Pravopis slova "pot" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 198 výsledkov (2 strán)

 • pot ‑u L ‑e m.; potný
  potácať sa ‑a ‑ajú nedok.
  potácavý; potácavo prísl.
  potade zám. príslov.
  poťah ‑u m.; poťahový
  poťahať ‑á ‑ajú dok.
  poťahovačka ‑y ‑čiek ž.
  poťahovať ‑uje ‑ujú nedok.; poťahovať sa
  poťahovina ‑y ž.
  potajme, potajmo prísl.
  potajomky prísl.
  potancovať, potancovať si ‑uje ‑ujú dok.
  potápač ‑a m.; potápačka ‑y ‑čiek ž.; potápačský; potápačstvo ‑a s.
  potápať ‑a ‑ajú nedok.; potápať sa
  potápka ‑y ‑pok ž. (vták)
  poťapkať ‑á ‑ajú dok.
  poťapkávať ‑a ‑ajú nedok.
  potárať ‑a ‑ajú dok.
  potárať sa ‑a ‑ajú dok.
  potaš ‑e ž. (draselná soľ)
  poťažkať ‑á ‑ajú dok.
  poťažkať si ‑á ‑ajú dok.
  poťažkávať ‑a ‑ajú nedok.
  poťažkávať si ‑a ‑ajú nedok.
  potecha ‑y ž.
  potemkinovský
  potemnieť ‑ie ‑ejú ‑el dok.
  potemnievať ‑a ‑ajú nedok.
  potencia ‑ie ž.; potenčný, potentný
  potenciál ‑u L ‑i mn. ‑y m.; potenciálový
  potenciálny; potenciálne prísl.; potenciálnosť ‑i ž.
  potenciometer ‑tra L ‑i mn. ‑e m.
  potentát ‑a m.
  potentátnik ‑a mn. ‑ci m.
  poter ‑u L ‑e mn. ‑y m.; poterový
  potešenie ‑ia s.
  potešiť ‑í ‑ia dok.; potešiť sa
  potešiteľný; potešiteľne prísl.
  potešovať ‑uje ‑ujú nedok.; potešovať sa
  potiahnuť ‑e ‑u ‑hol dok.; potiahnuť sa
  potiaľ zám. príslov.
  potiaľto zám. príslov.
  potichu prísl.
  potichučky prísl.
  potierať ‑a ‑ajú (masťou ap.) nedok.; potierať sa
  potískať ‑a ‑ajú nedok.; potískať sa
  potisnúť ‑e ‑ú ‑sol dok.; potisnúť sa
  potiť sa ‑í ‑ia nedok.; potiť (s námahou robiť)
  potivý; potivosť ‑i ž.
  potkan ‑a mn. N a A ‑y m.; potkaní
  potkanča ‑aťa mn. ‑atá/‑ence ‑čiat/‑čeniec s.
  potknúť sa ‑e ‑ú ‑kol dok.; potknúť (koho; nastaviť nohu niekomu)
  potkýnať sa ‑a ‑ajú nedok.
  potlač ‑e ‑í ž.
  potláčať ‑a ‑ajú, potlačovať ‑uje ‑ujú nedok.
  potlačiť ‑í ‑ia dok.; potlačiť sa
  potlačovateľ ‑a mn. ‑ia m.; potlačovateľka ‑y ‑liek ž.; potlačovateľský
  potľapkať ‑á ‑ajú dok.
  potľapkávať ‑a ‑ajú nedok.
  potĺcť ‑tlčie ‑tlčú ‑tĺkol dok.; potĺcť sa
  potlesk ‑u m.
  potĺkať sa ‑a ‑ajú nedok.
  potme prísl.
  potmehúd ‑a m.; potmehúdka ‑y ‑dok ž.; potmehúdsky príd. i prísl.; potmehúdstvo ‑a s.
  potničky ‑čiek ž. mn.
  potník ‑a m.
  Potok ‑a L ‑u m.; Potočan ‑a mn. ‑ia m.; Potočanka ‑y ‑niek ž.; potocký
  Potoky ‑ov m. pomn.; Potočan ‑a mn. ‑ia m.; Potočanka ‑y ‑niek ž.; potocký
  potočiť ‑í ‑ia dok.; potočiť sa
  Potôčky ‑ov m. pomn.; Potôčťan ‑a mn. ‑ia m.; Potôčťanka ‑y ‑niek ž.; potôčťanský
  potočnica ‑e ‑níc ž.
  potočník ‑a D a L ‑ovi mn. N a A ‑y m. (hmyz)
  potočník ‑a D a L ‑u m. (rastlina)
  potok ‑a m.; potočný; potôčik ‑a/‑čka m.
  potom prísl. i čast.
  potomok ‑mka mn. ‑ovia m.
  potomstvo ‑a s.
  potopa ‑y ‑tôp ž.
  potopiť ‑í ‑ia dok.; potopiť sa
  Pôtor ‑tra L ‑i m.; Pôtorčan ‑a mn. ‑ia m.; Pôtorčanka ‑y ‑niek ž.; pôtorský

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV