Hľadaný výraz "f" v Slovníku cudzích slov

nájdených 3347 výsledkov (28 strán)

 • F

  - skratka pre flór z angl. fluorine - chemický prvok s protónovým číslom 17
  - chemická značka fluóru; fyzikálna značka pre farad; v hudbe značka pre fine

 • F F

  - chemická značka fluóru; fyzikálna značka pre farad; v hudbe značka pre fine

 • F00

  - Skratka diagnózy - demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-+)

 • F01

  - Skratka diagnózy - vaskulárna artériosklerotická demencia

 • F02

  - Skratka diagnózy - demencia pri iných chorobách zatriedených inde

 • F03

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná demencia

 • F04

  - Skratka diagnózy - organický amnestický syndróm nezavinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami

 • F05

  - Skratka diagnózy - delírium nezavinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami

 • F06

  - Skratka diagnózy - iné psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou

 • F07

  - Skratka diagnózy - poruchy osobnosti a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu

 • F09

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná organická alebo symptomatická psychická porucha

 • F1

  - prvá generácia potomkov kríženia.

 • F10

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu

 • F11

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov

 • F12

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)

 • F13

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím sedatív alebo hypnotík

 • F14

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kokaínu

 • F15

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulancií vrátane kofeínu

 • F16

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov

 • F17

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím tabaku

 • F18

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel

 • F19

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok

 • F20

  - Skratka diagnózy - schizofrénia

 • F21

  - Skratka diagnózy - schizotypová porucha

 • F22

  - Skratka diagnózy - pretrvávajúce poruchy s bludmi

 • F23

  - Skratka diagnózy - akútne a prechodné psychotické poruchy

 • F24

  - Skratka diagnózy - indukovaná porucha s bludmi

 • F25

  - Skratka diagnózy - schizoafektívne poruchy

 • F28

  - Skratka diagnózy - iné neorganické psychotické poruchy

 • F29

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná neorganická psychóza

 • F2F

  - skratka z anglického "Face To Face" - tvárou v tvár

 • F30

  - Skratka diagnózy - manická epizóda

 • F31

  - Skratka diagnózy - bipolárna afektívna porucha

 • F32

  - Skratka diagnózy - depresívne epizódy

 • F33

  - Skratka diagnózy - recidivujúca depresívna porucha

 • F34

  - Skratka diagnózy - pretrvávajúce afektívne poruchy

 • F38

  - Skratka diagnózy - iné afektívne poruchy

 • F39

  - Skratka diagnózy - nešpecifikované afektívne poruchy

 • F40

  - Skratka diagnózy - fobicko-anxiózne poruchy

 • F41

  - Skratka diagnózy - iné úzkostné poruchy

 • F42

  - Skratka diagnózy - obsesívno-kompulzívna porucha

Pozri výraz F v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: