Význam slova "služba" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdený 1 výsledok (1 strana)

 • služba -y -žieb ž.

  1. vykonávanie práce za plat, zamestnanie: zodpovedná s., s. strážnika, vstúpiť do s-y

  2. iba mn. služby organizované práce pre obyvateľstvo: komunálne s-y, dobudovať sieť s-ieb

  3. prechodné vykonávanie urč. povinností: základná vojenská s., odbaviť si ročnú s-u

  4. činnosť inštitúcie zacielená na vymedzené spoloč. potreby; orgán, kt. ju vykonáva: lekárska, poradenská, informačná s.;
  spravodajská, tajná s.

  5. práca, skutok v prospech niekoho, niečoho, poskytnutie pomoci ap.: vzájomná, neoceniteľná s.;
  s. vede, vlasti;
  ponúkať svoju s-u;
  s-y Božie (ev.) náb. obrady, bohoslužby

  6. pravidelné vykonávanie povolania al. inej činnosti; osoba, kt. povolanie, činnosť vykonáva: denná, nočná s.;
  kňazská s.;
  privolať, zobudiť s-u

  7. práca sluhu al. slúžky: ísť do s-y k statkárovi

  8. obyč. mn. zamestnanie v štátnej al. ver. správe: diplomatické s-y, pracovať v školských s-ách

  byť v s-e, mať s-u slúžiť

  vypovedať s-u prestať fungovať;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV