Hľadaný výraz "in" v synonymickom slovníku

nájdených 107 výsledkov (1 strana)

 • inak

  - alias
  - inak zvaný
  - nazývaný

 • inak zvaný

  - alias
  - inak
  - nazývaný

 • inam

  - inde

 • inauguračný

  - otvárací
  - úvodný

 • inde

  - inam

 • index

  - cenník
  - inventár
  - katalóg
  - listina
  - register
  - súpis
  - zoznam

 • indikácia

  - arma
  - charakter
  - címer
  - emblém
  - erb
  - letora
  - nátura
  - odznak
  - označenie
  - povaha
  - predzvesť
  - profil
  - ráz
  - rys
  - stigma
  - štít
  - stopa
  - stránka
  - symbol
  - temperament
  - typ
  - vlastnosť
  - význam
  - značka
  - znak
  - znak rodu
  - znamenie
  - známka

 • indikcia

  - apel
  - avízo
  - informácia
  - ohlásenie
  - oznam
  - oznámenie
  - popis
  - správa
  - výzva
  - vyzvanie
  - zvesť

 • indikovaný

  - oznámený
  - predpísaný
  - udávaný

 • indikovať

  - naznačovať
  - signalizovať
  - ukazovať

 • individuálny

  - čiastkový
  - čiastočný
  - jednotlivý
  - parciálny

 • indivíduum

  - bytosť
  - jedinec
  - jednotlivec
  - osoba
  - prípad
  - šelma
  - situácia
  - subjekt
  - tvor
  - živočích
  - zviera

 • inertný

  - nereagujúci

 • infarkt

  - mŕtvica

 • infekcia

  - baktéria
  - mikrób
  - mikroorganizmus
  - nákaza
  - plieseň
  - vírus

 • infekčný

  - morový
  - nákazlivý
  - prenosný

 • inferno

  - peklo

 • infikovaný

  - nakazený

 • infikovať

  - kontaminovať
  - nakaziť
  - ušpiniť
  - zamoriť
  - zašpiniť
  - znečistiť

 • infinitezimalita

  - nekonečnosť
  - neobmedzenosť

 • infinitezimálny

  - absolutistický
  - absolútny
  - bezpodmienečný
  - bezvýhradný
  - celkový
  - celý
  - dokonalý
  - kompletný
  - komplexný
  - neobmedzený
  - neohraničený
  - neskrátený
  - nezávislý
  - plný
  - samostatný
  - slobodný
  - stopercentný
  - súhrnný
  - totálny
  - úplný
  - voľný
  - zvrchovaný

 • informácia

  - administrácia
  - administratíva
  - apel
  - arma
  - avízo
  - charakter
  - chránenie
  - chýr
  - címer
  - deskripcia
  - doporučenie
  - emblém
  - erb
  - fáma
  - hlásenie
  - indikcia
  - konfigurácia
  - legenda
  - letora
  - manažment
  - nátura
  - obsluha
  - ochrana
  - odznak
  - ohlásenie
  - opis
  - osveta
  - označenie
  - oznam
  - oznámenie
  - parafa
  - patronát
  - podpis
  - popis
  - poučenie
  - povaha
  - povesť
  - profil
  - rada
  - raport
  - ráz
  - reči
  - report
  - report (nesprávne)
  - riadenie
  - rozprávka
  - rys
  - signatúra
  - správa
  - spravovanie
  - štít
  - stránka
  - symbol
  - temperament
  - typ
  - vlastnosť
  - výkaz
  - vysvetlenie
  - význam
  - výzva
  - vyzvanie
  - záruka
  - záštita
  - značka
  - znak
  - znak rodu
  - známka
  - zostava
  - zvesť

 • informovaný

  - poučený
  - zasvätený

 • informovať

  - avizovať
  - bezodkladný
  - citovať
  - dať najavo
  - dať návrh
  - definovať
  - demaskovať
  - doložiť
  - doručiť
  - doviezť
  - drmoliť
  - formulovať
  - hovoriť
  - inštruovať
  - katalogizovať
  - klábosiť
  - konštituovať
  - konverzovať
  - nájsť
  - nakázať
  - naliehavý
  - naordinovať
  - nariadiť
  - navrhnúť
  - neodkladný
  - nevyhnutý
  - nutný
  - objaviť
  - obnažiť
  - oboznámiť
  - odhaliť
  - odkryť
  - odokryť
  - odovzdať
  - osvetliť
  - ožiariť
  - označiť
  - oznámiť
  - podať
  - postúpiť
  - potrebný
  - poučiť
  - povedať
  - povedať na úvod
  - požadovaný
  - predložiť
  - prednášať
  - predniesť
  - predpísať
  - predstaviť
  - predstavovať
  - predviesť
  - prehovoriť
  - prejaviť
  - preskúmať
  - presvedčiť
  - prezentovať
  - prezradiť
  - prideliť
  - prikázať
  - priniesť
  - prísť
  - publikovať
  - rečniť
  - rozkázať
  - rozprávať
  - rozprávať sa
  - spísať
  - spoznať
  - stanoviť
  - štylizovať
  - súrny
  - ubezpečiť
  - udať
  - uistiť
  - ukázať
  - určiť
  - ustanoviť
  - uvádzať
  - uverejniť
  - uviesť
  - uzákoniť
  - vhodný
  - vravieť
  - vydať
  - vyhovujúci
  - vyjadriť
  - vyjaviť
  - vykresliť
  - vylíčiť
  - vymedziť
  - vynájsť
  - vyobraziť
  - vypátrať
  - vystaviť
  - vystihnúť
  - vytýčiť
  - vyzradiť
  - začať
  - zahájiť
  - zaviesť
  - želateľný
  - žiaduci
  - zistiť
  - znázorniť
  - zobraziť
  - zoznámiť
  - zverejniť

 • ingerencia

  - dôležitosť
  - dosah
  - energia
  - intenzita
  - intervencia
  - moc
  - nadvláda
  - následok
  - pletenie sa
  - pôsobenie
  - prevaha
  - sila
  - účinok
  - veľkosť
  - vláda
  - vodcovstvo
  - vplyv
  - význam
  - zákrok
  - zásah
  - zasahovanie
  - závažnosť

 • ingrediencia

  - diel
  - dielec
  - komponent
  - prísada
  - súčasť
  - súčiastka
  - zložka

 • inhibícia

  - bariéra
  - hať
  - hrádza
  - lesa
  - nábrežie
  - násyp
  - obštrukcia
  - ohrada
  - ohradenie
  - oplotenie
  - plot
  - prekážka
  - priehrada
  - výbeh
  - zábradlie
  - zábrana
  - zátarasa
  - zatarasenie

 • inicializovať

  - dať sa
  - povedať na úvod
  - pustiť sa
  - spustiť
  - štartovať
  - uvádzať
  - uviesť
  - vrhnúť sa
  - začať
  - zahájiť
  - započať
  - zaviesť

 • iniciatíva

  - apel
  - dôvod
  - idea
  - motív
  - motivácia
  - múza
  - myšlienka
  - nápad
  - plán
  - podnet
  - pohnútka
  - popud
  - príčina
  - stimul
  - úmysel
  - vnuknutie
  - výzva
  - vyzvanie
  - zámer

 • iniciátor

  - podnecovateľ
  - provokatér

 • inklinácia

  - nachýlenie
  - náchylnosť
  - nahnutie
  - náklon
  - naklonenie
  - náklonnosť
  - sklon
  - sklonenie
  - sympatia
  - tendencia
  - trend
  - zámer

 • inklinovať

  - byť náchylný

 • inkontinencia

  - pomočovanie

 • inkonzistencia

  - nesúdržnosť
  - nesúvislosť
  - neudržateľnosť

 • inkrementálny

  - prírastkový

 • inkubátor

  - liaheň

 • inotaj

  - alegória
  - obrazné vyjadrenie

 • inovovať

  - báchať
  - baláchať
  - balamutiť
  - balušiť
  - biť
  - bľabotať
  - blúzniť
  - búchať
  - chvieť sa
  - drístať
  - klamať
  - klepať
  - kmitať
  - miasť
  - mlátiť
  - mýliť
  - nahovoriť
  - napáliť
  - oklamať
  - oscilovať
  - ošudiť
  - pliesť
  - poblázniť
  - podvádzať
  - podviesť
  - popliesť
  - práskať
  - rozklepať
  - rozochvieť
  - rozochvieť sa
  - roztriasť
  - spliesť
  - spreneveriť
  - šudiť
  - švindľovať
  - tárať
  - tĺcť
  - trepať
  - trepotať
  - triasť
  - triasť sa
  - trieskať
  - udierať
  - uviesť do omylu
  - vibrovať
  - vyviesť z rovnováhy
  - zavádzať
  - zmiasť
  - zradiť

 • insomnia

  - agrypnia
  - nespavosť

 • inšpekcia

  - dozor
  - kontrola
  - obmedzenie

 • inšpekčný

  - kontrolný

 • inšpekčný úrad

  - inšpektorát

 • inšpektor

  - kontrolór

 • inšpektorát

  - inšpekčný úrad

 • inšpirovať

  - byť podporou
  - byť príčinou
  - fascinovať
  - motivovať
  - nadchnúť
  - napomáhať
  - navodiť
  - očarovať
  - okúzliť
  - oslniť
  - ovplyvniť
  - podnecovať
  - podnietiť
  - podporiť
  - podporovať
  - poháňať
  - posilniť
  - potešiť
  - povzbudiť
  - povzbudzovať
  - prebudiť
  - presadzovať
  - privodiť
  - schvaľovať
  - spôsobiť
  - stimulovať
  - učarovať
  - uchvátiť
  - uniesť
  - urobiť radosť
  - vyvolať
  - vzbudiť
  - vzrušiť
  - zapríčiniť

 • instantný

  - rýchly

 • inštinktívny

  - pudový

 • inštitút

  - ústav

 • inštrukcia

  - dekrét
  - direktíva
  - dokumentácia
  - doporučenie
  - edikt
  - lekársky predpis
  - manuál
  - mrav
  - nariadenie
  - návod
  - obyčaj
  - osveta
  - poučenie
  - pravidlo
  - predpis
  - príručka
  - rada
  - recept
  - rozhodnutie
  - rukoväť
  - smernica
  - sprievodca
  - tradícia
  - zvyk
  - zvyklosť

 • inštruktor

  - expert
  - kantor
  - mentor
  - pedagóg
  - poradca
  - učiteľ
  - vychovávateľ

 • inštrument

  - nástoj

 • inštruovať

  - avizovať
  - bezodkladný
  - citovať
  - dať najavo
  - dať návrh
  - definovať
  - demaskovať
  - doložiť
  - doručiť
  - doviezť
  - drmoliť
  - formulovať
  - hovoriť
  - informovať
  - katalogizovať
  - klábosiť
  - konštituovať
  - konverzovať
  - nájsť
  - nakázať
  - naliehavý
  - naordinovať
  - nariadiť
  - navrhnúť
  - neodkladný
  - nevyhnutý
  - nutný
  - objaviť
  - obnažiť
  - oboznámiť
  - odhaliť
  - odkryť
  - odokryť
  - odovzdať
  - osvetliť
  - ožiariť
  - označiť
  - oznámiť
  - podať
  - postúpiť
  - potrebný
  - poučiť
  - povedať
  - povedať na úvod
  - požadovaný
  - predložiť
  - prednášať
  - predniesť
  - predpísať
  - predstaviť
  - predstavovať
  - predviesť
  - prehovoriť
  - prejaviť
  - preskúmať
  - presvedčiť
  - prezentovať
  - prezradiť
  - prideliť
  - prikázať
  - priniesť
  - prísť
  - publikovať
  - rečniť
  - rozkázať
  - rozprávať
  - rozprávať sa
  - spísať
  - spoznať
  - stanoviť
  - štylizovať
  - súrny
  - ubezpečiť
  - udať
  - uistiť
  - ukázať
  - určiť
  - ustanoviť
  - uvádzať
  - uverejniť
  - uviesť
  - uzákoniť
  - vhodný
  - vravieť
  - vydať
  - vyhovujúci
  - vyjadriť
  - vyjaviť
  - vykresliť
  - vylíčiť
  - vymedziť
  - vynájsť
  - vyobraziť
  - vypátrať
  - vystaviť
  - vystihnúť
  - vytýčiť
  - vyzradiť
  - začať
  - zahájiť
  - zaviesť
  - želateľný
  - žiaduci
  - zistiť
  - znázorniť
  - zobraziť
  - zoznámiť
  - zverejniť

