Hľadaný výraz "inteligentný" v synonymickom slovníku

nájdený 1 výsledok (1 strana)

 • inteligentný

  - asketický
  - bdelý
  - bedlivý
  - bojazlivý
  - chladno uvažujúci
  - chladný
  - diplomatický
  - dobrácky
  - dobromyseľný
  - dobrosrdečný
  - dobrý
  - hanblivý
  - intelektuálny
  - kľudný
  - kľudný (nesprávne)
  - krotký
  - láskavý
  - logický
  - mierny
  - mlčanlivý
  - modestný
  - múdry
  - nedosiahnuteľný
  - nedostupný
  - nehlučný
  - nemý
  - nenáročný
  - nenásilný
  - neprístupný
  - neprívetivý
  - nesmelý
  - nevľúdny
  - nevýbojný
  - nežný
  - obozretný
  - odmeraný
  - odmietavý
  - odriekavý
  - opatrný
  - ostražitý
  - ostýchavý
  - plachý
  - pokojný
  - pozorný
  - predvídavý
  - prezieravý
  - prísny
  - prostoduchý
  - racionálny
  - rezervovaný
  - rozumný
  - rozumový
  - rozvážny
  - samotársky
  - skromný
  - strohý
  - taktický
  - tichý
  - umiernený
  - úprimný
  - úsečný
  - uvážlivý
  - uzavretý
  - vyrovnaný
  - zanovitý
  - zarovnaný
  - zdržanlivý