Hľadaný výraz "de" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 239 výsledkov (2 strán)

 • barikádnik

  - bojovník na barikáde...

 • beat generation

  - nekonformné hnutie americkej mládeže...

 • defektológia

  - náuka o deťoch s...

 • edafológia

  - náuka o pôde...

 • humifikácia

  - rozklad látok v pôde...

 • jubileum

  - výročie, výročný deň, oslava...

 • juvenálie

  - starorímske hry mládeže...

 • mikrofauna

  - v pôde žijúce živé...

 • mizopédia

  - odpor k vlastným deťom...

 • plagiát

  - umelecká alebo vedecká krádež,...

 • pro die

  - denne, na deň; denná...

 • sanitárny deň

  - deň určený na hygienickú...

 • silvester

  - posledný deň v roku,...

 • de facto

  - v skutočnosti, fakticky, skutočne,...

 • de iure

  - podľa práva, z právnych...

 • de lege lata

  - z hľadiska platného zákona...

 • de omnibus dubitandum est

  - o všetkom treba pochybovať...

 • deaerácia

  - odsávanie vzduchu, napr. z...

 • dean

  - hodnostár anglikánskej cirkvi, dekan...

 • debardér

  - prístavný nosič nákladov...

 • debata

  - rozhovor, verejná diskusia, výmena...

 • debet

  - dlh, dlžná suma na...

 • debilita

  - druh slaboduchosti, slabomyseľnosti; slangovo...

 • deblista

  - hráč vo štvorhre...

 • debut

  - prvé verejné vystúpenie, prvé...

 • debutovať

  - prvý raz verejne vystúpiť,...

 • decelerácia

  - spomalenie, znižovanie rýchlosti, výkonu...

 • decentný

  - nevtieravý, slušný, umiernený, jemný,...

 • decentralizmus

  - opak centralizmu, rozdelenie riadenia...

 • decerebrácia

  - ťažké vyradenie centrálneho nervového...

 • decht

  - hustá, tmavá, olejovitá kvapalina...

 • decidovať

  - rozhodovať sa, rozhodnúť sa...

 • decimalizácia

  - zavádzanie desatinnej sústavy...

 • decimálny

  - desatinný, desiatkový...

 • decízia

  - rozhodnutie, rozhodovanie; riadiaca sféra...

 • decrescendo

  - v hudbe: postupne zoslabovať...

 • dedikácia

  - venovanie, pripísanie, zasvätenie, poskytnutie...

 • deeskalácia

  - zmierňovanie politického alebo vojenského...

 • deexcitácia

  - prevedenie vybudeného atómu do...

 • defekácia

  - vyprázdňovanie črevného obsahu, stolice;...

 • defektivita

  - porucha integrity jedinca typická...

 • defenestrácia

  - vyhodenie človeka z okna...

 • defenzor

  - obranca, obhajca...

 • defetizmus

  - porazenectvo, porazenecká nálada, neviera...

 • deficiencia

  - nedostatok, nedokonalosť, chyba...

 • deficit

  - schodok, manko, nedostatok, strata;...

 • defilé

  - slávnostný prehliadkový pochod, prehliadka...

 • definitíva

  - trvalé ustanovenie do úradu...

 • definovať

  - presne určiť, poda definíciu,...

 • deflagrácia

  - prvá fáza výbuchu výbušniny,...

 • deflexia

  - úchylka zo smeru alebo...

 • deflúvium

  - vypadávanie vlasov...

 • defoliant

  - látka spôsobujúca odlistenie...

 • deformácia

  - znetvorenie, porušenie tvaru, zmena...

 • deformovať

  - meniť tvar, robiť deformáciu...

 • defraudácia

  - sprenevera, zneužitie zverených hodnôt...

 • degenerácia

  - úpadok, strata schopnosti alebo...

 • degoržovanie

  - odkaľovanie fliaš pri výrobe...

 • degresia

  - zostup, klesanie, pokles, opak...

 • degustátor

  - ochutnávač nápojov alebo potravín...

 • dehelmintizácia

  - ničenie cudzopasných červov v...

 • dehonestovať

  - znevažovať, ponižovať, privádzať do...

 • dehydratácia

  - odvodnenie, odstraňovanie vody, prirodzené...

 • deifikácia

  - zbožňovanie, vyhlásenie za božstvo...

 • deizmus

  - učenie uznávajúce boha iba...

 • dejekcia

  - bezprávne vypudenie z držby;...

 • dekolorácia

  - odfarbenie...

 • dekompenzácia

  - porušenie kompenzácie, zlyhanie, zhoršenie...

 • dekompletovať

  - rozkladať celok...

 • dekompozícia

  - rozklad, hniloba...

 • dekoncentrácia

  - rozklad, prenesenie pôsobnosti na...

 • dekor, dekorácia

  - výzdoba, okrasa...

 • dekorativizmus

  - umelecký smer zdôrazňujúci dekoratívnosť...

 • dekorovať

  - ozdobiť, robiť dekoráciu; udeliť...

 • dekortifikácia, dekortikácia

  - odstraňovanie drevnatých a dužinatých...

 • dekrement

  - útlm, strata, znížene...

 • dekrét

  - právny akt hlavy štátu...

 • dekurz

  - denník o priebehu ochorenia;...

 • del

  - skratka latinského výrazu delineavit...

 • deleatur

  - nech je vypustené, vyškrtnuté...

 • delegovať

  - poveriť niekoho zastupovaním v...

 • delibácia

  - právne uznanie zahraničných rozhodnutí...

 • deliberačná

  - lehota čas na rozmyslenie...

 • delicózny

  - ľúbezný, lahodný, rozkošný...

 • delikátny

  - lahodný, jemný; chúlostivý, citlivý,...

 • delikvencia

  - páchanie trestnej činnosti...

 • delimitácia

  - vymedzenie, určenie, rozdelenie pôsobnosti...

 • delírium tremens

  - blúznenie následkom ťažkej otravy...

 • deložovanie

  - násilné alebo úradne nariadené...

 • deltaplán

  - rogalo...

 • demagóg

  - vodca ľudu v antickom...

 • demarkácia

  - vytýčenie hraníc, rozhraničenie; v...

 • demarš

  - zakročenie, zákrok, diplomatický protest...

 • dematerializácia

  - odhmotnenie, odtelesnenie...

 • demencia

  - získaná slaboduchosť, slabomyseľnosť, oslabenie...

 • dementovať

  - vyhlásiť niečo za nepravdivé,...

 • demi-

  - prvá časť zložených slov...

 • demineralizácia

  - zníženie hladiny minerálnych solí...

 • demisec

  - polosuché víno...

 • demiurg

  - stvoriteľ, pán sveta; starogrécky...

 • demo

  - slangový výraz pre predbežnú,...

 • democentrum - predvádzacie - demonštračné

  - stredisko...

 • demodulátor

  - zariadenie umožnujúce získanie pôvodného...

 • demografia

  - veda o ľudskej populácii,...

 • demokracia

  - vláda ľudu, forma štátu...

 • demokratizácia

  - presadzovanie a rozvíjanie demokratických...

 • démon

  - zlý alebo dobrý duch;...

 • démonický

  - diabolský, pôsobiaci tajomným, zhubným...

 • demonštrácia

  - názorná ukážka, názorný výklad;...

 • demontáž

  - rozobratie stroja alebo zariadenia...

 • démos

  - v starovekom Grécku ľud,...

 • démotický

  - ľudový, napr. jazyk...

 • demultiplexor

  - zariadenie obnovujúce výstupné signály...

 • denacionalizácia

  - násilné odnárodňovanie; vrátenie znárodnených...

 • denaturácia

  - zbavenie látky jej prirodzených...

 • denaturát

  - denaturovaný lieh...

 • dendro-

  - prvá časť zložených slov...

 • dendrológia

  - náuka o drevinách, súčasť...

 • denervácia

  - dočasné alebo trvalé vyradenie...

Naposledy hľadané výrazy: