Hľadaný výraz "p" v Lekárskom slovníku

Nájdených 2495 výsledkov (21 strán)

 • P

  - chemická značka fosforu (phosphorus)
  - krátke rameno chromozómu ( fr. petit). V populačnej genetike sa používa na označenie frekvencie častejšej alely.

 • P mitrale

  - zmenený tvar P vlny na EKG, zmena na EKG charakteristická pre poškodenie mitrálnej chlopne srdca

 • P pulmonale

  - zmenený tvar P vlny na EKG, ktorá je charakteristická pre hypertenziu v pľúcnom obehu

 • p. a.

  - pre analýzu (chemikálie) na presné stanovenie, veľmi čistá látka

 • P00

  - Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca chorobami matky, ktoré nemusia súvisieť s terajšou ťarchavosťou

 • P01

  - Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami ťarchavosti matky

 • P02

  - Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami placenty, pupkovej šnúry a blán

 • P03

  - Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca inými komplikáciami pôrodnej činnosti a pôrodu

 • P04

  - Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými vplyvmi prenesenými cez placentu alebo materské mlieko

 • P05

  - Skratka diagnózy - nízka hmotnosť a podvýživa plodu

 • P07

  - Skratka diagnózy - poruchy súvisiace so skrátenou ťarchavosťou a nízkou pôrodnou hmotnosťou nezatriedené inde

 • P08

  - Skratka diagnózy - poruchy súvisiace s predĺženou ťarchavosťou a vysokou pôrodnou hmotnosťou

 • P10

  - Skratka diagnózy - intrakraniálne natrhnutie a krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode

 • P11

  - Skratka diagnózy - iné pôrodné poranenia ústredného nervového systému

 • P12

  - Skratka diagnózy - pôrodné poranenie vlasovej časti hlavy

 • P13

  - Skratka diagnózy - pôrodné poranenie kostry

 • P14

  - Skratka diagnózy - pôrodné poranenie periférneho nervového systému

 • P15

  - Skratka diagnózy - iné poranenia pri pôrode

 • P20

  - Skratka diagnózy - vnútromaternicová hypoxia

 • P21

  - Skratka diagnózy - pôrodná asfyxia

 • P22

  - Skratka diagnózy - syndróm respiračnej tvŕdze novorodenca

 • P23

  - Skratka diagnózy - kongenitálna pneumónia

 • P24

  - Skratka diagnózy - novorodenecké syndrómy z aspirácie

 • P25

  - Skratka diagnózy - intersticiálny emfyzém a podobné poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde

 • P26

  - Skratka diagnózy - pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde

 • P27

  - Skratka diagnózy - chronická respiračná choroba vznikajúca v perinatálnej perióde

 • P28

  - Skratka diagnózy - iné respiračné poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde

 • P29

  - Skratka diagnózy - kardiovaskulárne poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde

 • P35

  - Skratka diagnózy - kongenitálne vírusové choroby

 • P36

  - Skratka diagnózy - bakteriálna sepsa novorodenca

 • P37

  - Skratka diagnózy - iné kongenitálne infekčné a parazitárne choroby

 • P38

  - Skratka diagnózy - omfalitída novorodenca s miernym krvácaním alebo bez neho

 • P39

  - Skratka diagnózy - iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu

 • P50

  - Skratka diagnózy - fetálna strata krvi

 • P51

  - Skratka diagnózy - krvácanie z pupka u novorodenca

 • P52

  - Skratka diagnózy - vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu a novorodenca

 • P53

  - Skratka diagnózy - hemoragická choroba plodu a novorodenca

 • P54

  - Skratka diagnózy - iné krvácania novorodenca

 • P55

  - Skratka diagnózy - hemolytická choroba plodu a novorodenca

 • P56

  - Skratka diagnózy - hydrops fetalis v dôsledku hemolytickej choroby

 • P57

  - Skratka diagnózy - kernikterus

 • P58

  - Skratka diagnózy - novorodenecká žltačka z inej nadmernej hemolýzy

 • P59

  - Skratka diagnózy - novorodenecká žltačka z iných a nešpecifikovaných príčin

 • P60

  - Skratka diagnózy - diseminovaná intravaskulárna koagulácia plodu a novorodenca

 • P61

  - Skratka diagnózy - iné perinatálne hematologické poruchy

 • P70

  - Skratka diagnózy - prechodné poruchy metabolizmu sacharidov špecifické pre plod a novorodenca

 • P71

  - Skratka diagnózy - prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu kalcia a magnézia

 • P72

  - Skratka diagnózy - iné prechodné novorodenecké endokrinné poruchy

 • P74

  - Skratka diagnózy - iné prechodné novorodenecké poruchy elektrolytov a metabolizmu

 • P75

  - Skratka diagnózy - mekoniový ileus

 • P76

  - Skratka diagnózy - iné črevné obštrukcie novorodenca

 • P77

  - Skratka diagnózy - nekrotizujúca enterokolitída plodu a novorodenca

 • P78

  - Skratka diagnózy - iné perinatálne choroby tráviacich orgánov

 • P80

  - Skratka diagnózy - hypotermia novorodenca

 • P81

  - Skratka diagnózy - iné poruchy regulácie teploty novorodenca

 • P83

  - Skratka diagnózy - iné poruchy kože špecifické pre plod a novorodenca

 • P90

  - Skratka diagnózy - kŕče novorodenca

 • P91

  - Skratka diagnózy - iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca

 • P92

  - Skratka diagnózy - problémy s chovaním ("kŕmením") novorodenca

 • P93

  - Skratka diagnózy - reakcie na lieky a intoxikácie liekmi podávanými plodu a novorodencovi

 • P94

  - Skratka diagnózy - poruchy svalového tonusu novorodenca

 • P95

  - Skratka diagnózy - smrť plodu z nešpecifikovanej príčiny

 • P96

  - Skratka diagnózy - iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde

 • pacemaker

  - prístroj, ktorý elektrickými impulzmi aktivuje srdcový sval

 • pachy(h)aemia

  - pachyémia, zahustenie krvi

 • pachyacria

  - pachyakria, chorobné zväčšenie okrajových častí tela, najmä prstov, paličkovité prsty

 • pachyblepharon

  - pachyblefarón, nadmerné, abnormálne zhrubnutie viečok

 • pachycephalia

  - "pachycefália, abnormálne zhrubnutie kostí lebky

 • pachycephalus

  - pachycefalus, jedinec s krátkou, širokou hlavou, lebkou

 • pachycheilia

  - pachycheilia, nadmerné zmohutnenie perí

 • pachycholia

  - pachychólia, zahustenie žlče

 • pachychymia

  - pachychýmia, nadmerné zahustenie črevného obsahu

 • pachydactylia

  - pachydaktýlia, nadmerné zoštíhlenie prstov

 • pachydermatocele

  - pachydermatokéla, manifestácia Recklinghausenovej neurofibromatózy s proliferáciou podkožného väziva

 • pachydermia

  - zhrubnutie a stvrdnutie kože následkom zhrubnutia väzivového tkaniva

 • pachydermoperiostosis

  - pachydermoperiostóza, dedičné ochorenie, pri ktorom nastáva zhrubnutie kože a periostálne zmohutnenie na kostiach

 • pachyglossia

  - pachyglózia, abnormálne zväčšenie jazyka

 • pachygyria

  - pachygyria, nadmerné zmohutnenie mozgových závitov

 • pachyleptomeningitis

  - pachyleptomeningitída, zápal tvrdej a mäkkej mozgovej pleny

 • pachymeningitis

  - pachymeningitída, zápal tvrdej mozgovej pleny

 • pachymeningosis

  - pachymeningóza, nahromadenie hemoragickej tekutiny v subdurálnom priestore

 • pachymeninx

  - tvrdá mozgová plena

 • pachyonychia

  - pachyonýchia, nadmerné zhrubnutie nechtov

 • pachyostosis

  - pachyostóza, benígna forma abnormálneho zhrubnutia kostí

 • pachyotia

  - pachyocia, nadmerné zhrubnutie ušných lalôčikov

 • pachyperiostitis

  - pachyperiostitíida, zápal okostice s abnormálnym zhrubnutím kosti

 • pachyperitonitis

  - pachyperitonitída, zápal pobrušnice, väčšinou chronický, spojený s jej zhrubnutím

