Hľadaný výraz "hy" v Slovníku cudzích slov

nájdených 1545 výsledkov (13 strán)

 • HYA

  - Skratka učebného predmetu Hygiena a starostlivosť o dieťa

 • hyacint

  - ľaliovitá záhradná rastlina; priehľadná odroda zirkónu, drahokam

 • hyalinisatio

  - hyalinizácia, proces vedúci ku zmene väziva v hyalínnu, bezštruktúrnu hmotu

 • hyalínny

  - priehľadný, priezračný; sklovitý, podobný sklu

 • hyalinoides

  - hyalinoidný, podobný hyalínu

 • hyalinosis

  - hyalinóza, hyalinová degenerácia, prestúpenie tkaniva hyalínom

 • hyalinum

  - hyalín, homogénna bezfarebná látka, vznikajúca väčšinou degeneráciou kolagénu

 • hyalinuria

  - hyalinúria, prítomnosť hyalínu v moči

 • hyalit

  - sklený opál

 • hyalitis

  - hyalitída, zápal sklovca

 • hyalo-

  - prvá časť zložených slov s významom sklo, sklovitý, sklený

 • hyalogenes

  - hyalogénny, hyalínového pôvodu

 • hyaloides

  - "hyaloidný, sklovitý
  - hyaloidný, sklovitý

 • hyalomerus

  - hyalomer, periférna, málo sa farbiaca časť krvnej dostičky

 • hyalomucoides

  - hyalomukoidný, podobajúci sa hlienu

 • hyalonyxis

  - hyalonyxa, punkcia sklovca

 • hyalophobia

  - hyalofóbia, chorobný strach zo skla

 • hyaloplasma

  - hyaloplazma, číra tekutá homogénna základná hmota bunkovej plazmy

 • hyaluronidasis

  - hyaluronidáza, enzým štiepiaci hyalurónovú kyselinu spojivového tkaniva, a tým umožňujúca rýchlejšie preniknutie mikroorganizmov spojivovým tkanivom

 • hybaj

  - v šarišskom nárečí - poď

 • hybaj hef

  - v šarišskom nárečí - poď sem

 • hybajže

  - v spišskom nárečí - ibaže

 • hybrid

  - rastlinný alebo živočíšny kríženec; látka vytvorená spojením rôznorodých zložiek, v prenesenom význame obluda, netvor

 • hybrida

  - hybrid, kríženec, miešanec

 • hybridisatio

  - hybridizácia, proces tvorenia hybridov, kríženie mikroorganizmov spojením dvoch rozdielnych nukleotidových reťazcov DNA, kríženie rôznych druhov

 • hybridizácia

  - v molekulovej genetike znamená spojenie dvoch rôznych reťazcov DNA, alebo reťazcov RNA a DNA.
  - kríženie; zmena zloženia vyvrelých hornín ich zmiešaním alebo asimiláciou cudzorodého materiálu

 • hybridné bunky

  - bunky, ktoré vznikli fúziou dvoch buniek rôzneho pôvodu, pričom ich jadrá splynuli. Po klonovaní vznikajú línie hybridných buniek.

 • hybridný

  - krížený, vytvorený krížením

 • hybridóm

  - bunky, ktoré vznikli fúziou mutovaných myelómových buniek iného typu, napr. zo sleziny imunizovanej myši. Hybridné bunky môžu rásť v kultúre a produkovať jedinú protilátku, ktorá špecificky zodpovedá antigénu použitému na imunizáciu myší. Monoklonálne protilátky majú vo výskume mimoriadny význam a využitie.

