Hľadaný výraz "i i" v Lekárskom slovníku

Nájdených 49 výsledkov (1 strana)

 • ant(i)odontalgicus

  - ant(i)odontalgický, zmierňujúci bolesť zubov

 • cal(i)dus

  - teplý, zohriatý, horkokrvný

 • cholepo(i)esis

  - cholepoéza, tvorba žlče v pečeňových bunkách

 • chor(i)ocapillaris

  - chor(i)okapilárny, bohato prestúpená (vnútorná vrstva cievovky) krvnými vlásočnicami

 • chor(i)oencephalitis

  - chor(i)oencefalitída, zápal mozgu so zmenami v plexus choroideus

 • chylopo(i)esis

  - chylopoéza, tvorenie chylu

 • dos(i)ologia

  - doz(i)ológia, časť farmakológie zaoberajúci sa dávkovaním lieku

 • dyshaematopo(i)esis

  - dyshematopoéza, porušená tvorba krvi

 • erythrocytopo(i)esis

  - erytrocytopoéza, tvorba červených krviniek

 • erythropo(i)esis

  - erytropoéza, tvorba, vznik červených krviniek

 • granulocytopo(i)esis

  - granulocytopoéza, tvorba bielych krviniek (granulocytov)

 • granulopo(i)esis

  - granulopoéza, tvorenie a diferenciácia granulocytov

 • granulopo(i)etinum

  - granulopo(i)etín, špecifický induktor stimulujúci tvorbu granulocytov

 • haemopo(i)esis

  - hemopoéza, vznik, tvorba krvných buniek, hemopoéza extramedulárna, mimodreňová, tvorba krviniek v iných orgánoch ako v kostnej dreni, najčastejšie v pečeni

 • haemopo(i)eticus

  - hemopoetický, týkajúci sa tvorby krvi, krvotvorný

 • haemopo(i)etinum

  - hemopoetín, látka ovplyvňujúca krvnú tvorbu (erytropoetín, trombopoetín, granulopoetín)

 • hidropo(i)esis

  - hidropoéza, tvorba potu

 • hist(i)ometria

  - histiometria, histologická metóda zaoberajúca sa charakteristikou rôznych častí tkaniva

 • histopo(i)esis

  - histopoéza, tvorenie, vznik tkaniva

 • hormonopo(i)esis

  - hormónopoéza, tvorba hormónov

 • I

  - chemická značka jódu; intenzita elektrického prúdu
  - septum, priehradka, ohrada

 • leucocytopo(i)esis

  - leukocytopoéza, tvorba bielych krviniek

 • leucopo(i)esis

  - leukopoéza, tvorba bielych krviniek

 • lymphocytopo(i)esis

  - lymfocytopoéza, tvorba lymfocytov

 • lymphopo(i)esis

  - lymfopoéza, tvorba lymfocytov

 • megacaryocytopo(i)esis

  - megakaryocytopoéza, tvorba megakaryocytov

 • mesenchymopo(i)esis

  - mezenchymopoéza, tvorba spojivového tkaniva

 • metrolymphang(i)itis

  - metrolymfang(i)itída, zápal maternicových lymfatických žíl

 • monocytopo(i)esis

  - monocytopoéza, vývoj monocytu

 • myelopo(i)esis

  - myelopoéza, tvorba krviniek v kostnej dreni

 • myelopo(i)eticus

  - myelopoetický, týkajúci sa tvorby krviniek

 • myograph(i)on

  - myograf, špeciálny prístroj k registrácií svalových sťahov

 • myxopo(i)esis

  - myxopoéza, tvorba hlienu

 • pathopo(i)esis

  - patopoéza, vznik určitej choroby

 • pericran(i)itis

  - perikran(i)itída, zápal okostice vonkajšej plochy lebky

 • princip(i)alis

  - principiálny, hlavný, zásadný, najdôležitejší

 • pyopo(i)esis

  - pyopoéza, tvorba hnisu

 • sarcopo(i)esis

  - sarkopoéza, vývoj, tvorba svalstva

 • sen(i)opia

  - sen(i)opia, starecké videnie

 • sit(i)ologia

  - sitiológia, náuka o výžive, dietetika

 • sit(i)omania

  - sit(i)ománia, chorobná túžba po jedle

 • sit(i)ophobia

  - sit(i)ofóbia, chorobný strach z jedla, odmietanie jedla

 • spermatopo(i)esis

  - spermatopoéza, tvorba, produkcia pohlavných buniek

 • thrombocytopo(i)esis

  - trombocytopoéza, tvorba krvných doštičiek

 • ureapo(i)esis

  - ureapoéza, tvorba močoviny

 • uricopo(i)esis

  - urikopoéza, tvorba kyseliny močovej

 • uropo(i)esis

  - uropoéza, tvorba moča

 • uropo(i)eticus

  - uropetický, močotvorný

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: mtx, eba, tép, spa, rjk, hraã, ã ã opiã, mne, slj, ã æ ã â ã æ ã â v, szd, chu, luv, kbs, bgd