Hľadaný výraz "ne" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 213 výsledkov (2 strán)

 • abortívny

  - spôsobujúci potrat; zakrpatený nedostatočne...

 • ad infinitum

  - nekonečne, do nekonečna...

 • ad oculos

  - zjavne, názorne, zrejme, viditeľne...

 • adorovať

  - zbožne uctievať, zbožňovať, vzývať...

 • aeroembolizmus

  - nežiadúce príznaky vyvolané rýchlym...

 • akordeonista

  - harmonikár, hráč na akordeóne...

 • aloplastika

  - nahradenie strateného tkaniva neživým...

 • amarelka

  - druh čerešne s plodmi...

 • andante

  - v hudbe: krokom, voľne,...

 • antagonický

  - nezmieriteľne nepriateľský; protichodný ...

 • antihalačný

  - odstraňujúci nežiadúcu haláciu ...

 • antihumánny

  - protihumánny, odmietajúci humánnosť, neľudský ...

 • antipasát

  - celoročne vanúci vietor smerujúci...

 • antistatický

  - odstraňujúci nežiadúci elektrostatický náboj,...

 • architráv

  - priečne brvno nad stĺpmi...

 • archivár

  - príslušne vzdelaný pracovník archívu ...

 • azbestovec

  - hornina s prevažne azbestovou...

 • bicefalus

  - v medicíne telo s...

 • boghead

  - hnedé živočíšne uhlie na...

 • cca

  - približne, asi, cirka...

 • circa, cirka

  - asi, okolo, približne, skratka...

 • commodo

  - v hudbe voľne, pohodlne...

 • de facto

  - v skutočnosti, fakticky, skutočne,...

 • dezodorant

  - prostriedok na odstraňovanie nežiadúcich...

 • dificilný

  - ťažký, náročný, neľahký, ťažko...

 • disfunkcia

  - nefunkčnosť, neúčelnosť...

 • disproporcia

  - nepomer, neúmernosť, nerovnomernosť...

 • eminencia

  - v medicíne doplnok, výčnelok;...

 • eutanázia

  - usmrtenie nevyliečiteľne chorého zo...

 • ex post

  - dodatočne, dodatkom, po skončení,...

 • explicitne

  - výslovne, jasne, zreteľne, otvorene,...

 • externý

  - vonkajší, voľne spätý, nie...

 • faolit

  - plastická látka nahrádzajúca neželezné...

 • fér, fair

  - čestný, slušný; čestne, slušne...

 • fiasko

  - nezdar, veľký neúspech...

 • fistula

  - v medicíne tzv. píšťala...

 • fixátor

  - v medicíne: spevňovač...

 • furt

  - stále, ustavične...

 • gastropatia

  - nešpecifikované ochorenie žalúdka ...

 • geoid

  - idealizovaný tvar Zeme, približne...

 • glaciál

  - obdobie zaľadnenia v pleistocéne...

 • grátis

  - zadarmo, zdarma, bezplatne, voľne...

 • grave

  - v hudbe: vážne, odmerano,...

 • handmade

  - vyrobený ručne...

 • hazardovať

  - ľahkomyseľne riskovať; dávať niečo...

 • hotentot

  - človek hovoriaci nezrozumiteľne alebo...

 • huriska

  - krásne a večne mladé...

 • hypoplázia

  - neúplné vyvinutie niektorého orgánu...

 • imenzurabilný

  - nezmerateľný, nekonečne veľký...

 • imunizovať

  - v medicíne: zabezpečovať imunitu...

 • in corpore

  - hromadne, spoločne...

 • in infinitum

  - do nekonečna, nekonečne...

 • in natura

  - v prirodzenej podobe; skutočne;...

 • in vino veritas

  - vo víne je pravda...

 • inaparentný

  - v medicíne: skrytý...

 • infekt

  - zápalové ložisko v orgáne...

 • inhibícia

  - v medicíne spomalenie fyziologických...

 • insitný

  - neškolený, laický, neodborný, naivný...

 • intrúzia

  - nežiaduce vniknutie; preniknutie do...

 • inzercia

  - v medicíne pripojenie orgánu...

 • kalamita

  - nehoda, nešťastie, prírodná pohroma;...

 • kaňon

  - hlboké a úzke riečne...