 • integrácia

  - začlenenie
  - zahrnutie
  - zapojenie

 • integrálny

  - nedeliteľný

 • integrita

  - celistvosť
  - jednomyseľnosť
  - jednota

 • integrovať

  - intrigovať
  - konšpirovať
  - kuť pikle
  - napojiť
  - prepojiť
  - pričleniť
  - pridružiť
  - pripojiť
  - rozsvietiť
  - spiknúť sa
  - splynúť
  - spojiť
  - spojiť sa
  - spolčiť sa
  - spolupracovať
  - stmeliť
  - včleniť
  - vteliť
  - začleniť
  - zapnúť
  - zapojiť
  - zjednotiť
  - zjednotiť sa
  - zlúčiť
  - zlúčiť sa

 • intelekt

  - atmosféra
  - charakter
  - chcenie
  - dekrét
  - edikt
  - hodnosť
  - kondícia
  - konfesia
  - krédo
  - letora
  - mienka
  - myseľ
  - myšlienky
  - náboženstvo
  - nádej
  - nálada
  - nariadenie
  - nátura
  - názor
  - ovzdušie
  - pomery
  - postavenie
  - povaha
  - povetrie
  - presvedčenie
  - prípad
  - profil
  - prostredie
  - ráz
  - rozhodnutie
  - rozum
  - rys
  - situácia
  - sloh
  - status
  - stav
  - stránka
  - štýl
  - temperament
  - teória
  - titul
  - typ
  - um
  - úsudok
  - viera
  - vierovyznanie
  - vkus
  - vlastnosť
  - vôľa
  - význam
  - vyznanie
  - vzduch
  - zásada
  - zmýšľanie
  - znak

 • intelektuál

  - bádateľ
  - inteligent
  - učenec
  - vedec
  - vedecký pracovník
  - výskumník
  - vzdelanec

 • intelektuálny

  - bdelý
  - bedlivý
  - chladno uvažujúci
  - diplomatický
  - inteligentný
  - kľudný
  - kľudný (nesprávne)
  - láskavý
  - logický
  - mierny
  - múdry
  - nežný
  - obozretný
  - opatrný
  - ostražitý
  - pokojný
  - pozorný
  - predvídavý
  - prezieravý
  - racionálny
  - rozumný
  - rozumový
  - rozvážny
  - taktický
  - tichý
  - umiernený
  - uvážlivý
  - vyrovnaný
  - zarovnaný

 • inteligencia

  - bystrosť
  - chytrosť
  - dômysel
  - dôvtip
  - duchaplnosť
  - vynaliezavosť
  - zdravý rozum

 • inteligent

  - bádateľ
  - intelektuál
  - učenec
  - vedec
  - vedecký pracovník
  - výskumník
  - vzdelanec

 • inteligentný

  - asketický
  - bdelý
  - bedlivý
  - bojazlivý
  - chladno uvažujúci
  - chladný
  - diplomatický
  - dobrácky
  - dobromyseľný
  - dobrosrdečný
  - dobrý
  - hanblivý
  - intelektuálny
  - kľudný
  - kľudný (nesprávne)
  - krotký
  - láskavý
  - logický
  - mierny
  - mlčanlivý
  - modestný
  - múdry
  - nedosiahnuteľný
  - nedostupný
  - nehlučný
  - nemý
  - nenáročný
  - nenásilný
  - neprístupný
  - neprívetivý
  - nesmelý
  - nevľúdny
  - nevýbojný
  - nežný
  - obozretný
  - odmeraný
  - odmietavý
  - odriekavý
  - opatrný
  - ostražitý
  - ostýchavý
  - plachý
  - pokojný
  - pozorný
  - predvídavý
  - prezieravý
  - prísny
  - prostoduchý
  - racionálny
  - rezervovaný
  - rozumný
  - rozumový
  - rozvážny
  - samotársky
  - skromný
  - strohý
  - taktický
  - tichý
  - umiernený
  - úprimný
  - úsečný
  - uvážlivý
  - uzavretý
  - vyrovnaný
  - zanovitý
  - zarovnaný
  - zdržanlivý

 • intenzita

  - autorita
  - cena
  - cennosť
  - česť
  - charakter
  - dimenzia
  - dojem
  - dôležitosť
  - dopad
  - dosah
  - dôsledok
  - efekt
  - energia
  - expert
  - halda
  - hodnota
  - hora
  - hromada
  - hustota
  - ingerencia
  - intervencia
  - kabinet
  - kaliber
  - kapacita
  - kompetencia
  - konzekvencia
  - kopa
  - kopec
  - letora
  - meradlo
  - merítko
  - miera
  - mierka
  - mnoho
  - moc
  - more
  - nadvláda
  - následok
  - nátura
  - niekoľko desiatok
  - objem
  - obsah
  - odborník
  - odmena
  - oprávnenie
  - panstvo
  - pletenie sa
  - pointa
  - pôsobenie
  - potenciál
  - povaha
  - právo
  - právomoc
  - prémia
  - prevaha
  - profil
  - ráz
  - rešpekt
  - rozloha
  - rozmer
  - rozsah
  - rys
  - sila
  - špecialista
  - spústa
  - stoh
  - stránka
  - stupeň
  - temperament
  - typ
  - účinok
  - úcta
  - vážnosť
  - veľa
  - veľkosť
  - vláda
  - vlastnosť
  - vodcovstvo
  - vplyv
  - vrchnosť
  - vtip
  - výsledok
  - význam
  - vzácnosť
  - zákrok
  - zásah
  - zasahovanie
  - zasvätenec
  - závažnosť
  - zmysel
  - znak
  - znalec

 • intenzívne

  - silno
  - tlsto
  - usilovne

 • intenzívny

  - autentický
  - badateľný
  - bdelý
  - bedlivý
  - bezúhonný
  - bezuzdný
  - blond
  - bodľavý
  - bujarý
  - bystrý
  - čestný
  - číry
  - čistý
  - citeľný
  - cítiaci
  - citlivý
  - čulý
  - diskrétny
  - divoký
  - divý
  - elegantný
  - energický
  - evidentný
  - fakticky
  - férový
  - graciózny
  - hektický
  - hmatateľný
  - hodnoverný
  - humorný
  - hýrivý
  - interesantný
  - iskrivý
  - jasný
  - jednoznačný
  - komický
  - konkrétny
  - korektný
  - krásny
  - krikľavý
  - kultivovaný
  - labilný
  - ladný
  - lákavý
  - lesklý
  - lojálny
  - mámivý
  - markantný
  - márnotratný
  - mlčanlivý
  - morálny
  - mravný
  - nádherný
  - naozajstný
  - nápadný
  - názorný
  - nefalšovaný
  - nekončiaci
  - neovládateľný
  - nepevný
  - neskrotný
  - nespútaný
  - nestabilný
  - neviazaný
  - obozretný
  - ochotný
  - očividný
  - ohľaduplný
  - okatý
  - opatrný
  - originálny
  - ostražitý
  - ostrý
  - pedantský
  - pichľavý
  - počestný
  - poctivý
  - poddajný
  - podmaňujúci
  - pohyblivý
  - pokorný
  - poslušný
  - pôsobivý
  - potešujúci
  - pôvabný
  - pôvodný
  - povoľný
  - pozorný
  - pozorovateľný
  - pozoruhodný
  - pravdivý
  - pravý
  - precitlivený
  - priehľadný
  - priesvitný
  - priezračný
  - prístupný
  - príťažlivý
  - puntičkársky
  - pútavý
  - radujúci sa
  - rázny
  - realistický
  - reálny
  - riadny
  - rozhadzovačný
  - rozkošný
  - rozmarný
  - rozoznateľný
  - roztomilý
  - roztopašný
  - rozžiarený
  - rušný
  - rýdzi
  - senzitívny
  - seriózny
  - skutočný
  - skvostný
  - slušný
  - smiešny
  - spoľahlivý
  - starostlivý
  - sugestívny
  - svedomitý
  - svetlý
  - svietiaci
  - taktný
  - tenunký
  - tešiaci sa
  - transparentný
  - triezvy
  - trvajúci
  - úctivý
  - úslužný
  - úzkostlivý
  - vábivý
  - vábny
  - vážený
  - vecný
  - verný
  - veselý
  - viditeľný
  - vnímajúci
  - vnímavý
  - vratký
  - všímavý
  - vzorný
  - žartovný
  - zaujímavý
  - zdvorilý
  - zhýralý
  - žiariaci
  - žiarivý
  - živý
  - zjavný
  - zrejmý
  - zreteľný
  - zvodný

 • interakcia

  - vzájomné pôsobenie

 • interes

  - pozornosť
  - publicita
  - záujem

 • interesantný

  - badateľný
  - cenný
  - číry
  - citeľný
  - dôležitý
  - drahocenný
  - drahý
  - grandiózny
  - hodnotný
  - honosný
  - intenzívny
  - iskrivý
  - jasný
  - korpulentný
  - krásny
  - krikľavý
  - kritický
  - lesklý
  - luxusný
  - markantný
  - mocný
  - mohutný
  - monumentálny
  - nákladný
  - nápadný
  - názorný
  - neodolateľný
  - objemný
  - očividný
  - okatý
  - osudný
  - pôsobivý
  - pozorovateľný
  - pozoruhodný
  - prepychový
  - priehľadný
  - priesvitný
  - priezračný
  - relevantný
  - robustný
  - rozhodujúci
  - rozložitý
  - rozmerný
  - rozoznateľný
  - rozžiarený
  - silný
  - statný
  - svetlý
  - svietiaci
  - telnatý
  - tenunký
  - tlstý
  - tučný
  - vážny
  - veľkolepý
  - viditeľný
  - vplyvný
  - význačný
  - významný
  - vzácny
  - zaujímavý
  - závažný
  - žiariaci
  - žiarivý
  - životný
  - zjavný
  - zrejmý
  - zreteľný

 • interferovať

  - fušovať
  - krížiť
  - krížiť sa
  - križovať
  - križovať sa
  - miešať sa
  - ovplyvňovať
  - pliesť sa
  - pretínať
  - pretínať sa
  - strkať nos
  - zasahovať

 • internácia

  - nútený pobyt

 • internacionálny

  - celosvetový
  - globálny
  - kozmický
  - medzinárodný
  - svetový
  - vesmírny

 • internetová stránka

  - web
  - web stránka

 • interný

  - diskrétny
  - domáci
  - domorodý
  - dôverný
  - kradmý
  - pokútny
  - pôvodný
  - skrytý
  - tajný
  - utajovaný
  - vnútorný

 • interpret

  - účinkujúci

 • interpretácia

  - demonštrácia
  - estráda
  - manifestácia
  - preambula
  - predhovor
  - predstavenie
  - predvedenie
  - prezentácia
  - príklad
  - stvárnenie
  - ukážka
  - uvedenie
  - úvod
  - úvodná časť
  - výstup
  - vystúpenie
  - znázornenie

 • interpretačný

  - výkladový

 • interupcia

  - oddych
  - odmlka
  - pauza
  - prerušenie
  - prestávka
  - umelé ukončenie tehotenstva

 • intervencia

  - dôležitosť
  - dosah
  - energia
  - ingerencia
  - intenzita
  - moc
  - nadvláda
  - následok
  - pletenie sa
  - pôsobenie
  - prevaha
  - sila
  - účinok
  - veľkosť
  - vláda
  - vodcovstvo
  - vplyv
  - význam
  - zákrok
  - zásah
  - zasahovanie
  - závažnosť

 • intimita

  - diskrétnosť
  - dôvernosť
  - mlčanlivosť
  - osamelosť
  - osamotenosť
  - samota
  - súkromie
  - ústranie
  - utajenie
  - útulnosť

 • intímny

  - blízky
  - bokom
  - diskrétny
  - dôverný
  - kradmý
  - mlčanlivý
  - neďaleký
  - ohľaduplný
  - opodiaľ
  - osobný
  - pokútny
  - pozorný
  - skrytý
  - tajný
  - taktný
  - utajovaný
  - vnútorný

