Hľadaný výraz "ko" v Lekárskom slovníku

Nájdených 62 výsledkov (1 strana)

 • koagulácia

  - zrážanie krvi, proces zmeny koloidného roztoku na želé

 • koagulum

  - krvná zrazenina

 • koarktácia

  - vrodené zúženie dutého orgánu v tele

 • kochleárny

  - slimákovitý

 • kodominantný

  - ak sú u heterozygóta vyjadrené obidve alely páru alel, tieto alely (alebo znaky, ktoré podmieňujú) sú kodominantné.

 • kodón

  - triplet troch báz v molekule DNA alebo RNA, ktorý podmieňuje aminokyselinu.

 • koeficient inbrídingu (F)

  - pravdepodobnosť, že jedinec dostal obidve alely jedného páru od jedného predka. Je to aj zastúpenie (výskyt) lokusov, pre ktoré je jedinec homozygot svojím pôvodom.

 • koeficient príbuznosti

  - pravdepodobnosť, že dve osoby zdedili určitý gén od spoločného predka, resp. proporcia všetkých ich génov, ktoré zdedili od spoločného predka.

 • kogazín

  - zmes alifatických uhľovodíkov, pohonná látka naftových motorov a chemická priemyselná surovina

 • koincidencia

  - zhoda, súhlasnosť, stretnutie protikladov a ich vzájomné splynutie

 • koitálny

  - týkajúci sa pohlavného styku

 • koks

  - palivo vyrobené chemicko-fyzikálnou úpravou uhlia

 • kolagén

  - bielkovina nachádzajúca sa v koži, spojive a väzive

 • kolaps

  - zrútenie, náhle ochabnutie, mdloba

 • kolaterála

  - vedľajšia vetva cievy

 • kolaterálny

  - postranný, bočný, vedľajší

 • kolektómia

  - chirurgické odstránenie časti hrubého čreva

 • kolikvácia

  - rozplynutie tkaniva skvapalnením

 • kolinearita

  - používa sa na opísanie paralelného vzťahu medzi sekvenciou báz DNA (resp. RNA, ktorá je z nej transkribovaná) a sekvenciou aminokyselín v zodpovedajúcom polypeptide.

 • kolitída

  - zápal hrubého čreva

 • kolonoskopia

  - priame vyšetrovanie hrubého čreva pomocou kolonoskopu

 • kolorektálny

  - týkajúci sa hrubého čreva a konečníka

 • kolpitída

  - zápal pošvy

 • komedon

  - čierny uhor (najčastejšie na tvári mladých ľudí)

 • komisúra

  - spojka

 • komócia

  - otras

 • kompatibilita

  - zlučiteľnosť, prípustnosť

 • kompenzácia

  - nahradenie porušenej funkcie orgánu iným orgánom

 • kompenzácia dávky

  - odzrkadľuje skutočnosť, že množstvo génového produktu X-viazaného génu je rovnaké bez ohľadu na to, či je v karyotype prítomný chromozóm X alebo dva, zriedkavejšie aj viac.

 • komplementácia

  - v genetike schopnosť dvoch rozličných geneticky podmienených defektov navzájom sa korigovať. Je to dôkaz, že sledované dva defekty nie sú na tom istom géne. Podrobnosti sú v exte knihy.

 • koncentrácia

  - sústredenie, stiahnutie, zloženie; sústredenie na jednom mieste; zosilnenie, zhustenie; nasýtenie chemického roztoku

 • kondylóm

  - kožný výrastok podobný bradavici

 • konfabulácia

  - porucha pamäti, pomätenosť

 • kongenitálny

  - vrodený
  - manifestný už v čase pôrodu, nie nevyhnutne geneticky podmienený.

 • Konjuktivitída

  - zápal očných spojoviek

 • konkordantný

  - v humánnej genetike pár dvojčiat, ktoré (obidve) majú rovnaký sledovaný znak.

 • konkrement

  - kameň

 • konsangvinita

  - pokrvne príbuzenský vzťah osôb, ktoré majú spoločného predka.

 • konstrikcia

  - zúženie, stiahnutie

 • kontinencia

  - ovládanie, schopnosť udržať napr. moč, stolicu

 • kontracepcia

  - antikoncepcia, zabránenie počatiu

 • kontraceptívum

  - látka brániaca počatiu, otehotneniu

 • kontrahujúci

  - sťahujúci, zmršťujúci

 • kontraindikácia

  - okolnosť alebo stav chorého vylučujúci niektoré liečebné postupy, výkony alebo lieky

 • kontraktilita

  - stiahnuteľnosť, zmrštivosť

 • kontúzia

  - uzavreté pomliaždenie

 • konvergentná evolúcia

  - jav, keď sa telá alebo časti tiel nepríbuzných organizmov v priebehu evolúcie vyvinuli tak, že vyzerajú veľmi podobne, pretože slúžia rovnakému účelu.

 • konzervanty

  - látky predlžujúce trvanlivosť potravín; chránia potraviny proti skaze spôsobenej činnosťou mikroorganizmov

 • konziliárny

  - poradný

 • konzistencia

  - stupeň tuhosti látky

 • konzument

  - organizmus, ktorý sa živí hotovými energiu obsahujúcimi živinami.

 • konzumpčný

  - spotrebný

 • kopolymér

  - polymér s veľkým počtom článkov chemicky rozdielnych monomérov; kopolymerizáciou vytvorená makromolekulová látka

 • korigovateľný

  - schopný úpravy, napravení, vylepšení

 • Koronárne artérie

  - (po slovensky vencovité tepny) sú tepny, ktoré zásobujú vlastné tkanivo srdca krvou

 • koronarografia

  - röntgenové zobrazenie vencovitých ciev srdca

 • korózia

  - porušovanie povrchu hmoty chemickým a iným pôsobením; porušovanie povrchu hornín prírodnými procesmi

 • kortex

  - kôra

 • kortikoid

  - steroidný hormón tvorený v kôre nadobličky

 • kovalentná väzba

  - chemická väzba spájajúca atómy prvkov dvojicami valenčných elektrónov

 • kozmochémia

  - náuka o chemických procesoch vo vesmíre

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: oblý, gdd, cnc, rup, zyq, rsy, su, cal, sobã ã, pmc, mal, tov, cai, nzl, tdv