Hľadaný výraz "co" v Technickom slovníku

Nájdených 52 výsledkov (1 strana)

 • coat

  - náter, pokrytie, pokrývať, ovrstvenie

 • COBOL

  - Common Business Oriented Language; všeobecný obchodne orientovaný programovací jazyk

 • code

  - kód, kódový, kľúč, kódový, kódovací

 • codec

  - kóder/dekóder, kodek

 • collision

  - kolízia

 • column

  - stĺpec

 • COM EXE

  - Koncovka/Prípona programu určeného na spúšťanie.

 • combine

  - kombinovať, zložiť, zlučovať, spájať

 • command

  - inštrukcia, povel, príkaz

 • command prompt

  - príkazový režim, riadok na zadávanie príkazov

 • comment

  - poznámka

 • Compare

  - Porovnať.

 • compatibility

  - kompatibilita, zhodnosť

 • Compatible Kompatibilita

  - Zlučiteľnosť vlastnosti jedného zariadenia s druhými. Možnosť prenášať programy a dáta z jedného počítača do druhého.

 • compile

  - prekladať, zostavovať program

 • Complexity

  - Zložitosť vypočitateľnej funkcie sú nároky na prostriedky ako pamäť, výpočtový čas, požadované zariadenia, prenositeľnosť atd. potrebne pre jej výpočet.

 • Composite

  - zložený

 • compress

  - zhustiť, stláčať, lisovať, komprimovať

 • Concatenation

  - Zreťazenie /spojenie/ dvoch slov dom a hrad je slovo, ktoré vznikne zapísaním oboch slov za sebou

 • concurrency

  - Súbežnosť. Dva priebehy ,alebo procesy nazývame súbežnými , ak sa môžu spracúvať nezávislé od seba.

 • condition

  - podmienka

 • Configuration

  - Súhrn nastavení a príkazov pre inicializáciu programov.

 • Confirm

  - Väčšinou sa tento pojem používa vtedy ak má užívateľ niečo potvrdiť ,alebo prekontrolovať.

 • connection

  - spoj, prípojka, zapojenie

 • Connector

  - Zástrčka ,ktorá sa nachádza na začiatku ,alebo konci kábla ktorým sa pripojujú zariadenia.

 • console

  - systémový terminál, konzola, riadice pracovisko

 • Content

  - Obsah správy, stránky, súboru.

 • contents

  - obsah

 • control

  - riadenie, ovládanie, regulácia, nastavenie, kontrola

 • Control Panel

  - Základná súčasť Windows slúžiaca na nastavenie celého systému.

 • controller

  - radič, elektronický obvod, slúži na prepojenie periférií a diskov s procesorom

 • convention

  - dohovor

 • Convert

  - Konverzia súborov, alebo dát. Zmena a prispôsobenie sa formátov súborov, alebo dát.

 • Cookie

  - Je väčšinou textový súbor, ktorý vznikne pri návšteve niektorej Internetovej stránky. Môže byť použitý na uloženie hesiel, prihlasovacích mien a ďalších nastavením a zároveň aj pre štatistické účely.

 • cookies

  - premenné, ktoré posiela www server vášmu prehliadaču, pri otvorení stránky vrátite späť hodnoty premenných, súbor sa uloží vo vašom počítači, slúži na osobné nastavenia a štatistiku vašej činnosti

 • cooler fan

  - ventilátor, chladiaci ventilátor, chladič

 • coordinate

  - súradnice, súradnicový

 • Copression

  - Kompresia, zmenšovanie dát podľa algoritmov, ktoré sú špeciálne určené na vyhľadávanie podobností v dátach a tieto údaje využívajú pre zmenšovanie týchto dát pre účely prenosy, alebo zálohovania.

 • Copy

  - Všeobecný pojem pre kopírovanie súbor a dát. Používa sa buď v menu, alebo ako príkaz.

 • Copy and paste

  - Druh prenosu medzi aplikáciami Windows. Z jednej aplikácie sa označia dáta (copy) a vložia sa do druhej (paste).

 • Copyright

  - Znak písmena C v zátvorkách, alebo v krúžku, označujúci autorské práva.

 • cordless

  - bezdrôtový

 • corner

  - roh, rožok

 • Correct Korekcia

  - Oprava chyb v programe.

 • correctly

  - správne, bez chýb

 • corrupted file

  - poškodený súbor

 • corruption

  - poškodenie

 • COSPAS

  - skratka pre družicový pátrací a záchranný systém

 • Cost per thousand CPT

  - Udáva cenu za tisíc zhliadnutí reklamného banneru.

 • count

  - počet, výpočet, spočítať

 • Counter

  - Väčšinou pojem uvádzaný pri štatistikách, počítaní prístupov. Označovanie počítadiel.

 • cover

  - kryt, povlak, krycí

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: esb, kvs, es, pcl, cvg, echs, zhm, rvp, hpp, dbes, plč, asaja, mtp, txt, drb