Hľadaný výraz "an" v Lekárskom slovníku

Nájdených 472 výsledkov (4 strán)

 • anacid

  - liek pre zníženie kyslosti žalúdočných štiav (antacidum)

 • anacidita

  - chýbanie kyseliny chlorovodíkovej (soľnej) v žalúdočnej šťave

 • anaeróbny

  - schopný žiť bez kyslíka. Anaeróbnych organizmov je oveľa menej ako aeróbnych (sú to najmä niektoré baktérie).

 • anafáza

  - fáza mitózy alebo meiózy, v ktorej chromozómy putujú v rovníkovej oblasti bunky k opačným pólom.

 • anafylaktický šok

  - akútny stav vzniknutý v dôsledku precitlivenosti alergie k niektorým cudzorodým látkam, ako napríklad bodnutie hmyzu, injekcia a pod. Pri tejto reakcii sa do tela vyplavujú látky ovplyvňujúce cievy a priedušky, čo má za následok pokles krvného tlaku, dušnosť, až zlyhanie krvného obehu

 • anafylaktoidný

  - podobný anafylaxii

 • anafylaxia

  - prudká celková reakcia na stretnutie s antigénom

 • analgetický

  - znižujúci pocit bolesti

 • analgézie

  - liečba alebo potlačenie bolesti

 • Análne fisúry

  - trhliny v oblasti ritného otvoru

 • analógy báz

  - chemikálie, ktoré majú mutagénny účinok, pretože ich štruktúra napodobňuje bázy DNA.

 • Anamnéza

  - podrobné zisťovanie potrebných údajov o zdravotnom stave, priebehu predošlých ochorení a terajších ťažkostí, atď.
  - údaje o zdravotnom stave pacienta a jeho pokrvných príbuzných pred súčastnou chorobou

 • anchipodia

  - anchipódia, jedinec s deformovanou panvou, dolné končatiny má veľmi blízko k sebe

 • Andechser Hirtenkäse

  - polomäkký syr z kravského mlieka mlieko z biovýroby, s obsahom tuku 30%. Pôvodom z Horného Bavorska

 • Andechser Ziegencamembert

  - mäkký syr z kozieho BIO mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom z Horného Bavorska (Nemecko)

 • androgenum

  - androgén, mužský pohlavný hormón

 • androgenuria

  - androgenúria, prítomnosť mužského pohlavného hormónu v moči

 • androgynia

  - androgýnia, obojpohlavnosť, obojakosť v sekundárnych pohlavných znakoch

 • androides

  - androidný, podobný mužovi, ako muž

 • andrologia

  - andrológia, medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami charakteristickými pre mužské pohlavie (napr. neplodnosť, sexuálne poruchy)

 • andromania

  - andrománia, chorobná pohlavná túžba žien po mužoch, nymfománia

 • androphilia

  - androfília, pohlavná náklonnosť k mužom

 • androphobia

  - androfóbia, chorobný strach z mužov

 • androspermia

  - androspermia, spermia určujúca samčie pohlavie (u človeka spermia s chromozómom Y)

 • androsteronum

  - androsterón, mužský pohlavný hormón (testosterón)

 • androtropia

  - androtropia, choroba postihujúca prevažne mužov

 • anémie

  - úbytok červených krviniek, chudokrvnosť

 • anemochoria

  - anemochória, šírenie (semien, baktérií) pomocou vetra

 • anempiria

  - anempíria, málo znalostí získaných skúsenosťou

 • anencephalia

  - anencefália, nevyvinutie lebečných kostí a mozgu

 • anencephalus

  - anencefalus, jedinec bez lebečného krytu a s úplným nevyvinutím mozgu

 • anenergia

  - anenergia, nezáujem, nečinnosť, neschopnosť reakcie

 • anenzymia

  - anenzýmia, nedostatok enzýmu v tráviacich šťavách

 • aneosinophilia

  - aneozinofília, strata, úbytok eozinofilných leukocytov v krvi

 • anephria

  - anefria, vrodené chýbanie, nevyvinutie obličky

 • anepia

  - anepia, nemota

 • anergia

  - "anergia, slabosť

 • anerosia

  - anerózia, nedostatok pohlavného pudu

 • anerythropoiesis

  - anerytropoéza, znížená alebo žiadna tvorba červených krviniek

 • anerythropsia

  - anerytropsia, neschopnosť vidieť červenú farbu, odlíšiť červenú farbu

 • anestetikum

  - látka spôsobujúca celkové alebo miestne znecitlivenie

 • Anethum

  - anýz

 • anetodermia

  - anetodermia, atrofia kože prejavujúca sa mechúrikovite vyklenutými ložiskami

 • aneuploidia

  - "aneuploídia, heteroploídia, pri ktorej došlo k chybnému rozdeleniu dcérskych chromozómov
  - počet chromozómov, ktorý nie je celým násobkom haploidného počtu.

