Hľadaný výraz "de" v Lekárskom slovníku

Nájdených 415 výsledkov (4 strán)

 • de

  - v skutočnosti, naozaj, určite

 • deaminatio

  - deaminácia, odštiepenie aminoskupiny zo zlúčeniny

 • deaquatio

  - deakvácia, odstránenie vody, odvodnenie

 • debilis

  - debilný, slabý, zaostalý, slabomyselný

 • debilitas

  - debilita, slabosť, zaostalosť, ľahšia forma slabomyselnosti

 • debilitatio

  - debilitácia, zoslabenie, ochabnutie, skleslosť

 • decalcificatio

  - dekalcifikácia, odvápnenie, strata kostného minerálu

 • decalvans

  - vyvolávajúci plešatosť

 • decanthatio

  - dekantácia, oddeľovanie usadenín postupným odlievaním kvapaliny nad usadeninou

 • decapitatio

  - dekapitácia, oddelenie hlavy od tela

 • decapsulatio

  - dekapsulácia, chirurgické odstránenie púzdra

 • decarbonisatio

  - dekarbonizácia, odstraňovanie, vylúčenie uhlíka

 • decarboxylasis

  - dekarboxyláza, enzým katalyzujúci odstránenie oxidu uhličitého zo substrátu

 • decarboxylatio

  - dekarboxylácia, chemická reakcia, pri ktorej sa odstraňuje oxid uhličitý zo zlúčeniny

 • decavernisatio

  - dekavernizácia, odstránenie, zhojenie kaverny, tuberkulóznej dutiny v pľúcach

 • decentratio

  - decentrácia, úchylka od stredu

 • decerebratio

  - decerebrácia, chirurgické odstránenie niektorých častí mozgu, strata funkcie mozgovej kôry

 • decidua (membrana)

  - padavá (blana), sliznice maternice v priebehu gravidity

 • decidualis

  - deciduálny, vzťahujúci sa k maternicovej sliznici v gravidite

 • deciduoma

  - deciduóm, vnútromaternicový nádor vychádzajúci z deciduy

 • deciduus

  - odpadnutý, spadnutý, prechodný

 • decies

  - desaťkrát

 • decimus

  - desiaty

 • decipara

  - decipara, žena rodiaca desiaty krát

 • decipiens

  - klamný, nepozorovaný

 • declinatio

  - odchýlenie, odklon

 • declivis

  - sklonený, zvažujúci sa

 • declivitas

  - sklonivosť, svah, spád

 • decoctum

  - odvar, výťažok z liečivých rastlín

 • decollatio

  - dekolácia, oddelenie hlavy mŕtveho plodu od tela

 • decoloratio

  - dekolorácia, odfarbenie, zbavenie farby

 • decompensatio

  - dekompenzácia, zlyhanie, porušenie kompenzácie, neschopnosť organizmu vyrovnať či prekonať poruchy postihujúce jeho činnosť

 • decompositio

  - dekompozícia, rozklad, rozloženie, rozpad

 • decompressio

  - dekompresia, odľahčenie, zníženie

 • decontaminatio

  - dekontaminácia, odmorenie, zbavenie nečistôt

 • decorporatio

  - dekorporácia, eliminácie inkorporovaných radioaktívnych látok z organizmu

 • decorticatio

  - dekortikácia, chirurgické zbavenie kôry, obalu, nejakého orgánu

 • decrementum

  - stav ústupu alebo vymiznutie príznakov choroby

 • decrepitas

  - vysilenie, vyčerpanie

 • decrepitus

  - zostarnutý, slabý

 • decrescens

  - ubúdajúci, zmenšujúci sa

 • decrescentia

  - dekrescencia, ubúdanie, úbytok

 • decretum

  - dekrét, rozhodnutie, rozsudok, nález

 • decrudescentia

  - dekrudescencia, zmierňovanie intenzity choroby

 • decrustatio

  - dekrustácia, zbavenie kôry, povlaku

 • decubatio

  - dekubácia, vymiznutie príznakov choroby, uzdravenie

 • decubitalis

  - dekubitálny, týkajúci sa preležaniny

 • decubitus

  - dekubit, preležanina

 • decursus

  - dekurz, beh, priebeh, denný záznam o priebehu choroby ako súčasť chorobopisu

 • decussatio

  - dekusácia, skríženie

 • decussatus

  - skrížený, majúci podobu rímskej číslice X

 • decussis

  - "desiatka

 • dedifferentiatio

  - dediferenciácia, zvratná rozdielnosť, opak diferenciácie

 • defaecatio

  - defekácia, vyprázdňovanie črevného obsahu

 • defatigatio

  - defatigácia, únava, vyčerpanie, omdlievanie (fyzické i psychické)

 • defectio

  - defekcia, ubúdanie, miznutie

 • defectivus

  - defektný, neúplný, nedokonalý, trpiaci nejakou telesnou alebo duševnou poruchou

 • defectologia

  - defektológia, náuka o ľudoch, zvlášť deťoch, trpiacich duševnými a telesnými nedostatkami

 • defectus

  - defekt, poškodenie, porucha (získaná alebo vrodená)

 • Defekácia

  - odchod stolice z organizmu

 • defeminatio

  - defeminizácia, defeminácia, strata znakov charakteristických pre ženu

 • defeminisatio

  - defeminizácia, defeminácia, strata znakov charakteristických pre ženu

 • defensio

  - defenzíva, ochrana, obhajovanie

 • defensivus

  - defenzívny, chrániaci, brániaci, odrážajúci

 • defensorius

  - chrániaci, brániaci

 • deferens

  - odvádzujúci

 • deferentectomia

  - deferentektómia, chirurgické odstránenie semenovodu

 • deferentialis

  - "deferenciálny

 • deferentitis

  - deferentitída, zápal semenovodu, spravidla kvapavkového pôvodu (deferentitis gonorrhoica)

 • defervescens

  - defervescentný, odpadávajúci, klesajúci

 • defervescentia

  - defervescencia, klesanie, miznutie, zanikanie (príznakov choroby)

 • defibrilácia

  - odstránenie chvenia (fibrilácia) srdcových komôr

 • defibrilatio

  - defibrilácia, odstránenie fibrilácie srdcových komôr alebo predsiení s použitím elektrického výboja

 • defibrilator

  - defibrilátor, prístroj umožňujúci odstrániť fibriláciu srdca elektrickým výbojom

 • defibrinatio

  - "defibrinácia, odstránenie fibrínu z krvi

 • deficiens

  - chýbajúci, nedostávajúci sa, ubúdajúci

 • deficientia

  - deficiencia, nedostatok, ubúdanie, zmenšovanie

 • deficientný

  - chýbajúci, nedostatkový

 • deficit

  - deficit, nedostatok, újma

 • definitio

  - definícia, ustanovenie, určenie, ohraničenie, vymedzenie obsahu pojmu

 • definitivus

  - definitívny, ustanovený, konečný, rozhodný

 • deflagratio

  - deflagrácia, zhorenie, záhuba

 • deflatio

  - deflácia, vydýchnutie, pľúcny výdych

 • deflexio

  - deflexia, odklon, ohnutie, odchýlenie, odbočenie, odvracanie, zaklonenie

 • defloratio

  - deflorácia, roztrhnutie panenskej blany (kvetu panenstva), zbavenie panenstva

 • defluvium

  - odtok, úbytok, strata

 • defluxio

  - defluxia, strata, ubúdanie, vypadávanie (napr. vlasov)

 • deformans

  - deformujúci, znetvorujúci, zhanobujúci, zohyzďujúci

 • deformatio

  - deformácia, deformita, úchylka od prirodzeného tvaru, znetvorenie, zohavenie

 • deformatus

  - deformovaný, znetvorený, zohyzdený, zhanobený

 • deformis

  - "beztvarý

 • deformitas

  - deformita, znetvorenie, zohavenie, vrodená alebo získaná porucha niektorého orgánu

 • defrontalisatio

  - defrontalizácia, chirurgické preťatie spojenia medzi čelovým mozgovým lalokom a ostatnými časťami mozgu

 • defunctionalisatio

  - defunkcionalizácia, zbavenie činnosti

 • defundatio

  - defundácia, chirurgické znesenia dna maternice

 • defurfuratio

  - defurfurácia, odlupovanie malých čiastočiek, šupín kôže

 • defusio

  - defúzia, zlievanie, odlievanie, čištenie

 • degener

  - degenerovaný, odchýlený od normy, zvrhlý

 • degenerácia

  - postupné zoslabovanie životaschopnosti organizmu alebo jeho časti

 • degeneratio

  - "degenerácia, odchýlenie od pravidla

 • degenerativus

  - degeneratívny, majúci známky zvrhlosti, chátrania, úpadku

 • degeneratus

  - degenerovaný, odrodilý, zvrhlý, zhanobený

 • deglutitio

  - deglutícia, prehĺtanie

 • degorgeage

  - z francúzštiny - odstránenie strasených kalov po uvoľnení korunkového uzáveru z fliaš šumivého vína

 • degradatio

  - degradácia, zosadenie, zníženie, pokles, úpadok

 • degravatio

  - degravácia, sťaženie, tesnenie

 • degressio

  - degresia, zostup, klesanie

 • degustatio

  - degustácia, zmyslová skúška potravín či nápojov, ochutnávanie

 • dehiscens

  - otvárajúci sa, otvorený

 • dehiscentia

  - dehiscencia, rozvieranie sa, rozovretie, rozstup

 • dehumanisatio

  - dehumanizácia, odľudšťovanie, odľudštenie

 • dehydratatio

  - dehydratácia, odvodnenie, vysychanie, úbytok tekutín v organizme

 • dehydrocorticosteronum

  - dehydrokortikosterón, jeden zo steroidných hormónov tvorených v kôre nadobličky

 • dehydrogenasis

  - dehydrogenáza, enzým katalyzujúci odštiepenie vodíka zo substrátu

 • deiectio

  - dejekcia, vyprázdňovanie čriev, stolice

 • deiectum

  - dejekt, výkaly, črevný obsah

 • dejectio

  - dejekcia, vyprázdňovanie čriev, stolice

 • dejectum

  - dejekt, výkaly, črevný obsah

 • dekompenzácia

  - porucha zapríčinená zlyhaním funkcií v organizme

 • dekubitus

  - preležanina

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: rgd, udh, vrn, umt, pzv, aue, tx, rta, rjt, ages, tcg, cdy, esy, dmu, aiflv