 • kaolinit

  - ílový minerál v kaolíne,...

 • koakvizícia

  - spoločne nadobudnutý majetok...

 • kontinuálne

  - nepretržite, priebežne, stále, súvisle...

 • konvolut

  - zväzok spisov; niekoľko spoločne...

 • korzet

  - šnurovačka; v medicíne aparát...

 • laický

  - necirkevný, svetský; neodborný, neškolený...

 • latinka

  - bežne používaná moderná kurzíva...

 • legato

  - v hudbe vážne; v...

 • liman

  - morský záliv neúplne oddelený...

 • makrocefália

  - neúmerne veľká hlava...

 • makromélia

  - neúmerne veľké ruky alebo...

 • manu propria

  - vlastnou rukou, vlastnoručne...

 • maškaráda

  - sprievod maskovaných postáv; smiešne...

 • mikrocefália

  - neúmerne malá hlava...

 • mikrócia

  - neúmerne malé uši...

 • mikrodoncia

  - neúmerne malé zuby...

 • mikrostómia

  - neúmerne malé ústa...

 • minojské písmo

  - čiastočne rozlúštené písmo pôvodných...

 • mormorando

  - v hudbe: ručiac, nezrozumiteľne...

 • naivné umenie

  - laické, neškolené umenie, ktoré...

 • paralyzovať

  - ochromiť, oslabiť, urobiť neúčinným...

 • paréza

  - čiastočná strata hybnosti, neúplná...

 • pasivita

  - trpnosť, nečinnosť, nebojovnosť, neaktívnosť,...

 • perloočka

  - malý kôrovec s čiastočne...

 • plurifokálny

  - v medicíne: mnoholožiskový...

 • postludium

  - dohra, spravidla voľne improvizovaná,...

 • pozér

  - strojený, neúprimný, pretvarujúci sa...

 • presénium

  - obdobie pred starobou, približne...

 • prolaps

  - v medicíne: poklesnutie orgánu...

 • protozoá

  - jednobunkové živočíšne organizmy, prvoky...

 • provitamín

  - látka, ktorú živočíšne organizmy...

 • pseudoamitóza

  - neštandardné mitotické delenie jadra...

 • pseudoxantóm

  - v medicíne nepravý xantóm...

 • psychokinéza

  - ovplyvňovanie pohybov neživých predmetov...

 • ptóza, ptosis

  - v medicíne označenie pre...

 • quadrata

  - monumentálne ručne písané písmo...

 • rafinácia

  - čistenie, odstraňovanie nežiadúcich prímesí...

 • rallentando

  - v hudbe: pomalšie, voľne...

 • relantácia

  - v medicíne: opätovné vsadenie...

 • reluovať

  - peňažne nahradiť plnenie určitej...

 • salto mortale

  - smrteľne nebezpečný akrobatický premet;...

 • satira

  - neľútostný výsmech; literárne alebo...

 • senzorium

  - v medicíne vedomie, stav...

 • senzualizmus

  - prevažne citový postoj k...

 • sinológia

  - veda o Číne, čínskych...

 • statarický

  - pomalý, pozvoľný, voľne postupujúci...

 • subfosílny

  - čiastočne skamenelý...

 • suscitácia

  - v medicíne: vzrušenie...

 • tabulácia

  - tlačový výstup zostavený prevažne...

 • tantacizmus

  - neľúbozvučné hromadenie rovnakých hlások,...

 • telygénia

  - produkcia potomkov prevažne samičieho...

 • terátum

  - v medicíne: netvor, monštrum...

 • thalom

  - nečlenené rastlinné telo bez...

 • tragický

  - smutný, nešťastný, zdrvujúci, hrozný...

 • trojan

  - neškodne sa tváriaca počítačová...

 • uropatia

  - nešpecifikované ochorenie močového ústrojenstva...

 • violente

  - v hudbe: prudko, útočne...

 • zeffiroso

  - v hudbe: vzdušne, ľahko...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: mea, pyrã, ã â apo, plm, thu, atk, chn, sop, soĺ, nzr, tea, cta, váž, phsi, abc
Slovník skratiek: r i, hl, seq, bdk, cve, hosť, oc, sre, i28, ď, , , ahdo, dokãƒâ, a81