Význam slova "mora" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 17 výsledkov (1 strana)

 • mora, mura -y môr, múr ž.

  1. démonická bytosť podľa povery trápiaca ľudí v spánku;

  2. názov rozlič. motýľov, zool. Noctua, Amathes ap.

  dlávi, tlačí ho m.pocit úzkosti

 • moralista -u m.

  1. kto sa zaoberá otázkami morálky

  2. kto moralizuje; hlásateľ prísnych mravov, moralizátor;

 • moralistický príd.;

  moralisticky prísl.

 • moralistka -y -tiek ž.;

 • moralizátor -a m. moralista (význ. 2);

 • moralizátorský príd.;

  moralizátorsky prísl.;

 • moralizátorstvo -a s.

 • moralizovať nedok. posudzovať al. poúčať z hľadiska prísnej až prepiatej morálky: prázdne m-nie

 • morálka -y -lok ž.

  1. chápanie ľudského správania z hľadiska rozlišovania dobra a zla; sústava zásad a noriem správania sa ľudí v spoločnosti, mravnosť, etika; v kresť. chápaní odbor teológie, kt. sa zaoberá ľudskými činmi z hľadiska dosiahnutia večného cieľa

  2. svedomitosť v dodržiavaní povinností: zlepšiť (pracovnú) m-u

 • morálne prísl.;

 • morálnosť -i ž.

 • morálny príd.

  1. týkajúci sa morálky; vyhovujúci morálke, mravný: m-e zásady;
  m. čin, prístup

  2. duchovný, op. materiálny: m-a pomoc, sila;

  m-a facka výčitka, zahanbenie; prehra;

 • moratórium -ia D a L -iu s.

  1. ekon. odklad platenia dlhov al. zastavenia výplat vkladov

  2. publ. odklad istej činnosti vôbec (napr. skúšania jadrových zbraní)

 • moravsko-slovenský príd. týkajúci sa Moravy a Slovenska: m-á hranica

 • moravský príd. k Morava: m-é piesne, m. kroj

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV