Hľadaný výraz "ca" v Lekárskom slovníku

Nájdených 396 výsledkov (4 strán)

 • ca (1)

  - skratka pre carcinoma (nádor)

 • Ca (2)

  - chemická značka vápnika (calcium)

 • Cabrales

  - polomäkký syr z kravského mlieka ovčie al. kozie, s obsahom tuku 45%. Pôvodom zo Španielska

 • cacaesthesia

  - kakestézia, porucha vnímania

 • cacanthrax

  - kakantrax, kožné ochorenie charakterizované hrboľmi s krvavým obsahom

 • cacao

  - kakao, produkt získaný z plodov kakaovníka (Theobroma cacao)

 • Cacciocavallo Silano

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 44%. Pôvodom z južného Talianska

 • cachecticus

  - kachektický, vychudnutý

 • cachexia

  - kachexia, podvýživa, výrazné schudnutie a vysilenie organizmu, celkové neprospievanie a strata síl

 • cachinnatio

  - kachinácia, chechtanie, bezdôvodný, hysterický smiech

 • cacidrosis

  - kacidróza, kakidróza, zapáchajúce potenie

 • cacocholia

  - kakocholia, patologické zloženie žlče

 • cacochymia

  - kakochýmia, patologické zloženie telových tekutín

 • cacodemonomania

  - kakodemonomanie, duševný stav, keď človek verí, že je posadnutý zlým duchom

 • cacodontia

  - kakodoncia, zlý (pokazený) chrup

 • cacogenesis

  - kakogenéza, patologický, abnormálny vývoj

 • cacogeusia

  - kakogeúzia, nesprávna (zlá) chuť, pachuť

 • cacographia

  - kakografia, nesprávny pravopis

 • cacomelia

  - kakomélia, nesprávny vývoj končatín

 • cacomorphia

  - kakomorfia, kakomorfóza, nesprávny vývoj organizmu

 • cacophonia

  - "kakofónia, rôzne poruchy reči

 • cacophoria

  - kakofória, zlá, depresívna nálada

 • cacosmia

  - kakosmia, subjektívne vnímanie neexistujúceho nepríjemného zápachu

 • cacostomia

  - kakostómia, zápach z úst

 • cacotrophia

  - kakotrofia, nesprávna výživa

 • cacumen

  - špička, hrot, vrchol

 • cadaver

  - mŕtve telo, mŕtvola

 • cadavericus

  - mŕtvolný

 • cadaverinum

  - kadaverín, pentametyléndiamín vznikajúci hnilobným rozkladom živočíšnych bielkovín, mŕtvolný jed

 • cadaverosus

  - kadaverózny, mŕtvolný

 • cadmium

  - kadmium, prvok zn. Cd

 • caducus

  - padajúci, padavý, náchylný k pádu, vratký

 • caecalis

  - cekálny, vzťahujúci sa k slepému črevu

 • caecitas

  - slepota

 • caecopexia

  - cékopexia, chirurgické upevnenie slepého čreva k brušnej stene

 • caecoptosis

  - cékoptóza, posun, pokles slepého čreva nadol

 • caecostomia

  - cékostómia, chirurgické vyústenie slepého čreva von z tela

 • caecotomia

  - cékotómia, operačné otvorenie slepého čreva

 • caecum

  - slepé črevo

 • caecus

  - slepý, slepo končiaci

 • caedes

  - zabitie, vražda

 • caenum

  - nečistota, kal

 • caeruleus

  - modrý, modrastý, modrošedý
  - modravý

 • caerulopsia

  - cerulopsia, porucha zraku (videné predmety sa zdajú byť modré)

 • caesareus

  - cisársky

 • cal(e)factus

  - zohriatý, teplý

 • cal(i)dus

  - teplý, zohriatý, horkokrvný

 • Calabron

  - prípravok obsahujúci vápnik a bróm. Pomáha pri neurózach, svrbení, a pri alergických stavoch. Obsahuje calcii bromolactobionas

 • calamitas

  - kalamita, škoda, nešťastie, pohroma

 • calamus

  - steblo, pero, trubička

 • calcanearis

  - kalkaneárny, pätový, týkajúci sa pätovej kosti

 • calcaneocuboideus

  - kalkaneokuboidný, týkajúci sa pätovej kosti a kuboidnej (kockovitej) kosti

 • calcaneodynia

  - kalkaneodýnia, bolesť pätovej kosti

 • calcaneofibularis

  - kalkaneofibulárny, týkajúci sa pätovej a lýtkovej kosti (píšťaly)

 • calcaneonavicularis

  - kalkaneonavikulárny, týkajúci sa pätovej kosti a loďkovitej kosti

 • calcaneoplantaris

  - kalkaneoplantárny, týkajúci sa pätovej kosti a chodidla

 • calcaneotibialis

  - kalkaneotibiálny, týkajúci sa pätovej kostia píšťaly

 • calcaneus

  - pätová kosť

 • calcauria

  - kalkaúria, zvýšené vylučovanie vápenatých solí močom

 • calciferens

  - vedúci k ukladaniu vápnika

 • calciferolum

  - kalciferol, vitamín D2 (ergocalciferol)

 • calcificatio

  - kalcifikácia, zvápenatenie, prestúpenie tkanív soľami vápnika

 • calcificatus

  - kalcifikovaný, zvápenatený

 • calcificiens

  - vedúci k zvápenateniu

 • calciformis

  - kalciformný, pohárikovitý

 • calcinaemia

  - kalcémia, hladina vápnika v krvi

 • calcinatio

  - "kalcinácia, zahrievanie látok na takú teplotu, pri ktorej sa zbavujú vody alebo vlhkosti

 • calcinatus

  - zvápenatený

 • calcinosis

  - kalcinóza, abnormálne, zvýšené ukladanie vápnika a jeho solí do tkanív

 • calcipenia

  - kalcipénia, nedostatok vápnika

 • calcitoninum

  - kalcitonín, hormón tvorený v parafolikulárnych bunkách štítnej žľazy, znižuje hladinu vápnika v krvi

 • calcium

  - vápnik

 • calciuria

  - kalciúria, vylučovanie vápnika močom

 • calculosis

  - kalkulóza, tvorba kameňov v tele

 • calculosus

  - kalkulózny, kamienkovitý, bohatý na kamienky

 • calculus

  - kamienok

 • caldarium

  - miesto, kde sa robí horúci kúpeľ

 • calefaciens

  - zahrievaci, otepľujúci

 • calibratio

  - "kalibrácia, štandardizácia prístroja alebo laboratórnej metodiky

 • calibrum

  - kaliber, priesvit, rozmer trubičky

 • calicectasis

  - kalikektázia, rozšírenie časti obličkových panvičiek

 • calicectomia

  - kalikektómia, operačné odstránenie chorobne zmenených častí obličkových panvičiek

 • calicopapillitis

  - kalikopapilitída, zápal obličkových panvičiek a papíl

 • caliculus

  - panvička, pohárik (napr. chuťový, očný)

 • caliginosus

  - kaliginózny, zahmlený, zahalený, mrákotný

 • caligo

  - hmla, temnota

 • caliper

  - kaliper, prístroj na merania tukových kožných rias, tukomer

 • calix

  - kalich, pohár, nádoba, miska

 • callocagathia

  - kalokagathia, starogrécky ideál telesnej a duševnej harmónie

 • callositas

  - kožní mozoľ, mozoľnatosť, stvrdnutie kože

 • callosus

  - kalózny, mozoľnatý, mozoľovitý, stvrdnutý, zhrubnutý

 • callum

  - tvrdá kože, mozoľ

 • callus

  - "mozoľ kože

 • calmetisatio

  - kalmetizácia, ochranné očkovanie proti tuberkulóze

 • calor

  - teplo, teplota (napr. popis vlastností zapáleného ložiska - je teplejšie ako okolie)

 • caloria

  - "kalória (cal), jednotka tepla, energie

 • caloricus

  - kalorický, tepelný, týkajúci sa tepelnej energie

 • calorifer(us)

  - kalorifer, tepelný zdroj, ohrievací

 • calorimetria

  - "kalorimetria, energometria, meranie zmien tepelnej energie reagujúcej sústavy

 • calorimetrum

  - kalorimeter, prístroj na meranie tepelnej energie

 • calorisatio

  - kalorizácia, zahrievanie, otepľovanie

 • calva

  - kalva, lebečná klenba

 • calvaria

  - kostená lebečná klenba

 • calvities

  - holohlavosť, plešatosť, vypadávanie vlasov

 • calvus

  - holý, plešatý

 • calx

  - päta

 • calyx

  - vak, kalich, pohár

 • cambium

  - kambium, vnútorná vrstva okostice

 • Camembert De Normandie

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • camera

  - klenutie, komora (napr. očná komora)

 • cAMP

  - cyklický adenozínmonofosfát

 • campanalis

  - kampanálny, zvoncovitý

 • campester

  - plochý

 • campimetria

  - kampimetria, meranie zorného poľa oka (perimetria)

 • campimetrum

  - prístroj na meranie zorného poľa oka (perimeter)

 • camptocormia

  - kamptokormia, ohnutie trupu dopredu (napr. pri hysterickom záchvate)

 • camptodactylia

  - kamptodaktýlia, znetvorenie ruky s trvalým ohnutím, pokrivené prsty, hlavne malíček

 • campus

  - pole, rovina

 • Campylobacterium

  - Campylobacter, druh gramnegatívnych špirálovito stočených baktérií (v žalúdku spôsobujú žalúdočné vredy)

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: imf, rlk, kci, zaq, opn, ã ela, ľec, aj1, mwi, vs, f, prã ã ã, úska, pvl, ã siã