Hľadaný výraz "epi" v Slovníku cudzích slov

nájdených 354 výsledkov (3 strán)

 • EPI

  - Skratka učebného predmetu Experimenty v prírodovedných predmetoch
  - na, nad, zhora, pri, u

 • epi

  - na, nad, zhora, pri, u

 • epi-

  - predpona s významom na-, nad-, po-, pri

 • epibiosis

  - epibióza, rast jedného organizmu na inom organizme, epibiotický rast

 • epiblast

  - vonkajší zárodočný list

 • epiblém

  - pokožka rastlinných koreňov

 • epiblepharon

  - epiblefarón, zvláštna vrodená kožná riasa umiestená paralelne pred okrajom viečka, pri vnútornom očnom kútiku

 • epibranchialis

  - epibranchiálny, ležiaci na povrchu žiabier

 • epicanthus

  - epikantus, kožná riasa pri vnútornom očnom kútiku

 • epicardium

  - epikard, osrdcovník, tenká priesvitná blana, ktorá je viscerálnym listom perikardu

 • epicentrum

  - východiskový bod zemetrasenia; miesto ležiace priamo pod miestom výbuchu jadrovej zbrane; ohnisko, stred

 • epický

  - dejový, výpravný

 • epicolicus

  - epikolický, ležiaci pri hrubom čreve

 • epicondylitis

  - epikondylitída, zápalové ochorenie epikondylu

 • epicondylus

  - epikondyl, hrbolček, výčnelok kondylu, na ktorý sa upínajú väzy a svaly, miesto častých zlomenín

 • epicranialis

  - epikraniálny, týkajúci sa epikrania

 • epicranium

  - "sval, aponeuróza a koža pokrývajúca lebečné kosti
  - sval, aponeuróza a koža pokrývajúca lebečné kosti

 • epicranius

  - skalpový

 • epicrisis

  - epikríza, zhrnutie, konečná správa, súd o prebehnutej chorobe

 • epicykloida

  - krivka opísaná bodmi kružnice pri pohybe po vonkajšom obvode základnej kružnice

 • epicyklus

  - kružnica, ktorej stred sa pohybuje po inej kružnici; kruhová dráha, po ktorej sa podľa geocentrickej sústavy pohybujú planéty

 • epicystostomia

  - epicystostómia (sectio alta), chirurgické otvorenie močového mechúra a zavedenie drénu pre odtok moča z mechúra brušnou stenou

 • epicystotomia

  - epicystotómia, chirurgické suprapubické (nad ohanbovou kosťou) otvorenie močového mechúra

 • epidemia

  - epidémia, hromadný výskyt infekčnej choroby v určitej oblasti a v určitom časovom období
  - hromadný výskyt nákazlivej choroby na určitom mieste

 • epidemicus

  - epidemický, týkajúci sa hromadného rozšírenia infekčnej choroby

 • epidemiologia

  - epidemiológia, náuka o príčinách, vzniku a zákonitostiach šírenia infekčných chorôb, ich prevenciou a likvidáciou
  - odbor lekárstva zaoberajúci sa príčinami vzniku a zákonitosťami šírenia chorôb hromadného výskytu

 • epiderma

  - horná vrstva kože, pokožka; krycie pletivo nadzemných častí rastlín

 • epidermalis

  - epidermálny, pokožkový

 • epidermis

  - pokožka

 • epidermisatio

  - epidermizácia, vytvorenie novej pokožky (po poškodení), reprodukcia pokožky

 • epidermizácia

  - vytváranie novoutvorenej vrstvy kože na mieste poranenia

 • epidermodysplasia

  - epidermodysplázia, abnormálny vývoj pokožky

 • epidermoidum

  - epidermoid, epidermoidná cysta (atheroma)

 • epidermolysis

  - epidermolýza, chorobné uvoľnenie pokožky (od spodiny)

 • epidermomycosis

  - epidermomykóza, zápalové ochorenie pokožky vyvolané plesňami

 • epidermophytia

  - epidermofýcia, kožné ochorenie najčastejšie na nohách, na chodidlách a medzi prstami, ktorého pôvodcom je epidermofyt a trichofýcie

 • Epidermophyton

  - epidermofyt, druh plesne spôsobujúce kožné ochorenie

 • epidiaskop

  - prístroj na premietanie nepriehľadných obrázkov a diapozitívov

 • epididymectomia

  - epididymektómia, chirurgické odstránenie nadsemenníka

 • epididymis

  - nadsemenník

 • epididymitída

  - zápal nadsemenníka

 • epididymitis

  - zápal nadsemenníka

 • epididymoorchidectomia

  - epididymoorchidektómia, operačné odstránenie nadsemenníka a semenníka

 • epididymoorchitis

  - epididymoorchitída, súčasný zápal nadsemenníka a semenníka

 • epididymotomia

  - epididymotómia, chirurgický rez nadsmemnníka

 • epididymovasectomia

  - epididymovazektómia, chirurgické odstránenie nadsemenníka a časti semenovodu

 • epididymovasostomia

  - epididymovazostómia, vytvorenie anastomózy medzi nadsemenníkom a smenovodom

 • epiduralis

  - epidurálny, ležiaci nad tvrdou mozgovou plenou

 • epiduritis

  - epiduritída, hnisavý zápal, väčšinou abscedujúci, tvoriaci dutinu vyplnenú hnisom, v epidurálnom priestora

 • Epifánia

  - cirkevný sviatok Troch kráľov
  - zjavenie

 • epifarynx

  - nosná časť hltanu; časť ústneho ústrojenstva hmyzu

 • epifascialis

  - epifasciálny, ležiaci na (pri) fascii

 • epifauna

  - vodné živočíchy žijúce na dne vodných nádrží

 • epifenomén

  - vedľajší zjav, sprievodný zjav; nepodstatná okolnosť

 • epifora

  - nadmerné slzenie, opakovanie tých istých výrazov na konci po sebe idúcich veršov

 • epifyt

  - rastlina rastúca na tele inej rastliny, ale neparazitujúca

 • epifýza

  - mozgový podvesok, časť medzimozgu; zakončenie dlhej kosti

 • epigamia

  - chovanie živočíchov súvisiace s rozmnožovaním, vzájomná príťažlivosť jedincov opačného pohlavia

 • epigastralgia

  - epigastralgia, bolesť v nadbrušku

 • epigastricus

  - epigastrický, nadbruškový, ležiaci v nadbrušku

 • epigastrium

  - nadbruško, nadbrušie (regio epigastrica)
  - časť brucha nad žalúdkom
  - nadbruško

 • epigastrium,

  - nadbruško, nadbrušie (regio epigastrica)

 • epigastrius

  - epigastrius, podvojný jedinec, ktorého obidve polovice sú zrastené v nadrušku

 • epigastrocele

  - epigastrokéla, hernia, prietrž v oblasti nadbrušku

 • epigenéza

  - pôvodný smer potokov a riek aj po prechode na iné územie; teória o nedocenenosti významu dedičnosti vo vývoji

 • epigeón

  - súbor živočíchov žijúcich vo vrchnej vrstve pôdy alebo na jej povrchu

 • epiglotis

  - hrtanová príklopka

Pozri výraz EPI v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ani åˆ, , huľ, tok????, faip, ve ãƒâ ãƒâ, drl, pb, hst, bnp, tvaã, delã ã ã, ome, sts, kbs