 • hyd

  - v trenčianskom nárečí - statok, hospodárske zvieratá

 • HYD

  - Skratka učebného predmetu Hydrochémia
  - v trenčianskom nárečí - statok, hospodárske zvieratá

 • hydaticus

  - vodný, vodnatý

 • hydatidosis

  - hydatidóza, echinokokóza, parazitárne ochorenie vyvolané pásomnicou pečeňovou

 • hydr(o)encephalocele

  - hydr(o)encefalokéla, vydutina mozgu s výbežkom rozšírenej komory naplnenej mokom

 • hydr(o)omphalus

  - hydr(o)omfalus, pupočná cysta, vyklenutie pupočnej krajiny z nahromadením tekutiny

 • hydra

  - mnohohlavá príšera, obluda, bájny obrovský morský had; v prenesenom význame niečo hrozné, obludné

 • hydraemia

  - hydrémia, zmnoženie vody v krvi

 • hydragogus

  - odvádzajúci vodu, tekutinu z tela, podporujúci jej vylučovanie

 • hydramnion

  - hydramnión, nadmerné zmnoženie plodovej vody

 • hydranencephalia

  - hydranencefália, vnútorný hydrocefalus, zväčšenie mozgových komôr vyplnených mozgovomiechovým mokom s útlakom okolitého mozgového tkaniva

 • hydrant

  - zariadenie na odber vody na verejnom priestranstve

 • hydrargyria

  - hydrargýria, hydrargyróza, hydrargyrizmus, otrava ortuťou alebo jej zlúčeninami

 • hydrargyrum

  - ortuť

 • hydrarthrosis

  - hydrartróza, chorobné nahromadenie seróznej tekutiny v kĺbovej dutine

 • hydratácia

  - zavodnenie organizmu
  - zavodnenie organizmu; zlučovanie látky s vodou alebo jej zabudovanie do kryštálu, hydratizácia

 • hydratatio

  - "hydratácia (hydratizácia), zlučovanie látky s vodou

 • hydratatio, hydratisatio

  - hydratácia (hydratizácia), zlučovanie látky s vodou

 • hydratisatio

  - "hydratácia (hydratizácia), zlučovanie látky s vodou

 • hydratúra

  - stupeň nasýtenia rastliny vodou

 • hydraulický

  - týkajúci sa vody; využívajúci vodnú silu

 • hydraulika

  - odbor skúmajúci využitie mechaniky kvapalín, hydraulické zariadenie

 • hydremesis

  - hydreméza, vracanie vodnatých hmôt

 • hydrémia

  - štandardné množstvo vody v krvnej plazme

 • hydrencephalia

  - hydrencefália, vodnateľnosť mozgu, vnútorný hydrocefalus, zmnoženie tekutiny v mozgových komorách pri súčasnom úbytku okolitého mozgového tkaniva

 • hydriatria

  - hydriatria, liečenie vodou, vodné kúpele

 • hydrid

  - zlúčenina vodíka s inými chemickými prvkami

 • hydro-

  - prvá časť zložených slov s významom voda, vodný

 • hydroaerodynamika

  - dynamika kvapalín a plynov

 • hydroalternátor

  - alternátor poháňaný vodnou turbínou

 • hydroappendix

  - hydroapendix, vyplnenie červovitého výbežku čreva tekutinou

 • hydrobiologia

  - hydrobiológia, vedná disciplína zaoberajúca sa existenčnými podmienkami vo vodách, vzťahmi medzi článkami potravinových reťazcov a problémami produkcie i deštrukcie organickej hmoty vo vodných ekosystémoch
  - náuka o organizmoch žijúcich vo vode

 • hydrobiont

  - organizmus viazaný na vodné prostredie

 • hydrocalix

  - hydrokalix, čiastočná hydronefróza, dilatácia obličkového kalicha pri selektívnej blokáde odtoku moča

 • hydrocardia

  - hydrokardia, nahromadenie tekutiny v osrdcovníku, vodnateľnosť osrdcovníka

 • hydrocefália

  - nahromadenie mozgomiešneho moku vo vnútrolebečnom priestore, vodnateľnosť mozgu, hydrocefalus

 • hydrocele

  - hydrokéla, nahromadenie tekutiny medzi obalmi semenníka

Pozri výraz HY v synonymickom slovníku slovenčiny.