 • aneurinum

  - aneurín, vitamín B1 (starší názov tiamínu)

 • aneurysma

  - aneuryzma, výduť, chorobné rozšírenie časti tepny

 • aneurysmatomia

  - aneuryzmatómia, chirurgické otvorenie, preťatie výdute

 • aneurysmorrhaphia

  - aneuryzmorafia, chirurgické zošitie vydutého vaku a tým aj odstránenie výdute

 • Aneuryzma

  - oslabenie cievnej steny s jej následným vyklenutím a rizikom prasknutia

 • angeion

  - cieva

 • angialgia

  - angialgia, bolesť ciev

 • angiasthenia

  - angiasténia, oslabenie napätia cievnej steny

 • angiectasis

  - angiektázia, rozšírenie cievy

 • angiectaticus

  - angiektatický, týkajúci sa rozšírenia cievy

 • angiectomia

  - angiektómia, chirurgické odstránenie cievy

 • angiectopia

  - angiektopia, abnormálne uloženie cievy

 • angiitída

  - zápal cievy

 • angiitis (ange(o)itis)

  - angiitída (ange(o)itída), zápal cievy

 • angína

  - zápal prednej časti hrtana

 • angina pectoris

  - srdcová angína; prejav ischemickej choroby srdca, zvieravá bolesť za hrudnou kosťou spojená s potením a úzkosťou

 • Angína pektoris

  - bolesť za hrudnou kosťou, ktorá vznikne, ak srdcový sval nie je dostatočne zásobený krvou. Trvá väčšinou niekoľko desiatok sekúnd až päť minút a ustúpi po užití nitroglycerínu

 • anginoideus

  - anginoidný, podobný angíne

 • anginophobia

  - anginofóbia, chorobný strach z angíny

 • anginosus

  - anginózny, anginózna bolesť pri angíne pectoris spôsobená nedokrvením srdcového svalu

 • anginózny

  - anginózna bolesť pri angíne pectoris spôsobená nedokrvením srdcového svalu

 • angioblasticus

  - angioblastický, týkajúci sa nezrelej cievnej bunky

 • angioblastoma

  - angioblastóm, nezrelý cievny nádor

 • angioblastos

  - angioblast, bunka pochádzajúca z mezenchýmu, ktorá sa ďalej diferencuje na endotelovú bunku

 • angiocardiogramma

  - angiokardiogram, angiokardiografický záznam, snímok zobrazujúci srdce a veľké cievy

 • angiocardiographia

  - angiokardiografia, röntgenové znázornenie srdca a veľkých ciev po podaní kontrastnej látky

 • angiocardiopathia

  - angiokardiopatia, ochorenie ciev a srdca (všeobecne)

 • angiochirurgia

  - angiochirurgia, špeciálny odbor chirurgie, zaoberajúci sa cievami

 • angiocholecystitis

  - angiocholecystitída, zápal žlčníka a žlčových ciest

 • angiocholitis

  - angiocholitída, zápal žlčových ciest (cholangiitis)

 • angiodysplasia

  - angiodysplázia, chybný vývoj ciev

 • angiodystrophia

  - angiodystrofia, nedostatočná výživa ciev spojená s poruchou cievnej steny

 • angiofibroma

  - angiofibróm, nezhubný nádor z väziva, ktorý je poprepletaný cievami

 • angiogenesis

  - angiogenéza, vývoj ciev

 • angiografia

  - rtg znázornenie ciev, vyšetrovacia metóda

 • angiogramma

  - angiogram, angiografický záznam, snímok, röntgenové znázornenie ciev s použitím kontrastnej látky

 • angiographia

  - angiografia, röntgenové znázornenie ciev s použitím kontrastnej látky

 • angiokeratoma

  - angiokeratóm, kožný útvar podobný bradavici, ktorý vzniká rastom rohovatejúcej časti pokožky

 • angiolipoma

  - angiolipóm, nezhubný nádor z tukového tkaniva prestúpený cievami

 • angiolithos

  - angiolit, cievny kameň

 • angiologia

  - angiológia, náuka o cievach

 • angiolymphoma

  - angiolymfóm, nádor vychádzajúci z rozšírených lymfatických ciev

 • angioma

  - angióm, nezhubný nádor z ciev

 • angiomalacia

  - angiomalácia, zmäknutie cievnej steny

 • angiomatosis

  - angiomatóza, dedičné ochorenie, pre ktoré sú charakteristické početné cievne nádory

 • angiomatosus

  - angiomatózny, týkajúci sa nádoru z cievy

 • angiomegalia

  - angiomegália, zväčšenie krvných a lymfatických ciev

 • angiomyoma

  - angiomyóm, nezhubný guľovitý nádor z hladkej svaloviny, bohato prestúpený cievami

 • angiomyopathia

  - angiomyopatia, ochorenie hladkého svalstva cievnej steny (všeobecne)

 • angionecrosis

  - angionekróza, odumieranie ciev

 • angioneoplasma

  - angioneoplazma, nádor z cievy

 • angioneurectomia

  - angioneurektómia, chirurgické odstránenie cievy a nervu

 • angioneuropathia

  - angioneuropatia, angioneuróza, cievne ochorenie prejavujúce sa abnormálnymi zmenami priesvitu cievy (v zmysle rozšírenia alebo zúženia)

 • angioneurosis

  - angioneuróza, ochorenie spôsobené poruchou vazomotorickej inervácie alebo poruchou vazomotorického centra

 • angioorganopathia

  - angioorganopatia, ochorenia ciev spôsobené organickým poškodením ich stien

 • angioparalysis

  - angioparalýza, ochrnutie ciev, strata napätia malých tepien, ktorá vedie k poklesu krvného tlaku

 • angiopathia

  - angiopatia, cievne ochorenie (všeobecne)

 • angiopathologia

  - angiopatológia, náuka o cievnych ochoreniach

 • angiophrasia

  - angiofrázia, trhavá, neartikulovaná reč, koktanie

 • angioplastica

  - angioplastika, znovuvytvorenie, rekonštrukcia poškodených ciev

 • Angioplastika

  - nechirurgický terapeutický postup, pri ktorom kardiológ zavedie hadičku (katéter) s vyfúknutým balónikom na jej povrchu do tepny (artérie), balónik v mieste zúženia tepny nafúkne, a tak rozšíri cievu na jej pôvodnú šírku

 • angiopneumographia

  - angiopneumografia, röntgenové znázornenie pľúcnych ciev s použitím kontrastnej látky

 • angiopoiesis

  - angiopoéza, tvorba ciev

 • angiopsathyrosis

  - angiopsatyróza, krehkosť ciev, ktorá vedie ku krvácaniu

 • angioreticuloma

  - angioretikulóm, hemangióm s tvorbou cýst, často súvisiaci s mozgovými obalmi, najčastejšie sa vyskytuje v mozočku

 • angioretinopathia

  - angioretinopatia, ochorenie ciev sietnice (všeobecne)

 • angiorrhaphia

  - angiorafia, chirurgické zošitie cievy, šev na cieve

 • angiorrhexis

  - angiorexia, roztrhnutie, natrhnutie cievy

 • angiosarcoma

  - angiosarkóm, zhubný nádor z ciev

 • angioscintigraphia

  - angioscintigrafia, rádioizotopová metóda na diagnostiku cievnych trombóz

 • angiosclerosis

  - angioskleróza, skleróza ciev

 • angioscleroticus

  - angiosklerotický, týkajúci sa angiosklerózy

 • angioscopia

  - angioskopia, mikroskopické vyšetrovanie ciev

 • angioscotoma

  - angioskotom, izolovaný výpad zorného poľa - skotóm - spôsobený cievami v sietnici

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: sms, štátny, rvh, n, srq, oke, tk, bes, zpf, opo, haã, syk, det, zsw, tmi