 • intoxikácia

  - nuda
  - otrava
  - otravenie

 • intoxikovaný

  - opitý

 • intrauterinný

  - vnútromaternicový

 • intriga

  - komplot
  - konšpirácia
  - pikle
  - spiknutie
  - sprisahanie
  - úklad

 • intrigovať

  - integrovať
  - konšpirovať
  - kuť pikle
  - prepojiť
  - spiknúť sa
  - splynúť
  - spojiť
  - spojiť sa
  - spolčiť sa
  - spolupracovať
  - stmeliť
  - zjednotiť
  - zjednotiť sa
  - zlúčiť
  - zlúčiť sa

 • intuícia

  - múza
  - nápad
  - podnet
  - poňatie
  - potucha
  - predtucha
  - tušenie
  - vnuknutie

 • invalidný

  - handicapovaný
  - hendikepovaný
  - postihnutý
  - trpiaci

 • invázia

  - nájazd
  - preniknutie
  - prepichnutie
  - prerazenie
  - vniknutie
  - vpád
  - vtrhnutie

 • invázny

  - agresívny
  - bojovný
  - útočný
  - vojnový
  - výbojný

 • invektíva

  - agresia
  - atak
  - napadnutie
  - nápor
  - ofenzíva
  - písomné napadnutie
  - skok
  - slovné napadnutie
  - útok
  - výpad

 • inventár

  - cenník
  - index
  - katalóg
  - listina
  - register
  - súpis
  - zoznam

 • inventárny

  - katalógový

 • inverzný

  - obrátený
  - opačný
  - prevrátený
  - protikladný
  - protiľahlý
  - recipročný
  - reverzný
  - vzájomný

 • investigatívny

  - vyšetrovací
  - vyšetrujúci

 • iný

  - abnormálny
  - asymetrický
  - diferencovaný
  - exkluzívny
  - heterogénny
  - jedinečný
  - kuriózny
  - mimoriadny
  - nečakaný
  - nenormálny
  - neobvyklý
  - neobyčajný
  - nepravidelný
  - nerovnaký
  - nesúmerný
  - nesymetrický
  - nevídaný
  - nevšedný
  - nezrovnateľný
  - nezvyčajný
  - nezvyklý
  - odlišný
  - osobitný
  - rozdielny
  - rozličný
  - rozmanitý
  - rôznorodý
  - rôzny
  - šišatý
  - špeciálny
  - špecifický
  - určitý
  - vybraný
  - výnimočný
  - zriedkavý
  - zvláštny

 • inzerát

  - inzercia
  - marketing
  - propagácia
  - propaganda
  - reklama

 • inzercia

  - inzerát
  - marketing
  - propagácia
  - propaganda
  - reklama

 • inzerovať

  - hlásať
  - kázať
  - odovzdávať
  - oznamovať
  - poučovať
  - propagovať
  - robiť reklamu
  - rozchyrovať
  - rozširovať
  - šíriť
  - tradovať
  - vydávať

 • inžinier

  - mechanik
  - strojník
  - technik

 • inzultácia

  - hanobenie
  - očernenie
  - špina

 • byť jednou z príčin

  - prispieť ku

 • čin

  - akt
  - debata
  - dielo
  - diskusia
  - dojem
  - efekt
  - jednanie
  - konferencia
  - konverzácia
  - plod
  - počin
  - porada
  - práca
  - produkt
  - rokovanie
  - rozhovor
  - rozprava
  - ručná práca
  - schôdza
  - seminár
  - skóre
  - skutok
  - účinok
  - úkon
  - vyjednávanie
  - výkon
  - výplod
  - výrobok
  - výsledok
  - výtvor
  - zasadanie

 • činžiak

  - nájomný dom
  - panelák

 • násilný čin

  - násilie

 • počin

  - akt
  - čin
  - debata
  - diskusia
  - jednanie
  - konferencia
  - konverzácia
  - porada
  - rokovanie
  - rozhovor
  - rozprava
  - schôdza
  - seminár
  - skutok
  - úkon
  - vyjednávanie
  - výkon
  - zasadanie

 • trestný čin

  - delikt
  - previnenie
  - vina

 • zločin

  - kriminalita

Pozri výraz IN v slovníku cudzích slov.