Hľadaný výraz "li" v Lekárskom slovníku

Nájdených 142 výsledkov (2 strán)

 • liber

  - voľný, slobodný

 • liberi

  - deti

 • libet

  - libitum est ako sa páči. Ad libitum podľa chute, do sýtosti.

 • libidinosus

  - zmyselný, chlípny

 • libido

  - túžba, žiadostivosť, zmyselnosť, pohlavný pud

 • licens

  - voľný, neobmedzený

 • licentia

  - voľnosť, vôľa, sloboda

 • lichen

  - lišaj, kožné ochorenie výrazne svrbiace, neznámeho pôvodu

 • lichenificatio

  - lichenifikácia, označenie pre zhrubnutie kože vznikajúce väčšinou na podklade dlhodobého dráždenia zrejme u niektorých zápalových a svrbiacich chorôb

 • lichenoides

  - lichenoidný, podobný lišaji

 • licitus

  - dovolený, voľný

 • lien

  - slezina. Lien succenturiatus accessorius slezina prídavná

 • lienalis

  - slezinový

 • lienálny

  - slezinový

 • lienculus

  - slezinka, prídavná malá slezina

 • lienitis

  - lienitída, zápal sleziny

 • lienogramma

  - lienogram, scintigram sleziny

 • lienographia

  - lienografia, scintigrafické vyšetrenie sleziny

 • lienomalacia

  - lienomalácia, zmäknutie sleziny

 • lienopathia

  - lienopatia, bližšie nešpecifické ochorenie sleziny

 • lienorenalis

  - lienorenálny, týkajúci sa sleziny a obličky

 • lienteria

  - lientéria, prítomnosť nestráveného jedla v stolici pri hnačke

 • ligamentosus

  - ligamentózny, opatrený väzmi

 • ligamentum

  - väz

 • ligandinum

  - ligandín, molekula, ktorá tvorí komplex s inou molekulou látky

 • ligandum

  - ligand, prirodzená látka, ktorá sa viaže na bunkový receptor, atómy, molekuly alebo ióny koordinované okolo centrálneho atómu komplexu

 • ligasis

  - ligáza, enzým katalyzujúci zlučovanie dvoch zlúčenín

 • ligatio

  - zväzovať, podviazanie

 • ligatura

  - podviazanie (napr. krvných ciev)

 • ligatus

  - podviazaný, oviazaný

 • ligneus

  - drevený

 • lignum

  - drevo

 • likvor

  - tekutiny, mok

 • limbatus

  - opatrený okrajom, lemom

 • limbicus

  - okrajový

 • Limburger

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 20- 60%. Pôvodom z Nemecka

 • limbus

  - okraj, lem, vyvýšený val

 • limen

  - prah, kraj, hrana

 • limitans

  - ohraničujúci, obmedzený

 • limnológia

  - náuka o vnútrozemských vodách, ich fyzikálnych, biologických a chemických vlastnostiach, súčasť hydrografie

 • limotherapia

  - limoterapia, liečba bahnom

 • limpidus

  - čistý, jasný

 • limus

  - kal, bahno, hlina

 • linctus

  - hustá mixtúra, šťava

 • linea

  - čiara, ryha, hrana

 • linearis

  - lineárny, priamy, priamočiari, rovný

 • lingua

  - jazyk

 • lingualis

  - lingválny, jazykový

 • lingula

  - jazýček, označenie pre časti orgánov jazykovitého tvaru

 • linguodentalis

  - lingvodentálny, týkajúci sa jazyka a zubov

 • linguofacialis

  - lingvofaciálny, týkajúci sa jazyka a tváre

 • linguogingivalis

  - lingvogingiválny, týkajúci sa jazyka a ďasna

 • linguographia

  - lingvografia, zaznamenávanie artikulačnej oblasti na jazyku

 • linimentum

  - mazanie

 • linteum

  - plátno

 • linum

  - ľan

 • liodermia

  - liodermia, suchá, lesklá, vyhladená koža

 • lipacidaemia

  - lipacidémia, koncentrácia mastných kyselín v krvi

 • lipaciduria

  - lipacidúria, vylučovanie mastných kyselín močom

 • lipaemia

  - lipémia, lipidémia, koncentrácia celkových lipidov v krvi

 • lipasis

  - lipáza, enzým štiepiaci tuky

 • lipatrophia

  - lipatrofia, ubúdanie tukového tkaniva

 • lipectomia

  - lipektómia, operačné odstránenie (prebytočného) tukového tkaniva

 • lipid

  - tuk, tuková látka

 • lipidosis

  - lipidóza, porucha metabolizmu tukov s ukladaním tukových látok v rôznych tkanivách

 • lipidový

  - tukový, týkajúci sa tukov

 • lipidy

  - skupina tukovitých, olejovitých alebo voskovitých látok v telách organizmov. Ich hlavnými súčasťami sú uhlík a kyslík.

 • lipiodol

  - chemická kontrastná látka používaná pri röntgenovaní

 • lipiodolum

  - lipiodol, tuková kontrastná látka používaná v rádiodiagnostike

 • lipoblastoma

  - lipoblastóm, nezrelý nádor z tukového tkaniva

 • lipocele

  - lipokéla,hernia, vydutina obsahujúca tukové tkanivo

 • lipochondrodysplasia

  - lipochondrodysplázia, vývojová porucha tvorby tukového tkaniva a chrupavky

 • lipochondrodystrophia

  - lipochondrodystrofia, syndróm, pre ktorý je charakteristická zdedená porucha rastu kostí spojená s ich deformáciou, nedostatok mukopolysacharidov so zväčšovaním pečene a sleziny a duševná zaostalosť (mukopolysacharidóza)

 • lipochroma

  - lipochróm, luteín, žltooranžové prirodzené farbivo spôsobujúce červené, žlté a zelené sfarbenie kože, prípadne srsti, peria, karotenoid

 • lipochromia

  - lipochrómia, nadmerné nahromadenie lipochrómu v tele

 • lipoclasis

  - lipoklázia, rozklad tukov

 • lipodystrophia

  - "lipodystrofia, prejavy poruchy látkovej premeny tukov

 • lipofibroma

  - lipofibróm, nezhubný nádor z tukového a väzivového tkaniva

 • lipofuscinum

  - "lipofuscín, žltohnedé farbivo, pigment ""z opotrebovania"" ukladajúci sa s pribúdajúcim vekom v niektorých orgánoch"

 • lipogenes

  - "lipogénny, tukového pôvodu

 • lipogenesis

  - lipogenéza, tvorba tukov, tukového tkaniva

 • lipogranuloma

  - lipogranulóm, granulóm charakteristický histiocytárnymi bunkami s pohlteným tukom

 • lipogranulomatosis

  - lipogranulomatóza, mnohopočetný uzlíkový zápal podkožného tukového tkaniva

 • lipoidaemia

  - lipoidémia, zmnoženie lipidov v krvi

 • lipoides

  - lipoidný, podobný tuku

 • lipoidosis

  - "lipoidóza, nadmerné ukladanie lipidov v tkanivách. Lipoidosis vesicae felleae lipoidóza sliznice žlčníka ""jahodový žlčník"""

 • lipoidproteinosis

  - lipoidproteinóza, zmnožené ukladanie hyalínnych substancií (hyalinosis cutis et mucosae) v koži a sliznici pri poruche metabolizmu lipidov

 • lipokineticus

  - lipokinetický, ovplyvňujúci transport, pohyb tuku v tele

 • lipolysis

  - lipolýza, rozloženie, štiepenie tukov

 • lipóm

  - nezhubný nádor z tukového tkaniva

 • lipoma

  - nezhubný nádor z tukového tkaniva

 • lipomatosis

  - lipomatóza, nadmerné zmnoženie tukového tkaniva v orgánoch. Lipomatosis dolorosa bolestivé bujnenie podkožného tukového tkaniva

 • lipomatosus

  - lipomatózny, bohatý na tukové tkanivo

 • lipomyoma

  - lipomyóm, nezhubný nádor z tukového a svalového (hladkého) tkaniva

 • lipomyxoma

  - lipomyxóm, nezhubný nádor z tukového a hlienového tkaniva

 • lipooxygenasis

  - lipooxygenáza, enzým katalyzujúci premenu kyseliny arachidónovej na leukotriény

 • lipophilia

  - "lipofília, sklon k nadmernému ukladaniu tukov

 • lipoproteinum

  - komplex lipidov a bielkovín, ktorý je transportnou formou lipidov v organizme

 • liposarcoma

  - liposarkóm, zhubný nádor z tukového tkaniva, malígny lipóm

 • lipothymia

  - lipotýmia, krátka mdloba so stratou vedomia

 • lipotropia

  - lipotropia, sklon určitých látok viazať sa na tuky

 • lippitudo

  - zápal očného viečka s tvorbou vredov a zápalovým výtokom

 • lipuria

  - lipúria, vylučovanie tukových látok močom

 • liquamen

  - tekutina

 • liquatio

  - likvácia, skvapalnenie

 • liquefaciens

  - rozpúšťajúci

 • liquefactio

  - rozpúšťanie, skvapalnenie

 • liquefactus

  - skvapalnený, tekutý

 • liquidus

  - tekutý

 • liquor

  - "tekutina, roztok, mok

 • liquorrhoea

  - likvorea, výtok mozgovomiechového moku nosom alebo uchom pri poranení lebečnej spodiny

 • lissencephalon

  - lisencefalon, lisencefália, hladký mozog bez mozgových závitov

 • listeriosis

  - listerióza, ochorenie, ktorého pôvodcom je grampozitívny tyčinkový mikrób Listeria monocytogenes, postihujúci hlavne nervový systém

 • listerióza

  - ochorenie, ktorého pôvodcom je gramnegatívna palička Listeria monocytogenes

 • listina registrovaných odrôd

  - súpis odrôd každého pestovateľského druhu, ktoré prešli šľachtiteľskými odrodovými skúškami a sú povolené na rozmnožovanie

 • lithagogus

  - (lieky) vypudzujúce kamene z rôznych orgánov

 • lithectomia

  - litektómia, chirurgické vybratie, odstránenie kamienkov

 • lithiasis

  - litiáza, tvorenie kameňov zvlášť vo vývodových cestách žlčových (cholelithiasis) alebo močových (urolithiasis)

 • lithoclasis

  - litokláza, rozdrvenie kamienkov

 • lithoclastos

  - litoklast, prístroj k drveniu kamienkov