Hľadaný výraz "cs" v Slovníku skratiek

Nájdených 30 výsledkov (1 strana)

 • CS

  - Česká a Slovenská Federatívna republika, skrátený názov Československo. Skratka štátu.
  - Srbsko a Čierna Hora, skrátený názov Srbsko a Čierna Hora. Skratka štátu.
  - skratka pre cézium z angl. caesium - chemický prvok s protónovým číslom 55

 • CSA

  - Skratka učebného predmetu Sekretárske a asistentské činnosti

 • CSC

  - skratka pre Certificate of Specific Character - Certifikát špeciálneho charakteru
  - Skratka učebného predmetu Čisté a špeciálne chemikálie

 • CSCE

  - skratka pre Conference on Security and Cooperation in Europe - Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe
  - skratka pre Coffee, Sugar and Cocoa Exchange - Burza kávy, cukru a kakaa (USA)

 • CSE

  - skratka pre consumer subsidy equivalent - ekvivalent spotrebiteľských podpôr
  - Skratka učebného predmetu Sezónne športové činnosti

 • CSF

  - skratka pre classical swine fever - klasický mor ošípaných

 • CSFs

  - skratka pre Community Support Frameworks - rámcové podpory EÚ

 • CSH

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z hospodárskych výpočtov a štatistiky

 • CSI

  - Skratka učebného predmetu Cestné staviteľstvo

 • CSJ

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia zo slovenského jazyka

 • CSK

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia na školskom pracovisku

 • CSL

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry

 • CSM

  - Skratka učebného predmetu Seminár a cvičenie z matematiky

 • CSN

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia zo strojníctva

 • CSO

  - skratka pre Central Statistical Office - centrálny štatistický úrad
  - Skratka učebného predmetu Časomerná elektronika

 • CSP

  - Skratka učebného predmetu Človek a svet práce

 • CSPI

  - v USA, skratka pre Centre for Science in the Public Interest (consumer organisation) - Centrum pre vedu vo verejnom záujme (spotrebiteľská organizácia)

 • CSQ

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia zo spracovania poľnohosodárskych produktov

 • CSR

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia zo strojopisu

 • CSS

  - Skratka učebného predmetu Cvičenie z anglického jazyka

 • CST

  - Skratka učebného predmetu Časti strojov

 • CSU

  - Skratka učebného predmetu Chemické suroviny

 • CSV

  - Skratka učebného predmetu Spevácka činnosť

 • CSZ

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia zo strojov a zariadení

Naposledy hľadané výrazy: