Hľadaný výraz "ne" v Lekárskom slovníku

Nájdených 332 výsledkov (3 strán)

 • nebula

  - "hmla

 • nebulisatio

  - nebulizácia, rozprašovanie tekutín na drobné kvapôčky

 • nebulisator

  - nebulizátor, rozprašovač tekutiny, zvlhčovač, prístroj zvyšujúci obsah vody v dýchacích zmesiach plynov

 • nebulizácia

  - rozprašovanie tekutiny

 • nebulosus

  - nebulózny, zahmlený, nejasný

 • necessarius

  - nutný, nevyhnutný

 • necessitas

  - naliehavosť, nutnosť, nevyhnutnosť

 • necraemia

  - nekrémia, strata životnosti krvi, stav, pri ktorom je zničený veľký počet krviniek

 • necrectomia

  - nekrektómia, operačné odstránenie odumretého tkaniva

 • necrencephalus

  - nekrencefalus, mäknutie mozgu, odumieranie mozgu

 • necrobiosis

  - nekrobióza, fyziologický zánik buniek alebo tkanív organizmu

 • necrohormonum

  - nekrohormón, rozpadový produkt tkaniva

 • necrologia

  - nekrológia, štatistické podchytenie príčin smrti, štatistika úmrtnosti

 • necrolysis

  - epidermalis toxica - nekrolýza povrchových vrstiev pokožky s tvorbou podkožných pľuzgierikov

 • necromania

  - nekrománia, pohlavná náklonnosť k mŕtvolám

 • necromimesis

  - nekromiméza, predstieranie smrti

 • necronephrosis

  - nekronefróza, nekrotizujúca nefróza, akútna tubulárna nekróza obličiek

 • necrophagia

  - nekrofágia, pojedanie mŕtvol

 • necrophanerosis

  - nekrofaneróza, označenie pre morfologicky viditeľné tkanivové zmeny charakteristické pre nekrózu

 • necrophilia

  - nekrofília, pohlavná zvrátenosť prejavujúca sa erotickou náklonnosťou k mŕtvolám

 • necrophobia

  - nekrofóbia, chorobný strach z mŕtvych

 • necropneumonia

  - nekropneumónia, odumretie pľúcneho tkaniva

 • necropsia

  - necroscopia, nekropsia, nekroskopia, skúmanie chorobných zmien v tele pitvou, znalecká obhliadka mŕtvoly

 • necrosinum

  - nekrozín, toxická látka nachádzajúca sa v zápalovom exsudáte, ktorá má nekrotizujúci účinok

 • necrosis

  - nekróza, lokálne odumretie tkaniva alebo orgánu v živom organizme

 • necrospermium

  - nekrospermium, prítomnosť mŕtvych spermií v ejakuláte

 • necroticus

  - nekrotický, odumretý, mŕtvy

 • necrotisans

  - nekrotizujúci, odumierajúci

 • necrotomia

  - nekrotómia, chirurgické odstránenie odumretej časti kosti, sekvestrotómia

 • nefas

  - nedovolene, hanebne

 • nefrektómia

  - chirurgické odstránenie obličky

 • nefritída

  - zápal obličky

 • nefrológia

  - lekársky odbor, ktorý sa zaoberá obličkami a vývodnými močovými cestami

 • nefropatia

  - ochorenie obličiek (všeobecne)

 • nefrotoxicita

  - jedovatosť pre obličky

 • nefróza

  - difúzne ochorenie obličiek, ktoré nemá ani zápalový, ani cievny pôvod

 • negatio

  - negácia, zapieranie, popieranie, odmietanie

 • negativismus

  - chorobný nezmyselný odpor proti akémukoľvek vplyvu, pôsobeniu alebo požiadavkám okolia (príznak niektorých duševných chorôb)

 • negativus

  - negatívny, záporný, vylučujúci podozrenie na chorobu

 • neglectus

  - zanedbaný, zabudnutý

 • neglegatio

  - neglegácia, negligácia, predstieranie nezáujmu, keď nie je možné zvládnuť záležitosť inak

