Hľadaný výraz "hy" v Lekárskom slovníku

Nájdených 643 výsledkov (6 strán)

 • hyalinisatio

  - hyalinizácia, proces vedúci ku zmene väziva v hyalínnu, bezštruktúrnu hmotu

 • hyalinoides

  - hyalinoidný, podobný hyalínu

 • hyalinosis

  - hyalinóza, hyalinová degenerácia, prestúpenie tkaniva hyalínom

 • hyalinum

  - hyalín, homogénna bezfarebná látka, vznikajúca väčšinou degeneráciou kolagénu

 • hyalinuria

  - hyalinúria, prítomnosť hyalínu v moči

 • hyalitis

  - hyalitída, zápal sklovca

 • hyalogenes

  - hyalogénny, hyalínového pôvodu

 • hyaloides

  - "hyaloidný, sklovitý

 • hyalomerus

  - hyalomer, periférna, málo sa farbiaca časť krvnej dostičky

 • hyalomucoides

  - hyalomukoidný, podobajúci sa hlienu

 • hyalonyxis

  - hyalonyxa, punkcia sklovca

 • hyalophobia

  - hyalofóbia, chorobný strach zo skla

 • hyaloplasma

  - hyaloplazma, číra tekutá homogénna základná hmota bunkovej plazmy

 • hyaluronidasis

  - hyaluronidáza, enzým štiepiaci hyalurónovú kyselinu spojivového tkaniva, a tým umožňujúca rýchlejšie preniknutie mikroorganizmov spojivovým tkanivom

 • hybrida

  - hybrid, kríženec, miešanec

 • hybridisatio

  - hybridizácia, proces tvorenia hybridov, kríženie mikroorganizmov spojením dvoch rozdielnych nukleotidových reťazcov DNA, kríženie rôznych druhov

 • hybridizácia

  - v molekulovej genetike znamená spojenie dvoch rôznych reťazcov DNA, alebo reťazcov RNA a DNA.

 • hybridné bunky

  - bunky, ktoré vznikli fúziou dvoch buniek rôzneho pôvodu, pričom ich jadrá splynuli. Po klonovaní vznikajú línie hybridných buniek.

 • hybridóm

  - bunky, ktoré vznikli fúziou mutovaných myelómových buniek iného typu, napr. zo sleziny imunizovanej myši. Hybridné bunky môžu rásť v kultúre a produkovať jedinú protilátku, ktorá špecificky zodpovedá antigénu použitému na imunizáciu myší. Monoklonálne protilátky majú vo výskume mimoriadny význam a využitie.

 • hydaticus

  - vodný, vodnatý

 • hydatidosis

  - hydatidóza, echinokokóza, parazitárne ochorenie vyvolané pásomnicou pečeňovou

 • hydr(o)encephalocele

  - hydr(o)encefalokéla, vydutina mozgu s výbežkom rozšírenej komory naplnenej mokom

 • hydr(o)omphalus

  - hydr(o)omfalus, pupočná cysta, vyklenutie pupočnej krajiny z nahromadením tekutiny

 • hydraemia

  - hydrémia, zmnoženie vody v krvi

 • hydragogus

  - odvádzajúci vodu, tekutinu z tela, podporujúci jej vylučovanie

 • hydramnion

  - hydramnión, nadmerné zmnoženie plodovej vody

 • hydranencephalia

  - hydranencefália, vnútorný hydrocefalus, zväčšenie mozgových komôr vyplnených mozgovomiechovým mokom s útlakom okolitého mozgového tkaniva

 • hydrargyria

  - hydrargýria, hydrargyróza, hydrargyrizmus, otrava ortuťou alebo jej zlúčeninami

 • hydrargyrum

  - ortuť

 • hydrarthrosis

  - hydrartróza, chorobné nahromadenie seróznej tekutiny v kĺbovej dutine

 • hydratácia

  - zavodnenie organizmu

 • hydratatio

  - "hydratácia (hydratizácia), zlučovanie látky s vodou

 • hydratisatio

  - "hydratácia (hydratizácia), zlučovanie látky s vodou

 • hydremesis

  - hydreméza, vracanie vodnatých hmôt

 • hydrencephalia

  - hydrencefália, vodnateľnosť mozgu, vnútorný hydrocefalus, zmnoženie tekutiny v mozgových komorách pri súčasnom úbytku okolitého mozgového tkaniva

 • hydriatria

  - hydriatria, liečenie vodou, vodné kúpele

 • hydrid

  - zlúčenina vodíka s inými chemickými prvkami

 • hydroappendix

  - hydroapendix, vyplnenie červovitého výbežku čreva tekutinou

 • hydrobiologia

  - hydrobiológia, vedná disciplína zaoberajúca sa existenčnými podmienkami vo vodách, vzťahmi medzi článkami potravinových reťazcov a problémami produkcie i deštrukcie organickej hmoty vo vodných ekosystémoch

 • hydrocalix

  - hydrokalix, čiastočná hydronefróza, dilatácia obličkového kalicha pri selektívnej blokáde odtoku moča

 • hydrocardia

  - hydrokardia, nahromadenie tekutiny v osrdcovníku, vodnateľnosť osrdcovníka

 • hydrocele

  - hydrokéla, nahromadenie tekutiny medzi obalmi semenníka

 • hydrocephalia

  - hydrocefália, zmnoženie tekutiny (likvoru) v mozgových dutinách, vodnateľnosť mozgu

 • hydrocephalus

  - hydrocefalus, zväčšenie objemu tekutiny v mozgových komorách alebo v priestore pod mozgovou pavúčnicou s následným útlakom mozgového tkaniva

 • hydrochémia

  - náuka o chemických vlastnostiach vody

 • hydrochloricus

  - hydrochlorický, obsahujúci vodík a chlór

 • hydrocoelia

  - hydrocélia, tekutina obsiahnutá v dutine

 • hydrocolpocele

  - hydrokolpokéla, vydutina zadnej pošvovej steny pri veľkých retenčných cystách pošvy

 • hydrocolpos

  - hydrokolpos, retenčné cysty v pošve naplnené čírou tekutinou (napr. pri vaginálnej stenóze)

 • hydrocortisonum

  - hydrokortizón, hormón produkovaný kôrou nadobličky, zaraďovaný medzi glukokortikoidy

 • hydrocystis

  - hydrocysta, cysta obsahujúca tekutinu

 • hydrocystoma

  - hydrocystóm, cysty, pľuzgiere potných žliaz, najčastejšie na očných viečkach

 • hydrodipsomania

  - hydrodipsománia, periodické návaly nekontrolovateľného smädu

 • hydrodiuresis

  - hydrodiuréza, nadmerné vylučovanie málo koncentrovaného moču

 • hydrogenatio

  - hydrogenácia, chemický proces väzby vodíka na nenasýtené, násobné väzby v organických zlúčeninách (napr. využité pri stužovaní tukov)

 • hydrogenium

  - vodík

 • hydrogeochémia

  - náuka o chemických prvkoch a zlúčeninách v hydrosfére, súčasť geológie

 • hydroglossa

  - hydroglosa (ranula), retenčná cysta slinnej žľazy

 • hydrogymnastike

  - hydrogymnastika, liečebné cvičenie vo vode, zvlášť pri chorobách pohybového ústroja

 • hydrohaematonephrosis

  - hydrohematonefróza, prítomnosť krvi a moču v rozšírenom dutom systéme obličky

 • hydrohepatosis

  - hydrohepatóza, nahromadenie tekutiny v pečeni

 • hydrokéla

  - vodná prietrž, ohraničené nahromadenie kvapaliny

 • hydrokele

  - hydrokéla, nahromadenie tekutiny medzi obalmi semenníka

 • hydrokortison

  - hormón kôry nadobličky, kortikoid

 • hydrokortizón

  - hormón kôry nadobličky, kortikoid

 • hydrolabilitas

  - hydrolabilita, kolísanie množstva tekutín v organizme

 • hydrologia

  - hydrológia, náuka zaoberajúca sa kolobehom vody v prírode

 • hydrolysis

  - hydrolýza, chemický rozklad zlúčenín pôsobením vody

 • hydrolyticus

  - hydrolytický, rozložený pôsobením vody

 • hydroma (hygroma)

  - hydróm (hygróm), cysta naplnená seróznou tekutinou, najmä pri úraze, pod tvrdou mozgovou plenou, v oblasti kĺbu

 • hydromania

  - "hydrománia, chorobná túžba po samovražde utopením

 • hydromeningitis

  - hydromeningitída, zápal mozgových blán s tvorbou veľkého množstva serózneho exsudátu

 • hydromeningocele

  - hydromeningokéla, vydutina mozgových plen alebo miechového obalu obsahujúceho tekutinu pri defekte lebečných kostí alebo chrbtice

 • hydromeningokele

  - hydromeningokéla, vydutina mozgových plen alebo miechového obalu obsahujúceho tekutinu pri defekte lebečných kostí alebo chrbtice

 • hydrometra

  - hydrometra, nahromadenie vodnatej tekutiny v maternice pri uzávere kanála maternicového hrdla

 • hydromyelia

  - hydromyélia, vrodené cystické rozšírenie miechového kanála naplneného tekutinou

 • hydromyelocele

  - hydromyelokéla, vrodená vakovitá vydutina obalov miechy vyplnená tekutinou a vlastnou miechou pri ráštepe chrbtice

 • hydromyelokele

  - hydromyelokéla, vrodená vakovitá vydutina obalov miechy vyplnená tekutinou a vlastnou miechou pri ráštepe chrbtice

 • hydromyelomeningocele

  - hydromyelomeningokéla, cysticky rozšírená miecha uložená vo väčšej dutine, ktorá je tvorena plenovým vakom naplneným likvorom

 • hydromyoma

  - hydromyóm, nádoru podobný útvar vo svalovom tkanive, ktorý obsahuje cysty vyplnené tekutinou

 • hydronephrosis

  - hydronefróza, rozšírenie dutého systému obličky spôsobeného hromadením moča pri uzávere močových ciest

 • hydroovarium

  - hydroovárium, nahromadenie tekutiny vo vaječníku

 • hydroparotitis

  - hydroparotitída, zápal príušnej žľazy s nahromadením tekutiny

 • hydropathia

  - hydropatia, nevedecké použitie vody pri liečení choroby (nutné odlíšiť od hydroterapie)

 • hydropenia

  - hydropénia, zmenšené množstvo telesných tekutín

 • hydropericarditis

  - hydroperikarditída, zápal osrdcovníka s veľkým množstvom výpotku

 • hydropericardium

  - hydroperikard, nahromadenie tekutiny v osrdcovníku

 • hydroperinephrosis

  - hydroperinefróza, zadržanie tekutiny v spojivovom tkanive obklopujúcom obličky

 • hydroperitonaeum

  - hydroperitoneum, ascites, zmnoženie tekutiny v brušnej dutine

 • hydroperitonitis

  - hydroperitonitída, zápal pobrušnice s veľkým množstvom výpotku

 • hydropertubatio

  - hydropertubácia, zavádzanie fyziologického roztoku do vajcovodov k zisteniu ich priechodnosti alebo k prekonaniu ich nepriechodnosti

 • hydrophilia

  - hydrofília, schopnosť látok zlučovať sa s vodou alebo rozpúšťať sa vo vode

 • hydrophobia

  - "hydrofóbia, chorobný strach pred prijímaním tekutín (príznak besnoty)

 • hydrophorographia

  - hydroforografia, registrácia prietoku tekutiny (napr. moča močovodom) pomocou zvláštneho prístroja, hydroforografu

 • hydrophthalmus

  - hydroftalmus, nahromadenie tekutiny v očnej guli

 • hydrophysometra

  - hydrofyzometra, nahromadenie tekutiny a plynu v maternici

 • hydropicus

  - hydropný, vzťahujúci sa k vodnateľnosti

 • hydropigenes

  - hydropigénny, vyvolávajúci vodnateľnosť

 • hydropitherapia

  - hydropiterapia, liečenie s použitím zvýšeného zavodnenia organizmu

 • hydroplasma

  - hydroplazma, tekutá časť protoplazmy

 • hydropneumatosis

  - hydropneumatóza, prítomnosť tekutiny a vzduchu v tkanivách

 • hydropneumopericardium

  - hydropneumoperikard, nahromadenie vzduchu a tekutiny v perikarde, osrdcovníku

 • hydropneumoperitonaeum

  - hydropneumoperitoneum, nahromadenie vzduchu a tekutiny v peritoneálnej dutine

 • hydropneumothorax

  - hydropneumotorax, prítomnosť plynu a tekutiny v pohrudničnej dutine

 • hydrops

  - hydrops, vodnateľnosť, nahromadenie tkanivového moku v tkanivách a telových dutinách

 • hydropyelon

  - hydropyelón, rozšírenie obličkovej panvičky pri poruche odtoku moču

 • hydropyonephrosis

  - hydropyonefróza, zmnoženie tekutiny (moču) s následným zápalom v dutom systéme obličky (napr. pri blokáde odtoku moču)

 • hydrorrhachis

  - hydrorachis, nadmerné hromadenie tekutiny v centrálnom chrbtovom kanáli

 • hydrorrhoea

  - "hydrorea, bohatý výtok riedkej vodnatej tekutiny

 • hydrosalpinx

  - hydrosalpinx, nahromadenie seróznej tekutiny vo vajcovode (pri jeho okrajovom uzavrení pre zápalové procesy)

 • hydrosarcocele

  - hydrosarkokéla, chronické zdurenie semenníka komplikované zmnožením tekutiny v obaloch semenníka

 • hydrosolubilis

  - hydrosolubilný, rozpustný vo vode

 • hydrospermatocystis

  - hydrospermatocysta, hydrokéla obsahujúca spermie

 • hydrostabilitas

  - hydrostabilita, stály, nemenný vo vodnom roztoku

 • hydrostaticus

  - hydrostatický, vzťahujúci sa k tlaku kvapalín

 • hydrosudotherapia

  - hydroterapia kombinovaná s potením

 • hydrotherapia

  - hydroterapia, vodoliečba aplikovaná na vedeckom podklade

 • hydrothionaemia

  - hydrotionémia, prítomnosť sirovodíka v krvi

 • hydrothionuria

  - hydrotionúria, prítomnosť sirovodíka v moči

 • hydrothorax

  - hydrotorax, nahromadenie tekutiny v pohrudničnej dutine

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: aza, t, robã, zab, ä, tpu, dpf, sct, cla, cak, pkã æ ã ã ã, lesã, sagb, vmp, zep