 • pachypleuritis

  - pachypleuritída, produktívny zápal pohrudnice

 • pachyrhinia

  - pachyrínia, nadmerne široký nos so zhrubnutím nosových kostí a čelových výbežkov čeľusti

 • pachysalpingitis

  - pachysalpingitída, zdĺhavý zápal vajcovodov s tvorbou väzivového tkaniva

 • pachysomia

  - pachysómia, patologické zhrubnutie, zväčšenie časti tela

 • pachytaenicus

  - pachyténia, pachyténne štádium, časť profázy meiózy

 • pachyvaginitis

  - pachyvaginitída, zdĺhavý zápal pošvovej sliznice, pre ktorý je charakteristické stvrdnutie, zhrubnutie pošvových stien

 • pacificatio

  - pacifikácia, ukľudnenie

 • paedagogium

  - pedagógium, ústav pre vzdelávanie vychovávateľov

 • paedatrophia

  - pedatrofia, veľká podvýživa dieťaťa

 • paederastia

  - pederastia, pohlavné zneužívanie chlapcov, mužská homosexualita

 • paediater

  - pediater, odborný detský lekár

 • paediatria

  - pediatria, detské lekárstvo

 • paedicatio

  - pedikácia, pohlavné zneužitie chlapcov

 • paedoaudiologia

  - pedoaudiológia, odvetvie audiológie zaoberajúce sa štúdiom sluchu detí

 • paedodontia

  - pedodoncia, detské zubné lekárstvo

 • paedodontologia

  - pedodontológia, detské zubné lekárstvo

 • paedologia

  - pedológia, veda zaoberajúca sa rastom a vývojom dieťaťa

 • paedonosologia

  - pedonozológia, náuka o triedení detských ochorení

 • paedophilia

  - pedofília, pohlavná náklonnosť k mladistvým, pohlavné zneužívanie detí

 • paedophonetica

  - pedofonetika, odvetvie fonetiky zaoberajúce sa zvukovou stránkou detskej reči

 • paedopsychiatria

  - pedopsychiatria, detská psychiatria, starostlivosť o deti s poruchami duševného vývoja

 • paedopsychologia

  - pedopsychológia, psychológia dieťaťa, náuka o duševnom vývoji dieťaťa

 • paenitentia

  - ľútosť

 • paládium

  - chemický prvok, kujný kov striebornobielej farby, značka Pd; náboženský predmet, ktorý chráni mesto a krajinu, pôvodne posvätná soška bohyne Pallas Atény

 • palaeoanthropologia

  - paleoantropológia, náuka o vzniku, vývoji a telesných vlastnostiach pravekého človeka

 • palaeocerebellum

  - paleocerebelum, označenie vývojovo staršej časti mozočka

 • palaeocortex

  - paleokortex, vývojovo staršia časť mozgovej kôry

 • palaeopallium

  - vývojovo najstaršia časť koncového mozgu, ktorá tvorí pokračovanie rinencefala

 • palaeostriatum

  - vývojovo staršia časť bazálnych ganglií mozgu

 • palatabilitas

  - palatabilita, chuťová prijateľnosť

 • palatalis

  - palatálny, podnebný

 • palatalisatio

  - palatalizácia, mäkčenie hlások

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: fdx, pml, tra��, šľa, nt, capa, dpk, cibep, usd, ma, cew, kgl, pau, ppd, pys
Slovník skratiek: vtv, p04, api, pmz, ise, hlg, y76, nrec, zoh, da, dtto, vao, yul, štar, cgpb