Hľadaný výraz "n" v Slovníku skratiek

Nájdených 334 výsledkov (3 strán)

 • N

  - skratka pre dusík z angl. nitrogen

 • n.

  - "skratka pre nerv

 • N. B.

  - alebo NB skratka výrazu nota bene

 • N/A

  - skratka z anglického "Not Available" - nie je k dispozícii

 • N00

  - Skratka diagnózy - akútny nefritický syndróm

 • N01

  - Skratka diagnózy - chytro progredujúci nefritický syndróm

 • N02

  - Skratka diagnózy - návratná a pretrvávajúca hematúria

 • N03

  - Skratka diagnózy - chronický nefritický syndróm

 • N04

  - Skratka diagnózy - nefrotický syndróm

 • N05

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaný nefritický syndróm

 • N06

  - Skratka diagnózy - izolovaná proteinúria so špecifikovanými morfologickými zmenami

 • N07

  - Skratka diagnózy - hereditárna nefropatia nezatriedená inde

 • N08

  - Skratka diagnózy - glomerulárne choroby pri chorobách zatriedených inde

 • N10

  - Skratka diagnózy - akútna tubulointersticiálna nefritída

 • N11

  - Skratka diagnózy - chronická tubulointersticiálna nefritída

 • N12

  - Skratka diagnózy - tubulointersticiálna nefritída nešpecifikovaná ako akútna alebo chronická

 • N13

  - Skratka diagnózy - obštrukčná a refluxová uropatia

 • N14

  - Skratka diagnózy - tubulointersticiálne a tubulárne poruchy zavinené liekmi alebo ťažkými kovmi

 • N15

  - Skratka diagnózy - iné renálne tubulointersticiálne choroby

 • N16

  - Skratka diagnózy - renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách zatriedených inde

 • N17

  - Skratka diagnózy - akútne zlyhanie obličiek

 • N18

  - Skratka diagnózy - chronické zlyhanie obličiek

 • N19

  - Skratka diagnózy - nešpecifikované zlyhanie obličiek

 • N1J

  - Skratka učebného predmetu Nemecký jazyk 1

 • N20

  - Skratka diagnózy - konkrement (kameň) obličky a močovodu - nephrolithiasis et ureterolithiasis

 • N21

  - Skratka diagnózy - konkrement v dolných močových cestách

 • N22

  - Skratka diagnózy - konkrement v močových cestách pri chorobách zatriedených inde

 • N23

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná obličková kolika

 • N25

  - Skratka diagnózy - poruchy zo zhoršenej obličkovej tubulárnej funkcie

 • N26

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná scvrknutá oblička

 • N27

  - Skratka diagnózy - malá oblička z neznámej príčiny

 • N28

  - Skratka diagnózy - iné choroby obličiek a močovodov nezatriedené inde

 • N29

  - Skratka diagnózy - iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách zatriedených inde

 • N30

  - Skratka diagnózy - cystitída

 • N31

  - Skratka diagnózy - neuromuskulárna dysfunkcia močového mechúra nezatriedená inde

 • N32

  - Skratka diagnózy - iné choroby močového mechúra

 • N33

  - Skratka diagnózy - choroby močového mechúra pri chorobách zatriedených inde

 • N34

  - Skratka diagnózy - uretritída a uretrálny syndróm

 • N35

  - Skratka diagnózy - striktúra uretry - zúženina močovej rúry

 • N36

  - Skratka diagnózy - iné poruchy močovej rúry

 • N37

  - Skratka diagnózy - poruchy močovej rúry pri chorobách zatriedených inde

 • N39

  - Skratka diagnózy - iné choroby močovej sústavy

 • N40

  - Skratka diagnózy - hyperplázia prostaty (predstojnice)

 • N41

  - Skratka diagnózy - zápalové choroby prostaty

 • N42

  - Skratka diagnózy - iné choroby prostaty

 • N43

  - Skratka diagnózy - hydrokéla a spermatokéla

 • N44

  - Skratka diagnózy - torzia semenníka

 • N45

  - Skratka diagnózy - orchitída a epididymitída

 • N46

  - Skratka diagnózy - mužská neplodnosť

 • N47

  - Skratka diagnózy - hyperplastická predkožka, fimóza a parafimóza

 • N48

  - Skratka diagnózy - iné choroby penisu

 • N49

  - Skratka diagnózy - zápalové choroby mužských genitálií nezatriedené inde

 • N50

  - Skratka diagnózy - iné choroby mužských pohlavných orgánov

 • N51

  - Skratka diagnózy - choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde

 • N60

  - Skratka diagnózy - benígna dysplázia prsníka

 • N61

  - Skratka diagnózy - zápalové choroby prsníka

 • N62

  - Skratka diagnózy - hypertrofia prsníka

 • N63

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná hrčka v prsníku

 • N64

  - Skratka diagnózy - iné choroby prsníka

 • N70

  - Skratka diagnózy - zápaly vajíčkovodov a vaječníkov - salpingitis et oophoritis

 • N71

  - Skratka diagnózy - zápalové choroby maternice okrem kŕčka

 • N72

  - Skratka diagnózy - zápalové choroby kŕčka maternice

 • N73

  - Skratka diagnózy - iné zápalové choroby ženských panvových orgánov

 • N74

  - Skratka diagnózy - zápalové choroby ženských panvových orgánov pri chorobách zatriedených inde

 • N75

  - Skratka diagnózy - choroby bartholinovej žľazy

 • N76

  - Skratka diagnózy - iné zápaly pošvy a vulvy

 • N77

  - Skratka diagnózy - vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri chorobách zatriedených inde

 • N80

  - Skratka diagnózy - endometrióza

 • N81

  - Skratka diagnózy - proplaps - vykĺznutie - ženských genitálií

 • N82

  - Skratka diagnózy - fistuly - píšťale - ženských pohlavných ústrojov

 • N83

  - Skratka diagnózy - nezápalové choroby vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice

 • N84

  - Skratka diagnózy - polyp ženských pohlavných ústrojov

 • N85

  - Skratka diagnózy - iné nezápalové choroby maternice okrem kŕčka

 • N86

  - Skratka diagnózy - erózia a ektrópium kŕčka maternice

 • N87

  - Skratka diagnózy - dysplázia kŕčka maternice

 • N88

  - Skratka diagnózy - iné nezápalové zmeny kŕčka maternice

 • N89

  - Skratka diagnózy - iné nezápalové zmeny pošvy

 • N90

  - Skratka diagnózy - iné nezápalové zmeny vulvy a hrádze

 • N91

  - Skratka diagnózy - chýbajúca, slabá a zriedkavá menštruácia

 • N92

  - Skratka diagnózy - nadmerná, častá a nepravidelná menštruácia

 • N93

  - Skratka diagnózy - iné abnormálne maternicové alebo pošvové krvácanie

 • N94

  - Skratka diagnózy - bolesť a iné odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi a menštruačným cyklom

 • N95

  - Skratka diagnózy - menopauzálne a iné perimenopauzálne poruchy

 • N96

  - Skratka diagnózy - habituálne potrácanie

 • N97

  - Skratka diagnózy - ženská neplodnosť

 • N98

  - Skratka diagnózy - komplikácie spojené s umelým oplodnením

 • N99

  - Skratka diagnózy - pozákrokové ochorenia močovopohlavných orgánov nezatriedené inde

 • NA

  - Namíbijská republika, skrátený názov Namíbia. Skratka štátu.
  - skratka pre sodík z angl. sodium - chemický prvok s protónovým číslom 11

 • NAB

  - Skratka učebného predmetu Náboženstvo

 • NAC

  - skratka pre nominal assistance coefficient (ratio of value of support, excluding budgetary support, to the value of gross farm receipts) - koeficient nominálnej pomoci (pomer hodnoty podpory, okrem rozpočtovej podpory, k hodnote hrubých poľnohospodárskych príjmov)
  - Skratka učebného predmetu Náčuvy

 • NAD

  - kód meny namíbijský dolár. Mena sa používa v krajine Namíbia (Namíbijská republika)

 • NAH

  - Skratka učebného predmetu Národné hospodárstvo

 • NAK

  - skratka pre Nederlandse Algemene Keuringsdienst - Holandská inšpekčná služba pre osivá
  - Skratka učebného predmetu Náuka o kovoch

 • NAM

  - Namíbijská republika, skrátený názov Namíbia. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Náuka o materiáloch

 • NAMIB

  - skratka pre National Association of British and Irish Millers - Národné združenie britských a írskych mlynárov

 • NAN

  - Skratka učebného predmetu Náuka o nápojoch

 • NAP

  - Skratka učebného predmetu Náuka o programovaní

 • napr.

  - skratka pre napríklad

 • NAR

  - Skratka učebného predmetu Národopis

 • NAS

  - Skratka učebného predmetu Náuka o spoločnosti

 • NASS

  - v USA, skratka pre National Agricultural Statistics Service - Národný poľnohospodársky štatistický úrad

 • NAU

  - Skratka učebného predmetu Náučná literatúra

 • NAV

  - Skratka učebného predmetu Navrhovanie

 • NAWG

  - v USA, skratka pre National Association of Wheat Growers - Národné združenie pestovateľov pšenice

 • NAY

  - Skratka učebného predmetu Náuka o výrobkoch

 • NAZ

  - Skratka učebného predmetu Náuka o požívatinách

 • Nb

  - skratka pre niób z angl. niobium - chemický prvok s protónovým číslom 41

 • NBD

  - skratka z anglického "No Big Deal" - žiadny problém

 • NBE

  - Skratka učebného predmetu Náboženská výchova - evanjelická

 • NBG

  - Skratka učebného predmetu Náboženská výchova - gréckokatolícka

 • NBI

  - Skratka učebného predmetu Náboženská výchova - rímskokatolícka

 • NBK

  - Skratka učebného predmetu Náboženská výchova - katolícka

 • NBM

  - Skratka učebného predmetu Nebeská mechanika

 • NBP

  - Skratka učebného predmetu Náboženská výchova - pravoslávna

 • NBR

  - Skratka učebného predmetu Navrhovanie brúsenia a rytia

 • NBS

  - Skratka učebného predmetu Nepovinné bloky špecializácie

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: n, kmeã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â, klaã, ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã udiã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, å d, zrpå, kmeã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â ã�’æ ã â ã�’â ã â â ã�’æ ã â, kmeãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â, pmj, íle, úplný, bra, phl, ze, i99