Hľadaný výraz "co" v Lekárskom slovníku

Nájdených 560 výsledkov (5 strán)

 • CO

  - oxid uhoľnatý

 • co(n)nexens

  - spájajúci, zlučujúci

 • coacervatio

  - koacervácia, nahromadenie, zhlukovanie častíc kvapaliny

 • coadaptatio

  - koadaptácia, vzájomné prispôsobenie niekoľkých druhov organizmov za určitých podmienok

 • coagulabilitas

  - koagulabilita, zrážanlivosť

 • coagulans

  - koagulans, látka vyvolávajúca zrážanie, tvorbu koagula

 • coagulatio

  - "koagulácia, chemické zhlukovanie častíc tuhých látok, väčšinou koloidných

 • coagulatus

  - koagulovaný, zrážaný

 • coagulopathia

  - koagulopatia, nešpecifikovaná porucha zrážanlivosti krvi

 • coagulum

  - koagulum, krvná zrazenina

 • coalescentia

  - koalescencia, zrastanie, splynutie

 • coalitio

  - koalícia, zoskupenie, združenie, spolčenie

 • coaptatio

  - koaptácia, prispôsobenie, napodobnenie

 • coarctatio

  - koarktácia, zúženie, skrátenie

 • coarctoectomia

  - koarktoektómia, odstránenie koarktácie (napr. operačné odstránenie koarktácie aorty)

 • coarctotomia

  - koarktotómia, prerezanie koarktácie

 • coarticulatio

  - koartikulácia, skĺbenie, spojenie dvoch kostí

 • cobalaminum

  - kobalamín, chemicky C5-deoxydenosylkobalamín, antiperniciózny faktor

 • cocainisatio

  - kokainizácia, používanie kokainových zlúčenín na liečené účely

 • cocainismus

  - kokainizmus, návykové (zne)užívanie kokaínu, zdĺhavá otrava kokaínom

 • cocainomania

  - kokainománia, chorobný návyk na kokaín, druh narkománie

 • cocainum

  - kokaín, prirodzený alkaloid z listov juhoamerického stromu Erythroxylon coca

 • cocarcinogenum

  - kokarcinogén, látka urýchľujúca rozvoj rakoviny

 • coccidioidomycosis

  - kokcidioidomykóza, mykotické ochorenie kože a dýchacích ciest vyvolané Coccidioides immitis

 • coccidiosis

  - kokcidióza, parazitárne ochorenie vyvolané prvokmi

 • Coccidium

  - kokcídium, skupina parazitov triedy Sporozoa cudzopasiacich v tráviacom systéme

 • coccogenes

  - kokogénny, kokového pôvodu, vyvolaný kokovitými mikroorganizmami

 • coccus

  - kok(us), baktéria guľovitého tvaru

 • coccyalgia

  - kokcyalgia, kokcydýnia, bolesť v oblasti kostrče

 • coccydynia

  - kokcyalgia, kokcydýnia, bolesť v oblasti kostrče

 • coccygeus

  - kostrčový

 • coccygodynia

  - bolesť v oblasti kostrče

 • cochlea

  - kochlea, slimák, časť kostenného labyrintu spánkovej kosti v tvare ulity slimáka

 • cochlear

  - lyžica

 • cochleariformis

  - lyžičkovitý

 • cochlearis

  - lyžicovitý, slimákovitý

 • cochleopalpebralis

  - kochleopalpebrálny, týkajúci sa slimáka a očnej mihalnice

 • cochleovestibularis

  - kochleovestibulárny, vzťahujúci sa ku kochley (slimákovi) a vestibulu vnútorného ucha

 • coctio

  - varenie

 • coctus

  - varený, pálený

 • codeinum

  - kodeín, prirodzený alkaloid ópia používaný ako ukľudňujúci prostriedok

 • codex

  - kniha, súpis

 • coelenteron

  - celenteron, prvotná brušná dutina vznikajúca z endodermy počas embryogenézy

 • coeliacographia

  - celiakografia, röntgenové znázornenie truncus coeliacus pomocou kontrastnej látky

 • coeliacus

  - brušný, patriaci k brušnej dutine

 • coeliakia

  - chronické črevné ochorenie so zníženým vstrebávaním živín

 • coeliomyomectomia

  - celiomyomektómia, odstránenie nádoru na maternici otvorením brušnej dutiny

 • coelioscopia

  - celioskopia, laparoskopia, vyšetrenie brušnej dutiny pomocou laparoskopu

 • coeliotomia

  - celiotómia, otvorenie brušnej dutiny

 • coeloma

  - štrbinovitá dutina vznikajúca u cicavcom počas embryonálneho vývoja

 • coelositus

  - celozit, črevný parazit

 • coelosoma

  - celozóm, jedinec s rozsiahlym chýbaním brušných a hrudných orgánov

 • coenurosis

  - cenuróza, ochorenie zvierat, vyvolané larvami pásomníc Multiceps multiceps a Multiceps serialis, u ľudí sa takmer nevyskytuje

 • coenzymum

  - koenzým, nebielkovinová súčasť enzýmov

 • coeruleus

  - modravý

 • Coeur Cendre

  - mäkký syr z kozieho mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • coffeinismus

  - "kofeinizmus, nadmerná konzumácia pochutín obsahujúcich kofeín (kávy, čaje)

 • coffeinum

  - kofeín, trimetylxantín, vyskytuje sa v kávovníku, čajovníku a ďalších rastlinách

 • cognatio

  - kognácia, rodové príbuzenstvo

 • cognitio

  - poznanie, poznatok, zoznámenie sa

 • cognoscibilis

  - poznateľný

 • cohabitatio

  - kohabitácia, súlož

 • cohaerentia

  - koherencia, súvislosť, spojitosť

 • cohaesio

  - kohézia, súdržnosť pevných látok alebo kvapalín vyvolaná príťažlivými silami tej istej látky

 • coilonychia

  - koilonýchia, miskovité nechty (napr. u ľudí s anémiou pri nedostatku železa)

 • coincidentia

  - koincidencia, časová zhoda (napr. viacero chorôb u toho istého jedinca)

 • coinonia

  - súlož, koitus

 • coitarche

  - koitarche, vek, v ktorom začína jedinec sexuálne žiť

 • coitus

  - súlož

 • colchicinum

  - kolchicín, prirodzený alkaloid, používa sa ako ukľudňujúci (zmierňujúci) prostriedok pri dne

 • Colchicum

  - Jesienka, rastlina z ktorej sa získava kolchicín

 • cole(o)s

  - pošva. Coles masculinus - penis. Coles femininus - dráždec.

 • colectomia

  - kolektómia, odstránenie (časti) hrubého čreva

 • colenteroanastomosis

  - kolenteroanastomóza, chirurgické spojenie hrubého a tenkého čreva

 • coleocele

  - koleocéla (koleokéla), vyklenutie pošvy

 • coleocystitis

  - koleocystitída, zápal pošvy a močového mechúra

 • colibacillaemia

  - kolibacilémia, prítomnosť Escherichia coli v krvi

 • colibacillosis

  - kolibacilóza, septický stav vyvolaný baktériou Escherichia coli

 • colibacilluria

  - kolibacilúria, prítomnosť kolibacilu v moči

 • colibacillus

  - Escherichia coli (Bacillus coli), mikroorganizmus žijúci v hrubom čreve

 • colica

  - "kolika, akútna záchvatovitá bolesť, ktorá sa stupňuje

 • colicystitis

  - kolicystitída, zápal močového mechúra vyvolaný baktériou Escherichia coli

 • coliinfectio

  - koliinfekcia, infekčné ochorenie vyvolané baktériou Escherichia coli

 • colipyelitis

  - kolipyelitída, zápal obličkovej panvičky vyvolaný baktériou Escherichia coli

 • colitis

  - zápal hrubého čreva

 • colitoxaemia

  - kolitoxémia, celkové infekčné toxické ochorenie vyvolané baktériou Escherichia coli

 • coliuria

  - koliúria, prítomnosť baktérii Escherichia coli v moči

 • colivaccina

  - očkovacia látka pripravená z baktérii Escherichia coli

 • collagenoideus

  - kolagenoidný, podobný kolagénu

 • collagenosis

  - kolagenóza, označenie skupiny chorôb, pre ktorú je charakteristická fibrinoidná premena väziva (napr. reumatická horúčka, progresívna polyartritída, sklerodermia a pod.)

 • collagenosus

  - kolagénny, týkajúci sa kolagénu

 • collagenum

  - kolagén, hlavná extracelulárna bielkovina v spojivovom tkanive a v kostiach

 • collapsus

  - "kolaps

 • collateralis

  - kolaterálny, bočný, obvodový, na rovnakej strane, boku

 • collectio

  - kolekcia, zbierka, súhrn

 • collector

  - kolektor, zberač, vodič

 • collectus

  - zozbieraný, stručný

 • collega

  - kolega, druh

 • collegium

  - zhromaždenie, spoločnosť, zbor, radiaci orgán

 • collemplastrum

  - kaučuková náplasť

 • collicularis

  - kolikulárny, hrbolčekovitý

 • colliculus

  - hrbolček

 • colligens

  - zbierací, zhromažďujúci

 • colliquatio

  - kolikvácia, skvapalnenie, rozplynutie, odumretie (tkaniva)

 • colliquativus

  - kolikvačný, skvapalňujúci

 • colliquatus

  - kolikvovaný, skvapalnený

 • collisio

  - kolízia, zrážka, spor

 • collocatio

  - postavenie, umiestnenie

 • collodium

  - kolodium, roztok kolodiovej bavlny v zmesi éteru a alkoholu (používa sa na rany)

 • colloides

  - koloidní, správajúci sa ako koloid

 • colloidum

  - "koloid

 • collonema

  - kolonéma, tukový nádor s hlienovou degeneráciou

 • collum

  - krk, krček, šija

 • collunarium

  - kolunárium, nosová sprcha

 • collutorium

  - kolutorium, ústna voda

 • collyrium

  - očné kvapky

 • coloboma

  - kolobóm, vývojová porucha niektorého z očných tkanív v podobe rázštepu

 • colocentesis

  - kolocentéza, chirurgické otvorenie, nabodnutie hrubého čreva

 • coloclysis

  - koloklýzia, vypláchnutie, irigácia hrubého čreva

 • colocolanastomosis

  - kolokolanastomóza, chirurgické spojenie dvoch častí hrubého čreva

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: fract, dat, key, zav, cas, binárne vyh adávanie bin, cu, edtv, vh, lp, wa, k, sli, it, out
Ekonomický slovník: tmm, clt, ssp, hcr, uds, cvs, pyrã, sdm, rcg, iht, vkl, zry, rk, sne, pkd