Hľadaný výraz "f" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 392 výsledkov (4 strán)

 • boss

  - vedúci, šéf; majiteľ podniku;...

 • deflagrácia

  - prvá fáza výbuchu výbušniny,...

 • disjunkcia

  - rozluka, rozpojenie, rozlúčenie; fáza...

 • fázovanie

  - časové, fázové zosúladenie, synchronizovanie...

 • federal style

  - raná fáza americkej architektúry...

 • flakón

  - ozdobná fľaštička na parfum...

 • grafitizácia

  - odplyňovanie uhlia; posledná fáza...

 • intermitóza

  - fáza medzi dvomi následnými...

 • katabolizmus

  - fáza látkovej premeny charakterizovaná...

 • letkis

  - spoločenský tanec fínskeho pôvodu...

 • Molotovov koktail

  - zápalná fľaša používaná anarchistami...

 • principál

  - šéf kočovného divadla, cirkusu...

 • profáza

  - začiatočná fáza nepriameho delenia...

 • spiranta

  - trená spoluhláska, napr. f,...

 • spirém

  - počiatočná fáza nepriameho delenia...

 • telofáza

  - štvrtá fáza nepriameho delenia...

 • fabianizmus

  - reformistický socializmus v devätnástom...

 • fábor

  - vlajka; ozdobná stuha...

 • fabula

  - výmysel, vymyslený príbeh, dej...

 • facelifting

  - chirurgické napnutie pokožky obličaja...

 • facile

  - v hudbe: ľahko, vzletne...

 • facilizácia

  - uľahčenie výkonu alebo aktivity...

 • fader

  - zoslabovač, prelínač; zatmievacie zariadenie...

 • fádny

  - nudný, nezaujímavý, nezábavný, jednotvárny...

 • fág

  - vírus, ktorého hostiteľom je...

 • fagocytóza

  - schopnosť buniek pohlcovať pevné...

 • fagot

  - drevený dychový hudobný nástroj...

 • fair

  - slušný, čestný, poctivý, dodržujúci...

 • fajansa

  - keramika s bielou nepriesvitnou...

 • fajn

  - slangový výraz pre pekne,...

 • fakolýza

  - uvoľnenie šošovky oka...

 • fakt

  - udalosť, skutočnosť, čin, skutok...

 • faktor

  - činiteľ; rozhodujúca sila; vedúci...

 • faktoring

  - odkúpenie krátkodobej pohľadávky od...

 • faktúra

  - účet za tovar alebo...

 • fakulta

  - špecializovaná časť vysokej školy...

 • falc

  - opevnené vladárske sídlo; územie...

 • falický

  - týkajúci sa mužského pohlavného...

 • falodín

  - toxický pepsín v muchotrávke...

 • falzátor

  - falšovateľ, napodobňovateľ...

 • falzum

  - napodobenina, falzifikát...

 • familiárny

  - dôverný, nenútene sa chovajúci...

 • fámulus

  - pomocník, sluha, poskok...

 • fanatizmus

  - prehnaná viera; vášnivé zaujatie;...

 • fanerofyty

  - botanické označenie vyšších rastlín,...

 • fanfarón

  - chvastúň, utáraný, vystatovačný človek...

 • fant

  - zástava, vlajka...

 • fantastický

  - vysnený, blúznivý, neskutočný, výstredný,...

 • fantázia

  - obrazotvornosť; výmysel; prelud; umelecké...

 • fantóm

  - napodobenina ľudského tela na...

 • faolit

  - plastická látka nahrádzajúca neželezné...

 • faraón

  - titul staroegyptského vládcu; druh...

 • farizej

  - člen starožidovskej náboženskej strany;...

 • farmaceut

  - zdravotník zaoberajúci sa výskumom,...

 • farmaká

  - liečivá, lieky...

 • farmakolit

  - kyslý vodnatý arzeničnan vápenatý,...

 • farmakológia

  - náuka o liekoch a...

 • farmakoterapia

  - odbor farmakológie zaoberajúci sa...

 • farnosť

  - najmenšia územnosprávna jednotka stanovená...

 • fartlek

  - intervalový tréning behu v...

 • faryngitída

  - zápal hltana...

 • fasáda

  - priečelie budovy; vonkajšok, povrch...

 • fasciácia

  - zväzkovitosť...

 • fascinovať

  - uchvátiť, oslniť, upútať...

 • fasciola

  - parazitický červ žijúci v...

 • fashion

  - móda, módny...

 • fastidiózny

  - odporný, odpudzujúci, protivný...

 • fata morgana

  - optický vzdušný prelud vznikajúci...

 • fatálny

  - osudový, osudný, neblahý, trápny...

 • fatwa

  - islamský trest srmti...

 • faul

  - surovosť, nedovolený zákrok...

 • fauna

  - súbor živočíchov žijúcich na...

 • faunovský

  - nabitý sexualitou, poživačnosťou, zmyselnosťou...

 • fauvizmus

  - expresívny maliarsky smer začiatkom...

 • favela

  - chudobná štvrť v mestách...

 • favorit

  - obľúbenec, chránenec; predpokladaný víťaz...

 • favus

  - vypadávanie vlasov a vznik...

 • fayolizmus

  - vedecky riadená a organizovaná...

 • fazeta

  - brúsená plôška drahokamu, skla...

 • fázor

  - harmonicky premenná veličina pri...

 • featón

  - ľahký kočiar; typ športovej...

 • febrilný

  - týkajúci sa vysokej horúčky;...

 • fedrovať

  - napomáhať, podporovať; ťažiť...

 • fejtón

  - krátka vtipná novinová stať...

 • fekundácia

  - oplodnenie, otehotnenie...

 • felácia

  - dráždenie penisu ústami, orálny...

 • feldkurát

  - slangový výraz pre vojenského...

 • feloderm, feloderma

  - zelená kôra rastlinných stoniek...

 • felónia

  - porušenie vernosti vazala voči...

 • felzuma

  - jašter žijúci na Madagaskare...

 • female

  - žena, ženský...

 • feminínum

  - slovo ženského rodu...

 • feminizácia

  - početná prevaha žien; prejav...

 • femme fatale

  - osudová žena...

 • femur

  - stehno...

 • fena

  - samica psovitej šelmy, najmä...

 • fenestrácia

  - operačný zákrok, pri ktorom...

 • fenistika

  - výskum jazyka, histórie a...

 • feno-

  - prvá časť zložených slov...

 • fenogenetika

  - výskum vzťahov medzi genotypom...

 • fenokryst

  - väčší kryštál nerastu...

 • fenolát

  - soľ fenolu...

 • fenomén

  - úkaz, jav, skutočnosť; vynikajúci,...

 • fenomenálny

  - vynikajúci, výnimočný, mimoriadny...

 • fenón

  - jednotka taxionómie organizmov zahŕňajúca...

 • fenotyp

  - súbor pozorovateľných znakov a...

 • fenylacetón

  - bezfarebná voňavá tekutina používaná...

 • fér, fair

  - čestný, slušný; čestne, slušne...

 • feri-

  - prvá časť zložených slov...

 • férie

  - prázdniny...

 • ferman

  - úradný výnos, obežník, rozpis...

 • ferment

  - enzým...

 • fermež

  - ľanový olej...

 • fero-, ferro-

  - prvá časť zložených slov...

 • feroelektrina

  - usporiadanie elektrických dipólov pevnej...

 • feromagnetizmus

  - silná magnetická polarizácia niektorých...

 • ferón

  - bielkovinová zložka enzýmu...

 • ferrarský

  - maliarska škola z druhej...

Naposledy hľadané výrazy: