Hľadaný výraz "tor" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 108 výsledkov (1 strana)

 • dieselgenerátor

  - generátor elektrického prúdu poháňaný...

 • dynamo

  - generátor produkujúci jednosmerný prúd...

 • funktor

  - operátor logickej operácie...

 • impresário

  - umelecký podnikateľ; organizátor verejných...

 • induktor

  - ručný generátor striedavého elektrického...

 • kartúza

  - kláštor rádu kartuziánov...

 • lidar

  - laserový rádiolokátor...

 • modernista

  - propagátor moderných názorov; stúpenec...

 • monastýr

  - východokresťanský, pravoslávny kláštor ...

 • nabla

  - v matematike operátor alebo...

 • promotér

  - v profesionálnom športe organizátor...

 • recitátor

  - prednášač, deklamátor ...

 • spiritus agens

  - hlavný činiteľ; pôvodca, iniciátor...

 • spreadsheet

  - tabuľkový kalkulátor, napr. Excel,...

 • turboalternátor

  - alternátor poháňaný parnou alebo...

 • variátor

  - stabilizátor prúdu; prevodové súkolie...

 • varotrón

  - polovodičový generátor svetla ...

 • torakalgia

  - bolesť hrudníka...

 • torakochirurgia

  - chirurgia hrudníka...

 • torakomeióza

  - chorobné zmenšenie hrudníka...

 • torakoschíza

  - vrodený rázštep hrudníka...

 • torakotómia

  - chirurgické otvorenie hrudníka...

 • torbernit

  - vodnatý fosforečnan medi a...

 • torero

  - peší zápasník s býkmi...

 • torii

  - ozdobná brána japonských chrámov...

 • tórium

  - rádioaktívny sivý mäkký ťažný...

 • torment

  - starorímsky obliehací prak, katapult...

 • torna

  - batoh...

 • torogummit

  - zásaditý kremičitan tória a...

 • torpédo

  - vzdušná alebo podmorská strela...

 • torpidný

  - apatický, ľahostajný, malátny, tupý,...

 • torr

  - stará jednotka atmosférického tlaku...

 • tortikolis

  - chorobný sklon hlavy do...

 • tortúra

  - mučenie, týranie; trápenie, utrpenie,...

 • torus

  - kvetné lôžko...

 • torzo

  - zlomok umeleckého alebo vedeckého...

 • aerátor

  - prevzdušňovacie zariadenie...

 • agitátor

  - zariadenie na oddeľovanie látok...

 • aktivátor

  - látka pridávaná do zmesi...

 • akumulátor

  - zariadenie na hromadenie tepelnej,...

 • amplifikátor

  - zosiľovač (v slaboprúdovej technike) ...

 • animátor

  - pracovník určujúci alebo realizujúci...

 • arizátor

  - osoba preberajúca a spravujúca...

 • civilizátor

  - človek šíriaci civilizáciu...

 • degustátor

  - ochutnávač nápojov alebo potravín...

 • demodulátor

  - zariadenie umožnujúce získanie pôvodného...

 • depilátor

  - prístroj alebo prípravok na...

 • deratizátor, deratizér

  - človek vykonávajúci deratizáciu...

 • derivátor

  - počítačový prvok, ktorý derivuje...

 • donátor

  - darca...

 • ekvátor

  - rovník...

 • elektrokardiostimulátor

  - prístroj na elektrické dráždenie...

 • elektrostimulátor

  - prístroj na elektrické dráždenie...

 • elevátor

  - zariadenie na nepretržitú dopravu...

 • emulgátor

  - látka uľahčujúca vznik emulzie...

 • eskalátor

  - pohyblivé schody...

 • exkavátor

  - strojové rýpadlo, bager...

 • falzátor

  - falšovateľ, napodobňovateľ...

 • fixátor

  - v medicíne: spevňovač...

 • fonátor

  - prístroj pre sluchovo postihnutých...

 • identifikátor

  - vo výpočtovej technike skupina...

 • imperátor

  - cisár, vládca...

 • inkubátor

  - zariadenie na uchovávanie predčasne...

 • inseminátor

  - pracovník umelo oplodňujúci dobytok...

 • izolátor

  - teleso alebo zariadenie oddeľujúce...

 • katalyzátor

  - látka urýchľujúca chemickú reakciu...

 • koncentrátor dát

  - vo výpočtovej technike združovacie...

 • kondenzátor

  - výmenník tepla chladiaceho zariadenia;...

 • korepetítor

  - hudobník alebo tanečník študujúci...

 • kurátor

  - opatrovateľ, opatrovník; správca, dozorujúci...

 • lakrimátor

  - slzotvorná látka...

 • lokátor

  - vo výpočtovej technike vstupné...

 • makrogenerátor

  - vo výpočtovej technike prekladač...

 • mediátor

  - sprostredkovateľ...

 • moderátor

  - sprievodca televíznym alebo rozhlasovým...

 • modifikátor

  - látka regulujúca priebeh polymerácie...

 • modulátor

  - funkčná jednotka prevádzajúca signál...

 • multiplikátor

  - zariadenie zvyšujúce účinnosť iného...

 • narátor

  - rečník, rozprávač...

 • oscilátor

  - zdroj kmitov; prístroj na...

 • ozonizátor

  - prístroj vyrábajúci ozón...

 • polarizátor

  - zariadenie na polarizovanie svetla...

 • predátor

  - šelma, dravec, živočích živiaci...

 • prétor

  - starorímsky vyšší súdny úradník;...

 • primátor

  - starosta štatutárneho mesta ...

 • prokurátor

  - verejný žalobca, štátny zástupca...

 • rádiolokátor

  - zariadenie na zisťovanie rýchlosti...

 • refrigerátor

  - chladnička, chladiace zariadenie ...

 • regulátor

  - zariadenie na samočinnú reguláciu...

 • relátor

  - spravodaj, referent; zapisovateľ; slovná...

 • respirátor

  - dýchací prístroj (proti prachu,...

 • resuscitátor

  - lekár vykonávajúci resustitáciu ...

 • rétor

  - rečník; učiteľ rečníctva, rétoriky...

 • rezonátor

  - zariadenie na zosilnenie alebo...

 • rotátor

  - dve častice otáčajúce sa...

 • signifikátor

  - ukazateľ...

 • srdcový stimulátor

  - prístroj povzbudujúci činnosť srdca...

 • sterilizátor

  - prístroj na ničenie choroboplodných...

 • tonizátor

  - elektrický prístroj zvyšujúci svalový...

 • totalizátor

  - majiteľ stávkovej kancelárie pri...

 • transfokátor

  - objektív s premenlivou ohniskovou...

 • transformátor

  - netočivý elektrický stroj na...

 • uzurpátor

  - uchvatiteľ, samozvanec, panovačný človek...

 • vibrátor

  - vibrujúca erotická pomôcka v...

Naposledy hľadané výrazy: