Hľadaný výraz "ď" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 549 výsledkov (5 strán)

  • da capo

    - znovu, od začiatku...

  • dabovať

    - vykonávať dabing, pretlmočiť filmové...

  • dacron

    - druh polyesterového vlákna...

  • dafnia

    - drobný vodný kôrovec, hrotnatka,...

  • dagoba

    - orientálna stupňovite sa zužujúca...

  • daimon

    - dobrý alebo zlý duch...

  • daiquiri

    - koktail z rumu, citrónovej...

  • daktyl

    - trojslabičná zostupná stopa; daktylský...

  • daktyloskopia

    - náuka o odtlačkoch prstov,...

  • dalajláma

    - svetská a spolu s...

  • dalba

    - pilota na vysadzovanie plavidiel...

  • dália

    - georgína, bylina rodu Dahlia...

  • dalmatínec

    - stredne veľký pes s...

  • damascénsky

    - týkajúci sa Damašku, napr....

  • damnum

    - škoda na práve alebo...

  • danablu

    - druh plesňového syra z...

  • dancing

    - tanečná sieň, tančiareň...

  • danub

    - najstaršie chladné obdobie alpského...

  • darling

    - zariadenie na domáce čerpanie...

  • dáta

    - skutočnosti, údaje, napr. životopisné;...

  • databáza

    - vnútorne organizovaný súbor informácií,...

  • datív

    - tretí pád skloňovania...

  • datovať

    - opatriť dátumom, stanoviť dátum...

  • dátum

    - časový údaj, označenie dňa...

  • dauphn

    - francúzsky mäkký syr s...

  • dazymeter

    - prístroj na meranie hustoty...

  • de facto

    - v skutočnosti, fakticky, skutočne,...

  • de iure

    - podľa práva, z právnych...

  • de lege lata

    - z hľadiska platného zákona...

  • de omnibus dubitandum est

    - o všetkom treba pochybovať...

  • deaerácia

    - odsávanie vzduchu, napr. z...

  • dean

    - hodnostár anglikánskej cirkvi, dekan...

  • debardér

    - prístavný nosič nákladov...

  • debata

    - rozhovor, verejná diskusia, výmena...

  • debet

    - dlh, dlžná suma na...

  • debilita

    - druh slaboduchosti, slabomyseľnosti; slangovo...

  • deblista

    - hráč vo štvorhre...

  • debut

    - prvé verejné vystúpenie, prvé...

  • debutovať

    - prvý raz verejne vystúpiť,...

  • decelerácia

    - spomalenie, znižovanie rýchlosti, výkonu...

  • decentný

    - nevtieravý, slušný, umiernený, jemný,...

  • decentralizmus

    - opak centralizmu, rozdelenie riadenia...

  • decerebrácia

    - ťažké vyradenie centrálneho nervového...

  • decht

    - hustá, tmavá, olejovitá kvapalina...

  • decidovať

    - rozhodovať sa, rozhodnúť sa...

  • decimalizácia

    - zavádzanie desatinnej sústavy...

  • decimálny

    - desatinný, desiatkový...

  • decízia

    - rozhodnutie, rozhodovanie; riadiaca sféra...

  • decrescendo

    - v hudbe: postupne zoslabovať...

  • dedikácia

    - venovanie, pripísanie, zasvätenie, poskytnutie...

  • deeskalácia

    - zmierňovanie politického alebo vojenského...

  • deexcitácia

    - prevedenie vybudeného atómu do...

  • defekácia

    - vyprázdňovanie črevného obsahu, stolice;...

  • defektivita

    - porucha integrity jedinca typická...

  • defektológia

    - náuka o deťoch s...

  • defenestrácia

    - vyhodenie človeka z okna...

  • defenzor

    - obranca, obhajca...

  • defetizmus

    - porazenectvo, porazenecká nálada, neviera...

  • deficiencia

    - nedostatok, nedokonalosť, chyba...

  • deficit

    - schodok, manko, nedostatok, strata;...

  • defilé

    - slávnostný prehliadkový pochod, prehliadka...

  • definitíva

    - trvalé ustanovenie do úradu...

  • definovať

    - presne určiť, poda definíciu,...

  • deflagrácia

    - prvá fáza výbuchu výbušniny,...

  • deflexia

    - úchylka zo smeru alebo...

  • deflúvium

    - vypadávanie vlasov...

  • defoliant

    - látka spôsobujúca odlistenie...

  • deformácia

    - znetvorenie, porušenie tvaru, zmena...

  • deformovať

    - meniť tvar, robiť deformáciu...

  • defraudácia

    - sprenevera, zneužitie zverených hodnôt...

  • degenerácia

    - úpadok, strata schopnosti alebo...

  • degoržovanie

    - odkaľovanie fliaš pri výrobe...

  • degresia

    - zostup, klesanie, pokles, opak...

  • degustátor

    - ochutnávač nápojov alebo potravín...

  • dehelmintizácia

    - ničenie cudzopasných červov v...

  • dehonestovať

    - znevažovať, ponižovať, privádzať do...

  • dehydratácia

    - odvodnenie, odstraňovanie vody, prirodzené...

  • deifikácia

    - zbožňovanie, vyhlásenie za božstvo...

  • deizmus

    - učenie uznávajúce boha iba...

  • dejekcia

    - bezprávne vypudenie z držby;...

  • dekolorácia

    - odfarbenie...

  • dekompenzácia

    - porušenie kompenzácie, zlyhanie, zhoršenie...

  • dekompletovať

    - rozkladať celok...

  • dekompozícia

    - rozklad, hniloba...

  • dekoncentrácia

    - rozklad, prenesenie pôsobnosti na...

  • dekor, dekorácia

    - výzdoba, okrasa...

  • dekorativizmus

    - umelecký smer zdôrazňujúci dekoratívnosť...

  • dekorovať

    - ozdobiť, robiť dekoráciu; udeliť...

  • dekortifikácia, dekortikácia

    - odstraňovanie drevnatých a dužinatých...

  • dekrement

    - útlm, strata, znížene...

  • dekrét

    - právny akt hlavy štátu...

  • dekurz

    - denník o priebehu ochorenia;...

  • del

    - skratka latinského výrazu delineavit...

  • deleatur

    - nech je vypustené, vyškrtnuté...

  • delegovať

    - poveriť niekoho zastupovaním v...

  • delibácia

    - právne uznanie zahraničných rozhodnutí...

  • deliberačná

    - lehota čas na rozmyslenie...

  • delicózny

    - ľúbezný, lahodný, rozkošný...

  • delikátny

    - lahodný, jemný; chúlostivý, citlivý,...

  • delikvencia

    - páchanie trestnej činnosti...

  • delimitácia

    - vymedzenie, určenie, rozdelenie pôsobnosti...

  • delírium tremens

    - blúznenie následkom ťažkej otravy...

  • deložovanie

    - násilné alebo úradne nariadené...

  • deltaplán

    - rogalo...

  • demagóg

    - vodca ľudu v antickom...

  • demarkácia

    - vytýčenie hraníc, rozhraničenie; v...

  • demarš

    - zakročenie, zákrok, diplomatický protest...

  • dematerializácia

    - odhmotnenie, odtelesnenie...

  • demencia

    - získaná slaboduchosť, slabomyseľnosť, oslabenie...

  • dementovať

    - vyhlásiť niečo za nepravdivé,...

  • demi-

    - prvá časť zložených slov...

  • demineralizácia

    - zníženie hladiny minerálnych solí...

  • demisec

    - polosuché víno...

  • demiurg

    - stvoriteľ, pán sveta; starogrécky...

  • demo

    - slangový výraz pre predbežnú,...

  • democentrum - predvádzacie - demonštračné

    - stredisko...

  • demodulátor

    - zariadenie umožnujúce získanie pôvodného...

  • demografia

    - veda o ľudskej populácii,...

  • demokracia

    - vláda ľudu, forma štátu...

  • demokratizácia

    - presadzovanie a rozvíjanie demokratických...