 • neglegentia

  - nedbalosť, zanedbanie

 • negotium

  - zamestnanie, práca, úloha, záležitosť, činnosť

 • neinvazivny

  - nerastúci, nebujnejúci nádor

 • Neisseria

  - druh gramnegatívnych, väčšinou patogénnych diplokokov, ktoré žijú vo vnútri buniek

 • nekrektómia

  - chirurgické odstránenie odumretého tkaniva

 • nekrotický

  - odumretý

 • nekróza

  - ložiskové odumretie tkaniva v živom organizme

 • nematocidus

  - nematocidný, ničiaci črevné červy

 • Nematodes

  - nematóda, hlístovce, krvné, črevné a tkanivové parazity

 • nematospermium

  - nematospermium, spermia s nezvyčajne dlhým bičíkom

 • nemý gén

  - mutovaný gén, ktorý nemá zistiteľný fenotypový prejav.

 • neoantigenum

  - neoantigén, spontánne vzniknutý antigén na povrchu bunky, zvyčajne počas neoplázie

 • neoarthrosis

  - "neoartróza, chorobné vytvorenie nepravého kĺbu, pseudoartróza

 • neocerebellum

  - označenie vývojovo mladšej časti malého mozgu

 • neocortex

  - vývojovo mladšia časť veľkého mozgu

 • neocytosis

  - "neocytóza, prítomnosť nezrelých buniek v perifernej krvi, posun ""doľava"" v diferenciáli bielych krviniek"

 • neofetus

  - neofétus, obdobie vnútromaternicového vývoja medzi zárodkom a plodom

 • neoformatio

  - neoformácia, znovuvytvorenie, regenerácia

 • neogala

  - neogalactos, prvé mlieko vytvorené v mliečnej žľaze po pôrode, mledzivo

 • neogenesis

  - neogenéza, regenerácia, novotvorba

 • neoglossia

  - "neoglózia, porucha reči, nezrozumiteľná reč pri vystupňovanej emócii

 • neologismus

  - neologizmus, vytváranie nových slov, ktorým sa prikladá špecifický význam, novo vytvorený jazykový prostriedok

 • neomania

  - neománia, chorobná záľuba pre nové veci

 • neomembrana

  - neomembrána, nová nepravá blana

 • neomorbiditas

  - neomorbidita, novorodenecká chorobnosť

 • neomorphismus

  - neomorfizmus, vytvorenie nového tvaru, podoby, štruktúry

 • neomortalitas

  - neomortalita, novorodenecká úmrtnosť

 • neón

  - chemický prvok, vzácny plyn

 • neonatalis

  - neonatálny, novorodenecký

 • neonatalitas

  - neonatalita, novorodenosť, pôrodnosť (živých detí)

 • neonatologia

  - neonatológia, odvetvie medicíny zaoberajúce sa vývojom novorodencov

 • neonatus

  - novo narodený, novorodený

 • neopallialis

  - neopaliálny, neopáliový, vo vzťahu k neopáliu

 • neopallium

  - neopálium, vývojovo mladšia časť mozgovej kôry

 • neopathia

  - "neopatia, nová choroba

 • neoperabilný

  - neoperovateľný, nie je možné operovať

 • neophobia

  - neofóbia, chorobný strach z niečoho nového

 • neoplas(ma)ticus

  - neoplazmatický, týkajúci sa novo vytvoreného tkaniva (nádorové)

 • neoplasia

  - neoplázia, tvorba nového tkaniva, nádorový rast

 • neoplasma

  - neoplazma, novotvar, nádor

 • neoplázia

  - novotvar, nádor

 • neoplazma

  - novotvar, nádor

 • neostoma

  - neostómia, chirurgické vytvorení nového vyústenia dutých orgánov (na povrch tela)

 • neostriatum

  - označenie vývojovo mladšej časti corpus striatum (nucleus caudatus a putamen)

 • neotenia

  - "neoténia, pohlavné dospievanie a rozmnožovanie ešte v larválnom štádiu jedinca

 • Neovaskulárna

  - spôsobená abnormálnym rastom nových ciev

 • nephelometria

  - nefelometria, meranie intenzity rozptýleného svetla v roztokoch alebo suspenziách na zisťovanie koncentrácie látky v roztoku

 • nephelometron

  - nefelometer, prístroj používaný pri nefelometrii

 • nephelopsia

  - nefelopsia, zahmlené videnie, zraková porucha, vnímanie zahmlených, rozmazaných obrazov pri zákale rohovky, šošovky alebo sklovca

 • nephralgia

  - nefralgia, bolesť obličiek

 • nephratonia

  - nefratónia, znížená funkcia obličiek

 • nephrectasis

  - nefrektázia, rozšírenie obličkovej panvičky

 • nephrectomia

  - nefrektómia, chirurgické odstránenie obličky

 • nephrelcosis

  - nefrelkóza, zvredovatenie obličky

 • nephremphraxis

  - "nefrémfraxia, obštrukcia ciev v obličkách

 • nephritis

  - zápal obličky

 • nephroabdominalis

  - nefroabdominálny, týkajúci sa obličky a brucha

 • nephroblastoma

  - nefroblastóm, embryonálny zmiešaný nádor obličky, zhubný nádor u detí (Wilmsov tumor)

 • nephrocalcinosis

  - nefrokalcinóza, ukladanie vápenatých solí do parenchýmu obličiek (napr. pri hyperparatyreóze)

 • nephrocapsulectomia

  - nefrokapsulektómia, chirurgické odstránenie obličkového puzdra

 • nephrocardiacus

  - nefrokardiálny, týkajúci sa obličky a zároveň srdca

 • nephrocele

  - nephrokele, nefrokéla, vydutina obličky

 • nephrocirrhosis

  - nefrocirhóza, senilná granulárna atrofia obličiek s cirhotickou prestavbou, charakteristická atrofiou, bujnením väziva a hypertrofiou zachovaného zdravé ho tkaniva (nephrosclerosis arteriolosclerotica)

 • nephrocolica

  - nefrokolika, obličková kolika

 • nephrocystanastomosis

  - nefrocystanastomóza, chirurgické umelé spojenie medzi obličkou a močovým mechúrom

 • nephrocystitis

  - nefrocystitída, zápal obličiek a močového mechúra

 • nephrocystosis

  - nefrocystóza, vytvorenie mnohopočetných dutín (cýst) v obličkách

 • nephrodynia

  - nefrodýnia, bolesť v obličkách

 • nephrodysplasia

  - nefrodysplázia, vrodený odchylný vývoj obličiek

 • nephrodystrophia

  - nefrodystrofia, označenie nezápalového degeneratívneho ochorenia obličiek

 • nephrogastricus

  - nefrogastrický, týkajúci sa obličky a žalúdka

 • nephrogenes

  - nefrogénny, obličkového pôvodu

 • nephrogramma

  - nefrogram, röntgenový snímok obličky

 • nephrographia

  - nefrografia, röntgenové znázornenie obličky pomocou kontrastnej látky

 • nephrohydrosis

  - nefrohydróza, rozšírenie obličky, rozšírenie dutého systému obličky spôsobené stagnáciou moča kvôli prekážke v močových cestách

 • nephrohypertrophia

  - nefrohypertrofia, zmohutnenie, zväčšenie obličky

 • nephrolithiasis

  - nefrolitiáza, výskyt kameňov v obličke

 • nephrolithos

  - nefrolit, obličkový kameň

 • nephrolithotomia

  - nefrolitotómia, operačné odstránenie obličkového kameňa

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: raã, purpose, hub, colum, aster, ľog, basic, uninstall, runtime, , issue, him, exit, á, mis
Ekonomický slovník: accoe, pcd, vrn, ľak, oan, ism, vsc, zoč, uk, ncv, te, kaz, pqe, ter, rsi