Hľadaný výraz "sať" v synonymickom slovníku

nájdených 506 výsledkov (5 strán)

 • šat

  - dres
  - háv
  - livrej
  - oblečenie
  - odev
  - ošatenie
  - róba
  - rovnošata
  - rúcho
  - šaty
  - úbor
  - uniforma

 • sať

  - chľastať
  - cucať
  - cumľať
  - hýriť
  - nasávať
  - piť

 • Satan

  - čert
  - démon
  - diabol
  - lucifer
  - zlý duch

 • satelit

  - družica
  - mesiac

 • satira

  - paródia

 • satisfakcia

  - pohoda
  - spokojnosť
  - zadosťučinenie

 • šatiť

  - obliekať

 • šatka

  - šál
  - vreckovka

 • saturácia

  - sýtosť

 • šaty

  - dres
  - háv
  - livrej
  - oblečenie
  - odev
  - ošatenie
  - róba
  - rovnošata
  - rúcho
  - šat
  - úbor
  - uniforma

 • angažovať sa

  - exponovať sa
  - zasadzovať sa

 • báť sa

  - chvieť sa
  - desiť sa
  - hroziť sa
  - klepať
  - kmitať
  - ľakať sa
  - mať obavu
  - mať strach
  - obávať sa
  - oscilovať
  - rozklepať
  - rozochvieť
  - rozochvieť sa
  - roztriasť
  - štítiť sa
  - strachovať sa
  - teteliť sa
  - trepať
  - trepotať
  - triasť
  - triasť sa
  - tŕpnuť
  - vibrovať

 • baviť sa

  - hrať sa
  - ihrať sa
  - radovať sa
  - tešiť sa
  - veseliť sa
  - zabávať sa

 • biť sa

  - bojovať
  - potýkať sa
  - robiť si starosti
  - rozčuľovať sa
  - ťahať sa
  - trápiť sa
  - užierať sa
  - viesť boj
  - zápasiť
  - zápoliť

 • blížiť sa

  - približovať sa

 • bozkávať sa

  - pusinkovať sa

 • brániť sa

  - ohradiť sa
  - protestovať

 • bratať sa

  - bratríčkovať sa
  - kamarátiť sa
  - priateliť sa

 • bratríčkovať sa

  - bratať sa
  - kamarátiť sa
  - priateliť sa

 • búriť sa

  - revoltovať
  - vzbúriť sa

 • čeriť sa

  - čeriť
  - vlniť
  - vlniť sa

 • červenať sa

  - hanbiť sa
  - ostýchať sa
  - pýriť sa
  - sčervenať

 • chechtať sa

  - rehotať sa

 • chmúriť sa

  - mračiť sa

 • chovať sa

  - správať sa

 • chváliť sa

  - chvastať sa
  - pyšniť sa
  - vystatovať sa
  - vyťahovať sa

 • chvastať sa

  - chváliť sa
  - pyšniť sa
  - vystatovať sa
  - vyťahovať sa

 • chvejúci sa

  - roztrasený
  - trasľavý
  - trasúci sa

 • chvieť sa

  - báchať
  - baláchať
  - balamutiť
  - balušiť
  - báť sa
  - biť
  - bľabotať
  - blúzniť
  - búchať
  - búšiť
  - chvieť
  - desiť sa
  - drístať
  - hroziť sa
  - inovovať
  - klamať
  - klepať
  - klopať
  - kmitať
  - ľakať sa
  - mať obavu
  - mať strach
  - miasť
  - mlátiť
  - mýliť
  - nahovoriť
  - napáliť
  - obávať sa
  - oklamať
  - oscilovať
  - ošudiť
  - pliesť
  - poblázniť
  - podvádzať
  - podviesť
  - poklepať
  - popliesť
  - práskať
  - pulzovať
  - rozklepať
  - rozkmitať
  - rozochvieť
  - rozochvieť sa
  - roztriasť
  - spliesť
  - spreneveriť
  - štítiť sa
  - strachovať sa
  - šudiť
  - švindľovať
  - tárať
  - tepať
  - teteliť sa
  - tĺcť
  - trepať
  - trepotať
  - triasť
  - triasť sa
  - trieskať
  - tŕpnuť
  - ťukať
  - udierať
  - uviesť do omylu
  - vibrovať
  - vyviesť z rovnováhy
  - zaklopať
  - zaťukať
  - zavádzať
  - zmiasť
  - zradiť

 • chýliť sa

  - cestovať
  - chodiť
  - dariť sa
  - excelovať
  - hnať sa
  - ísť
  - klesať
  - kráčať
  - letieť
  - mať sa
  - mať úspech
  - padať
  - plaviť
  - prechádzať
  - putovať
  - rútiť sa
  - skláňať sa
  - uháňať
  - vynikať
  - žiariť
  - zvažovať sa

 • chystať sa

  - chcieť
  - dizajnovať
  - hodlať
  - mať v úmysle
  - plánovať
  - predsavziať si
  - priať si
  - projektovať
  - rozhodnúť sa
  - zamýšľať
  - zaumieniť si

 • činiť sa

  - usilovne pracovať

 • dariť sa

  - cestovať
  - chodiť
  - chýliť sa
  - excelovať
  - hnať sa
  - iskriť
  - iskriť sa
  - ísť
  - klesať
  - kráčať
  - lesknúť sa
  - letieť
  - mať sa
  - mať úspech
  - padať
  - plaviť
  - prechádzať
  - putovať
  - rútiť sa
  - skláňať sa
  - svietiť
  - trblietať sa
  - uháňať
  - vynikať
  - vyžarovať
  - žiariť
  - zvažovať sa

 • dať sa

  - citovať
  - implementovať
  - inicializovať
  - naplniť
  - nastoliť
  - podniknúť
  - povedať na úvod
  - pustiť sa
  - realizovať
  - spustiť
  - štartovať
  - učiniť
  - urobiť
  - uskutočniť
  - uvádzať
  - uviesť
  - vrhnúť sa
  - vykonať
  - začať
  - zahájiť
  - započať
  - zaviesť

 • dať sa do poriadku

  - upraviť sa

 • datovať sa

  - pochádzať

 • deliť sa

  - rozdeľovať sa

 • desiť sa

  - báť sa
  - chvieť sa
  - hroziť sa
  - klepať
  - kmitať
  - ľakať sa
  - mať obavu
  - mať strach
  - obávať sa
  - oscilovať
  - rozklepať
  - rozochvieť
  - rozochvieť sa
  - roztriasť
  - štítiť sa
  - strachovať sa
  - teteliť sa
  - trepať
  - trepotať
  - triasť
  - triasť sa
  - tŕpnuť
  - vibrovať

 • dištancovať sa

  - nepriznávať sa
  - odťahovať sa

 • dívať sa

  - prezerať si

 • diviť sa

  - žasnúť

 • dohodnúť sa

  - zhodnúť sa

 • dohovoriť sa

  - dorozumieť sa

 • dorozumieť sa

  - dohovoriť sa

 • dostať sa

  - bodnúť
  - pichnúť
  - pobodať
  - poštípať
  - prebodnúť
  - preniknúť
  - prepichnúť
  - preraziť
  - presadiť sa
  - vyviaznuť

 • dovolávanie sa

  - apel
  - výzva
  - vyzvanie

 • dovolávať sa

  - apelovať

 • dožadovať sa

  - modlikať
  - nárokovať
  - potrebovať
  - požadovať
  - prosíkať
  - prosiť
  - pýtať
  - vyžadovať
  - žiadať
  - žobrať

 • dozvedieť sa

  - bádať
  - dať najavo
  - demaskovať
  - doložiť
  - hĺbať
  - nájsť
  - navštíviť
  - objaviť
  - obnažiť
  - odhaliť
  - odkryť
  - odokryť
  - osvetliť
  - poznávať
  - pozorovať
  - pozrieť sa
  - prebádať
  - predložiť
  - predniesť
  - prehliadnuť
  - prejaviť
  - prekuknúť
  - preskúmať
  - prezerať
  - prezradiť
  - prísť
  - skúmať
  - sledovať
  - stopovať
  - študovať
  - udať
  - ukázať
  - vyčuchať
  - vyhľadať
  - vyjaviť
  - vynájsť
  - vypátrať
  - vysliediť
  - vystopovať
  - vyzradiť
  - zistiť

 • drať sa

  - predierať sa

 • driapať sa

  - škrabať sa

 • drieť sa

  - lopotiť sa
  - namáhať sa
  - snažiť sa
  - usilovať

 • drobiť sa

  - droliť sa

 • droliť sa

  - drobiť sa

 • držať sa

  - pretrvať
  - stať
  - trvať
  - udržovať sa

 • držiac sa faktov

  - blahodarný
  - čistý
  - dostačujúci
  - dostatočný
  - držiaci sa faktov
  - fakticky
  - funkčný
  - hmatateľný
  - kompetentný
  - konkrétny
  - kvalifikovaný
  - možný
  - nadaný
  - náležitý
  - náučný
  - nefalšovaný
  - neosobný
  - nestranný
  - neutrálny
  - nezaujatý
  - objektívny
  - odborný
  - opodstatnený
  - oprávnený
  - poctivý
  - postačujúci
  - potrebný
  - použiteľný
  - požadovaný
  - praktický
  - pravdivý
  - pravý
  - prijateľný
  - primeraný
  - príslušný
  - prospešný
  - realistický
  - reálny
  - rezortný
  - riadny
  - rýdzi
  - schopný
  - sčítaný
  - skutočný
  - spôsobilý
  - správny
  - študovaný
  - triezvy
  - účelný
  - učený
  - uspokojivý
  - užitočný
  - vecný
  - vedecký
  - vhodný
  - výhodný
  - vyhovujúci
  - vzdelaný
  - zákonitý
  - zaslúžený
  - zdatný
  - želateľný
  - žiaduci

 • držiaci sa faktov

  - čistý
  - držiac sa faktov
  - fakticky
  - hmatateľný
  - konkrétny
  - náučný
  - nefalšovaný
  - neosobný
  - nestranný
  - neutrálny
  - nezaujatý
  - objektívny
  - odborný
  - poctivý
  - praktický
  - pravdivý
  - pravý
  - realistický
  - reálny
  - rýdzi
  - skutočný
  - triezvy
  - učený
  - užitočný
  - vecný
  - vedecký
  - vhodný

 • dvoriť sa

  - obletovať

 • exponovať sa

  - angažovať sa
  - zasadzovať sa

 • flákať sa

  - blúdiť
  - chodiť sem a tam
  - plahočiť sa
  - pokrivkávať
  - potulovať sa
  - trmácať sa
  - túlať sa
  - vláčiť
  - vláčiť sa
  - vliecť
  - vliecť sa
  - zaostávať

 • gúľať sa

  - kotúľať sa

 • hádať sa

  - hašteriť sa
  - vadiť sa

 • hanbiť sa

  - červenať sa
  - ostýchať sa
  - pýriť sa
  - sčervenať

 • hašteriť sa

  - hádať sa
  - vadiť sa

 • hlásať

  - inzerovať
  - kázať
  - menovať
  - nazvať
  - nazývať
  - odovzdávať
  - označiť
  - oznamovať
  - pomenovať
  - poučovať
  - prehlásiť
  - prevolať
  - proklamovať
  - propagovať
  - robiť reklamu
  - rozchyrovať
  - rozhodnúť
  - rozširovať
  - šíriť
  - tradovať
  - vydávať
  - vyhlásiť
  - zvestovať

 • hnať sa

  - cestovať
  - chodiť
  - chýliť sa
  - dariť sa
  - excelovať
  - ísť
  - klesať
  - kráčať
  - letieť
  - mať sa
  - mať úspech
  - padať
  - plaviť
  - prechádzať
  - putovať
  - rútiť sa
  - skláňať sa
  - uháňať
  - vynikať
  - žiariť
  - zvažovať sa

 • hnevať sa

  - besniť
  - honiť sa
  - jedovať sa
  - ježiť sa
  - mať zlosť
  - soptiť
  - srdiť sa
  - štvať sa
  - vyvádzať
  - zlostiť sa
  - zúriť

 • hojiť sa

  - hojiť
  - liečiť sa
  - zaceliť sa

 • honiť sa

  - besniť
  - hnevať sa
  - jedovať sa
  - ježiť sa
  - mať zlosť
  - soptiť
  - srdiť sa
  - štvať sa
  - vyvádzať
  - zlostiť sa
  - zúriť

 • hrabať sa

  - prehrabávať

 • hrať sa

  - baviť sa
  - ihrať sa
  - radovať sa
  - tešiť sa
  - veseliť sa
  - zabávať sa

 • hrbiť sa

  - hrbiť
  - krčiť sa
  - nahrbiť
  - nahrbiť sa
  - prikrčiť sa
  - schúliť sa
  - skrčiť sa
  - zhrbiť
  - zhrbiť sa

 • hrnúť sa

  - chrliť
  - valiť sa

 • hroziť sa

  - báť sa
  - chvieť sa
  - desiť sa
  - klepať
  - kmitať
  - ľakať sa
  - mať obavu
  - mať strach
  - obávať sa
  - oscilovať
  - rozklepať
  - rozochvieť
  - rozochvieť sa
  - roztriasť
  - štítiť sa
  - strachovať sa
  - teteliť sa
  - trepať
  - trepotať
  - triasť
  - triasť sa
  - tŕpnuť
  - vibrovať

 • hýbať sa

  - hnúť sebou
  - hýbať
  - obiehať
  - pohnúť
  - pohnúť sa
  - pohybovať
  - pohybovať sa

 • ihrať sa

  - baviť sa
  - hrať sa
  - radovať sa
  - tešiť sa
  - veseliť sa
  - zabávať sa

 • iskriť sa

  - cestovať
  - chodiť
  - dariť sa
  - excelovať
  - iskriť
  - ísť
  - kráčať
  - lesknúť sa
  - letieť
  - mať sa
  - mať úspech
  - plaviť
  - prechádzať
  - putovať
  - svietiť
  - trblietať sa
  - vynikať
  - vyžarovať
  - žiariť

 • javiť sa

  - pripadať
  - zdať sa

 • jedovať sa

  - besniť
  - hnevať sa
  - honiť sa
  - ježiť sa
  - mať zlosť
  - soptiť
  - srdiť sa
  - štvať sa
  - vyvádzať
  - zlostiť sa
  - zúriť

 • ježiť sa

  - besniť
  - hnevať sa
  - honiť sa
  - jedovať sa
  - mať zlosť
  - soptiť
  - srdiť sa
  - štvať sa
  - vyvádzať
  - zlostiť sa
  - zúriť

 • kamarátiť sa

  - bratať sa
  - bratríčkovať sa
  - priateliť sa

 • klátiť sa

  - kymácať sa

 • klobása

  - hurka
  - jaternica
  - párok
  - saláma

 • kmásať

  - driapať
  - mykať
  - šklbať
  - trhať
  - vytrhávať

 • kolísať

  - húpať

 • koncentrovať sa

  - sústrediť

 • kotúľať sa

  - gúľať sa

 • krása

  - chvála
  - nádhera
  - skvelosť
  - sláva
  - veľkoleposť
  - vychvaľovanie

 • krčiť sa

  - hrbiť
  - hrbiť sa
  - nahrbiť
  - nahrbiť sa
  - prikrčiť sa
  - schúliť sa
  - skrčiť sa
  - zhrbiť
  - zhrbiť sa

 • krivo sa pozerať

  - gániť
  - zazerať

 • krížiť sa

  - fušovať
  - interferovať
  - krížiť
  - križovať
  - križovať sa
  - miešať sa
  - ovplyvňovať
  - pliesť sa
  - pretínať
  - pretínať sa
  - strkať nos
  - zasahovať

 • križovať sa

  - fušovať
  - interferovať
  - krížiť
  - krížiť sa
  - križovať
  - miešať sa
  - ovplyvňovať
  - pliesť sa
  - pretínať
  - pretínať sa
  - strkať nos
  - zasahovať

 • kryť sa

  - byť v súhlase
  - byť v súlade
  - byť v zhode
  - korešpondovať
  - odpovedať
  - odvetiť
  - súhlasiť
  - zhodovať sa
  - zodpovedať

 • kymácať sa

  - klátiť sa

 • ľakať sa

  - báť sa
  - chvieť sa
  - desiť sa
  - hroziť sa
  - klepať
  - kmitať
  - mať obavu
  - mať strach
  - obávať sa
  - oscilovať
  - rozklepať
  - rozochvieť
  - rozochvieť sa
  - roztriasť
  - štítiť sa
  - strachovať sa
  - teteliť sa
  - trepať
  - trepotať
  - triasť
  - triasť sa
  - tŕpnuť
  - vibrovať

 • lepšiť sa

  - zlepšovať sa

 • lesknúť sa

  - cestovať
  - chodiť
  - dariť sa
  - excelovať
  - iskriť
  - iskriť sa
  - ísť
  - kráčať
  - letieť
  - mať sa
  - mať úspech
  - plaviť
  - prechádzať
  - putovať
  - svietiť
  - trblietať sa
  - vynikať
  - vyžarovať
  - žiariť

 • liahnuť sa

  - rodiť sa

 • liečiť sa

  - hojiť
  - hojiť sa
  - zaceliť sa

 • líšiť sa

  - odlišovať sa

 • lopotiť sa

  - drieť sa
  - namáhať sa
  - snažiť sa
  - usilovať

 • ľúbiť sa

  - páčiť sa

 • lúpať sa

  - odlupovať sa

 • mať sa

  - cestovať
  - chodiť
  - chýliť sa
  - dariť sa
  - excelovať
  - hnať sa
  - iskriť
  - iskriť sa
  - ísť
  - klesať
  - kráčať
  - lesknúť sa
  - letieť
  - mať úspech
  - padať
  - plaviť
  - prechádzať
  - putovať
  - rútiť sa
  - skláňať sa
  - svietiť
  - trblietať sa
  - uháňať
  - vynikať
  - vyžarovať
  - žiariť
  - zvažovať sa

 • meniaci sa

  - dočasný
  - efemérny
  - kolísavý
  - krátkodobý
  - nestály
  - nezachytiteľný
  - prchavý
  - predbežný
  - prelietavý
  - premenlivý
  - prípravný
  - provizórny
  - variabilný
  - vrtkavý

 • miešať sa

  - fušovať
  - interferovať
  - krížiť
  - krížiť sa
  - križovať
  - križovať sa
  - ovplyvňovať
  - pliesť sa
  - pretínať
  - pretínať sa
  - strkať nos
  - zasahovať

 • miestoprísažné prehlásenie

  - písomné svedectvo

 • mihať sa

  - mihotať sa

 • mihotať sa

  - mihať sa

 • minúť sa

  - chybiť

 • modliť sa

  - pomodliť sa

 • mračiť sa

  - chmúriť sa

 • nachýliť sa

  - nahnúť sa
  - nakloniť
  - nakloniť sa
  - skloniť
  - skloniť sa
  - zohnúť sa

 • nadvihnúť sa

  - nadvihnúť
  - povstať
  - pozdvihnúť
  - vstať
  - zdvihnúť
  - zdvihnúť sa

 • nafúknuť sa

  - nafúknuť
  - nahustiť
  - nahustiť sa
  - napumpovať
  - zväčšiť

 • nahnúť sa

  - nachýliť sa
  - nakloniť
  - nakloniť sa
  - skloniť
  - skloniť sa
  - zohnúť sa

 • nahrbiť sa

  - hrbiť
  - hrbiť sa
  - krčiť sa
  - nahrbiť
  - prikrčiť sa
  - schúliť sa
  - skrčiť sa
  - zhrbiť
  - zhrbiť sa

 • nahustiť sa

  - nafúknuť
  - nafúknuť sa
  - nahustiť
  - napumpovať
  - zväčšiť

 • nakloniť sa

  - nachýliť sa
  - nahnúť sa
  - nakloniť
  - skloniť
  - skloniť sa
  - zohnúť sa

 • namáhať sa

  - drieť sa
  - lopotiť sa
  - snažiť sa
  - usilovať

Pozri výraz SAŤ v slovníku cudzích slov.