Hľadaný výraz "pas" v synonymickom slovníku

nájdených 18 výsledkov (1 strana)

 • pas

  - cestovný doklad
  - pruh

 • pasák

  - kupliar
  - pastier

 • pasáž

  - chodba
  - klimaktérium
  - obmena
  - prechod
  - prejazd
  - premena
  - priechod
  - transformácia
  - ulička
  - variant
  - výmena
  - zámena
  - zmena

 • pasca

  - nástraha
  - návnada
  - vnadidlo

 • Pascha

  - Veľká noc

 • pasé

  - bezpredmetný
  - neaktuálny

 • pásik

  - čiastočka
  - filé
  - kúsok
  - mašľa
  - páska
  - plátok
  - prúžok
  - rezeň
  - štipka
  - stuha
  - stužka
  - sústo
  - trocha
  - troška
  - útržok

 • pasíva

  - dlhy

 • pasivita

  - apatia
  - bezcitnosť
  - chlad
  - ľahostajnosť
  - letargia
  - neúčasť
  - nezáujem
  - otupenosť
  - zima

 • pasívny

  - apatický
  - bezmyšlienkovitý
  - bezstarostný
  - driemajúci
  - flegmatický
  - ľahostajný
  - lenivý
  - neaktívny
  - nečinný
  - nemajúci záujem
  - nesnaživý
  - nevšímavý
  - nezapájajúci sa
  - nezúčastnený
  - pomalý
  - rozvláčny
  - vleklý
  - záhaľčivý
  - zdĺhavý

 • páska

  - čiastočka
  - filé
  - kúsok
  - mašľa
  - pásik
  - plátok
  - prúžok
  - rezeň
  - štipka
  - stuha
  - stužka
  - sústo
  - trocha
  - troška
  - útržok

 • pásmo

  - bitevné pole
  - bojisko
  - bojové pole
  - časť
  - divízia
  - kategória
  - končina
  - kraj
  - lem
  - oblasť
  - obruba
  - odbor
  - oddiel
  - odvetvie
  - okraj
  - pole
  - priemysel
  - rámec
  - región
  - remeslo
  - sekcia
  - sféra
  - teritórium
  - trieda
  - územie
  - vojnové pole
  - zóna

 • pásť sa

  - spásať

 • pastel

  - pastelka

 • pastelka

  - pastel

 • pastier

  - farár
  - kaplán
  - kazateľ
  - pasák
  - pastor
  - vikár

 • pastor

  - farár
  - kaplán
  - kazateľ
  - pastier
  - vikár

 • zápas

  - akcia
  - antagonizmus
  - bitka
  - boj
  - borba
  - chyba
  - fabrika
  - konflikt
  - konfrontácia
  - konkurencia
  - mýlka
  - nedopatrenie
  - nedorozumenie
  - nejednota
  - nepriateľstvo
  - nesúhlas
  - nešvár
  - nevraživosť
  - nezhoda
  - odčítanie
  - odpočet
  - odpočítanie
  - odpor
  - omyl
  - opak
  - pretek
  - preteky
  - proces
  - protiklad
  - protirečenie
  - rabat
  - rivalita
  - rozpor
  - spor
  - súperenie
  - súťaž
  - súťaženie
  - svár
  - továreň
  - turnaj
  - vojna
  - zápolenie
  - zaujatosť
  - závisť
  - závod
  - zlá vôľa
  - zľava
  - zloba
  - zrážka

Pozri výraz PAS v slovníku cudzích slov.