Hľadaný výraz "ext" v Lekárskom slovníku

Nájdených 72 výsledkov (1 strana)

 • extemporalis

  - extemporálny, nečakaný, nepripravený

 • extensibilitas

  - extenzibilita, roztiahnuteľnosť, schopnosť roztiahnutia

 • extensio

  - extenzia, natiahnutie, naťahovanie, napínanie svalu, zlomených končatín ako liečebný úkon

 • extensitas

  - extenzita, rozsah, rozpätie

 • extensivus

  - extenzívny, rozpínavý, idúci do šírky, široko zameraný

 • extensor

  - naťahovač, napínač (sval)

 • extentus

  - natiahnutý, napätý

 • extenzor

  - naťahovač (sval)

 • externum

  - vonkajšie

 • externus

  - externý, vonkajší, na vonkajšej strane ležiaci

 • extero(re)ceptivus

  - extero(re)ceptívny, vybavujúci sa podráždením vonkajšieho receptora, týkajúci sa vnímania podnetu zvonka

 • extero(re)ceptor

  - extero(re)ceptor, zmyslové nervové zakončenie prijímajúce a vnímajúce podnety zvonku, z okolia

 • extra

  - mimo, vonku

 • extraarticularis

  - extraartikulárny, mimokĺbový

 • extracapillaris

  - extrakapilárny, mimovlásočnicový

 • extracapsularis

  - extrakapsulárny, mimopúzdrový

 • extracardialis

  - extrakardiálny, mimosrdcový

 • extracellularis

  - extracelulárny, mimobunkový

 • extracerebralis

  - extracerebrálny, mimomozgový, ležiaci mimo mozog

 • extracorporalis

  - extrakorporálny, mimotelový

 • extracranialis

  - extrakraniálny, nachádzajúci sa mimo lebky

 • extractio

  - "extrakcia, vytiahnutie

 • extractor

  - extraktor, vyťahovač, prístroj k prevádzaniu extrakcie

 • extractum

  - extrakt, výťažok, výluh

 • extraduralis

  - extradurálny, mimo tvrdej mozgovej pleny

 • extraembryonalis

  - extraembryonálny, ležiaci mimo tela zárodku

 • extraembryonicus

  - nachádzajúci sa mimo zárodku

 • extrahepaticus

  - extrahepatický, mimopečeňový

 • extrakorporálny

  - mimotelový

 • extrakt

  - - z lat. - súhrn neprchavých látok v hroznovom víne, ktorý je tvorený cukrami a necukornými látkami

 • extralaryngeus

  - extralaryngeálny, mimohrtanový

 • extramedullaris

  - extramedulárny, mimodreňový

 • extramuralis

  - "extramurálny, mimo budovy, ústavu

 • extranosocomialis

  - extranosokomiálny, mimonemocničný, mimo nemocničného zariadenia vzniknutý

 • extranuclearis

  - extranukleárny, ležiaci mimo jadro

 • extraocularis

  - extraokulárny, ležiaci mimo oka

 • extraoralis

  - extraorálny, mimoústny, nachádzajúci sa mimo úst

 • extraordinarius

  - extraordinárny, mimoriadný, zvláštny

 • extrapelvicus

  - mimo pánvy ležiaci

 • extrapericardialis

  - extraperikardiálny, mimo perikardu, ležiaci mimo osrdcovníka

 • extraperitonaealis

  - extraperitoneálny, ležiaci mimo pobrušnice

 • extrapharyngeus

  - extrafaryngeálny, mimohltanový

 • extraplacentaris

  - extraplacentárny, ležiaci mimo plodové lôžko

 • extrapleuralis

  - extrapleurálny, ležiaci mimo pohrudničnej dutiny

 • extrapulmonalis

  - extrapulmonálny, mimopľúcny

 • extrapyramidalis

  - extrapyramídový, ležiaci mimo pyramídovej dráhy

 • extrarenalis

  - extrarenálny, mimo obličku, ležiaci mimo obličky

 • extrasomaticus

  - extrasomatický, mimotelový

 • extrasystola

  - predčasný srdcový sťah

 • extrasystole

  - extrasystola, porucha rytmickej činnosti srdca, predčasný srdcový sťah

 • extrasystolia

  - extrasystólia, výskyt extrasystol, predčasných srdcových sťahov

 • extrathoracalis

  - extratorakálny, mimohrudný

 • extratrachealis

  - extratracheálny, mimopriedušnicový

 • extratubalis

  - extratubárny, mimo vajcovodu

 • extraumbilicalis

  - extraumbilikálny, ležiaci mimo pupka

 • extrauterinný

  - mimomaternicový

 • extrauterinus

  - extrauterínny, mimomaternicový

 • extravaginalis

  - extravaginálny, ležiaci mimo pošvu

 • extravasalis

  - extravazálny, mimocievny

 • extravasatio

  - extravazácia, vystúpenie telových tekutín (extravasatum) do okolitého tkaniva

 • extravasatum

  - extravazát, výron krvi, lymfy z ciev do okolitého tkaniva

 • extravascularis

  - extravaskulárny, mimocievny

 • extraventricularis

  - extraventrikulárny, ležiaci mimo žalúdok

 • extravesicalis

  - extravezikálny, ležiaci mimo močový mechúr

 • extremitas

  - koniec, pól, končina, koncová časť orgánu

 • extremus

  - extrémny, prehnaný, krajný, výstredný

 • extrin-secus

  - mimo, navonok

 • extrospectio

  - extrospekcia, metóda skúmajúca psychické javy objektívnym pozorovaním druhých ľudí

 • extroversio

  - extroverzia, sklon osobnosti zaoberať sa prevažne vzťahmi k iným ľuďom

 • extrovertný

  - zameraný na vonkajší, okolitý svet, na vonkajšiu činnosť

 • extrusio

  - extrúzia, vytlačenie, vylúčenie, uvoľnenie

 • extubatio

  - extubácia, odstránenie intubačnej rúrky z hrtana