Hľadaný výraz "o" v Lekárskom slovníku

Nájdených 1074 výsledkov (9 strán)

 • O

  - chem. značka kyslíka (oxygenium)

 • O00

  - Skratka diagnózy - mimomaternicová ťarchavosť

 • O01

  - Skratka diagnózy - mola hydatidosa

 • O02

  - Skratka diagnózy - iné abnormálne produkty koncepcie

 • O03

  - Skratka diagnózy - spontánny potrat

 • O04

  - Skratka diagnózy - medicínsky potrat

 • O05

  - Skratka diagnózy - iný potrat

 • O06

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaný potrat

 • O07

  - Skratka diagnózy - neúspešný pokus o potrat

 • O08

  - Skratka diagnózy - komplikácie po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti

 • O10

  - Skratka diagnózy - predtým existujúca hypertenzia komplikujúca ťarchavosť, pôrod a popôrodie

 • O11

  - Skratka diagnózy - predtým existujúca hypertenzná porucha so superponovanou proteinúriou

 • O12

  - Skratka diagnózy - gestačný (ťarchavosťou vyvolaný) edém a proteinúria bez hypertenzie

 • O13

  - Skratka diagnózy - gestačná (ťarchavosťou vyvolaná) hypertenzia bez významnej proteinúrie

 • O14

  - Skratka diagnózy - gestačná (ťarchavosťou vyvolaná) hypertenzia s významnou proteinúriou

 • O15

  - Skratka diagnózy - eklampsia

 • O16

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná hypertenzia matky

 • O20

  - Skratka diagnózy - krvácanie vo včasnej ťarchavosti

 • O21

  - Skratka diagnózy - nadmerné dávenie v ťarchavosti - hyperemesis gravidarum

 • O22

  - Skratka diagnózy - žilové komplikácie v ťarchavosti

 • O23

  - Skratka diagnózy - infekcie močovopohlavných ústrojov v ťarchavosti

 • O24

  - Skratka diagnózy - diabetes mellitus v ťarchavosti

 • O25

  - Skratka diagnózy - podvýživa v ťarchavosti

 • O26

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace najmä s ťarchavosťou

 • O28

  - Skratka diagnózy - abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu matky

 • O29

  - Skratka diagnózy - komplikácie anestézie v ťarchavosti

 • O30

  - Skratka diagnózy - viacplodová ťarchavosť

 • O31

  - Skratka diagnózy - komplikácie špecifické pre viacplodovú ťarchavosť

 • O32

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu

 • O33

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepomere (disproporcii)

 • O34

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite panvových orgánov matky

 • O35

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite a poškodení plodu

 • O36

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri iných zistených alebo suspektných problémoch s plodom

 • O40

  - Skratka diagnózy - polyhydramnion

 • O41

  - Skratka diagnózy - iné nepravidelnosti plodovej vody a blán

 • O42

  - Skratka diagnózy - predčasné puknutie blán

 • O43

  - Skratka diagnózy - nepravidelnosti placenty

 • O44

  - Skratka diagnózy - placenta praevia - vcestná placenta

 • O45

  - Skratka diagnózy - predčasné odlupovanie placenty - abruptio placentae

 • O46

  - Skratka diagnózy - krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde

 • O47

  - Skratka diagnózy - hroziaci predčasný pôrod

 • O48

  - Skratka diagnózy - predľžená ťarchavosť

 • O60

  - Skratka diagnózy - predčasný pôrod

 • O61

  - Skratka diagnózy - neúspešná indukcia pôrodnej činnosti

 • O62

  - Skratka diagnózy - nepravidelnosti pôrodnej činnosti

 • O63

  - Skratka diagnózy - predĺžená pôrodná činnosť

 • O64

  - Skratka diagnózy - komplikácie pôrodu zavinené nepravidelnou polohou a naliehaním plodu

 • O65

  - Skratka diagnózy - komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami panvy matky

 • O66

  - Skratka diagnózy - iné komplikácie pôrodu

 • O67

  - Skratka diagnózy - pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný krvácaním pri pôrode nezatriedené inde

 • O68

  - Skratka diagnózy - pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný fetálnym distresom

 • O69

  - Skratka diagnózy - pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný nepravidelnosťami pupkovej šnúry

 • O70

  - Skratka diagnózy - poranenie hrádze pri pôrode

 • O71

  - Skratka diagnózy - iné pôrodné poranenie

 • O72

  - Skratka diagnózy - krvácanie po pôrode

 • O73

  - Skratka diagnózy - zadržanie placenty a blán bez krvácania

 • O74

  - Skratka diagnózy - komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pri pôrode

 • O75

  - Skratka diagnózy - iné komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu nezatriedené inde

 • O80

  - Skratka diagnózy - spontánny pôrod jedného plodu

 • O81

  - Skratka diagnózy - pôrod jedného plodu kliešťami a vákuumextraktorom

 • O82

  - Skratka diagnózy - pôrod jedného plodu cisárskym rezom

 • O83

  - Skratka diagnózy - iné vedenie pôrodu jedného plodu

 • O84

  - Skratka diagnózy - pôrod pri viacplodovej ťarchavosti

 • O85

  - Skratka diagnózy - puerperálna sepsa - popôrodná sepsa

 • O86

  - Skratka diagnózy - iné puerperálne infekcie

 • O87

  - Skratka diagnózy - žilové komplikácie v popôrodí

 • O88

  - Skratka diagnózy - pôrodnícka embólia

 • O89

  - Skratka diagnózy - komplikácie anestézie v popôrodí

 • O90

  - Skratka diagnózy - komplikácie popôrodia nezatriedené inde

 • O91

  - Skratka diagnózy - infekcie prsníka spojené s pôrodom

 • O92

  - Skratka diagnózy - iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené s pôrodom

 • O95

  - Skratka diagnózy - pôrodnícka smrť z nešpecifikovanej príčiny

 • O96

  - Skratka diagnózy - smrť z akejkoľvek pôrodníckej príčiny po vyše 42 dňoch, ale menej ako po jednom roku po pôrode

 • O97

  - Skratka diagnózy - smrť následkom priamych pôrodníckych príčin

 • O98

  - Skratka diagnózy - infekčné a parazitárne choroby matky, ktoré sa môžu zatriediť inde, ale komplikujú ťarchavosť, pôrod a popôrodie

 • O99

  - Skratka diagnózy - iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriediť inde, ale komplikujú ťarchavosť, pôrod a popôrodie

 • Obavy

  - myšlienky často automatického a negatívne nabitého charakteru. Nadmerné robenie si starostí a prežívanie obáv môže súvisieť s výskytom úzkostnej poruchy, najmä generalizovanej úzkostnej poruchy.

 • obcaecatio

  - obcekácia, čiastočná slepota

 • obdormitio

  - " ""uspávanie končatín"", znecitlivenie končatín tlakom na senzibilné nervy"

 • obducens

  - lekár vykonávajúci pitvu

 • obductio

  - obdukcia, pitva vykonávaná na zistenie príčiny smrti

 • obductus

  - obalený

 • obduratio

  - obdurácia, stvrdnutie

 • obehová sústava

  - sústava, prostredníctvom ktorej sa rozvádza po celom tele kyslík a živiny a zbierajú sa odpadové látky. V obehovej sústave koluje tekutina, napríklad krv, ktorú poháňa osobitný orgán – srdce.

 • obelion

  - obelión, antropologický bod v mieste kríženia šípového šva so spojovacou líniou foramina parietalia

 • obesitas

  - obezita, tučnota

 • obesus

  - obézny, tučný

 • obex (obiex)

  - "hrádza, prekážka, závora

 • obfuscatio (offuscatio)

  - obfuskácia, zatemnenie

 • obiectivitas

  - objektivita, nezaujatosť, nestrannosť, objektívnosť

 • obiectivus

  - objektívny, dokázaný vyšetrovacími metódami, nestranný, nezaujatý v jednaní a postojoch

 • obiectum

  - objekt, predmet

 • obitus

  - zánik, zničenie, smrť

 • oblatio

  - ponúknutie, poskytnutie

 • obligatio

  - obligácia, záväzok

 • obligatorius

  - obligatórny, záväzný, povinný, nutný

 • obliquitas

  - oblikvita, šikmá, sklonená poloha

 • obliquus

  - šikmý

 • obliterácia

  - upchatie, uzavretie

 • obliterans

  - obliterujúci, upchávajúci (napr. priesvit tepny)

 • obliteratio

  - obliterácia, uzavretie, upchatie dutín, priechodu ciev väzivovým tkanivom, často následkom zápalu a aterosklerózy

 • oblivio

  - zabúdanie, zabudnutie

 • oblongatus

  - predĺžený

 • oblongus

  - predĺžený, prehĺbený

 • obmedzený na pohlavie

  - znak, ktorý je vyjadrený len u príslušníkov jedného pohlavia, hoci nie je X-viazaný.

 • obnubilatio

  - obnubilácia, bezvedomie, mrákotný stav, mdloba

 • obnubilus

  - temný, tmavý

 • obscenitas

  - obscenita, neslušnosť, oplzlosť

 • obscenus

  - obscénny, oplzlý

 • obscuratio

  - obskurácia, zatemnenie, zákal

 • obscurus

  - temný, tmavý, bezvýznamný, nekalý

 • obsedans

  - obsedantný, vyznačujúci sa vtieravými myšlienkami

 • observácia

  - pozorovanie

 • observans

  - pozorujúci

 • observatio

  - pozorovanie, pozornosť

 • obsesný

  - neodbytný, posadnutý, nutkavý

 • obsess(iv)us

  - obses(ív)ny, posadnutý, nutkavý

 • obsessio

  - obsesia, nutkavá myšlienka, stav, keď jedna myšlienka stále zaplňuje myseľ, a to i napriek úsiliu potlačiť túto myšlienku

 • obsolens

  - obsoletný, zastaralý

 • obsolescentia

  - obsolescencia, zostarnutie, opotrebovanie, úbytok funkcií

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: isy, tdj, jey, aed, tkk, dfw, tf, vlb, sob, oxh, vdv, ãƒâ n, m, pze, eoqc