Hľadaný výraz "spi" v Slovníku cudzích slov

nájdených 155 výsledkov (2 strán)

 • SPI

  - Skratka učebného predmetu Spracovanie informácií

 • špic

  - plemeno psov s bohatou srsťou

 • spica

  - klas, klasový, krížový obväz

 • spiccato

  - v hudbe: ľahkým, skákavým rytmom (pri hre na husliach)

 • špiceľ

  - donášač

 • spiculum

  - malá, ihle podobná kostička

 • špievac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - spievať

 • špiglo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zrkadlo

 • SPII

  - skratka pre Scottish Pig Industry Initiative - Škótska iniciatíva pre odvetvie chovu ošípaných

 • spíker, speaker

  - rečník, hovorca

 • spikula

  - výron plazmy z fotosféry Slnka cez chromosféru do koróny

 • spil

  - vrátok, rumpáľ na horizontálne vlečenie vagónov alebo lode

 • spiláž

  - strata na tovare v námornej doprave preniknutím vlhka v dôsledku nekvalitného balenia

 • spilit

  - výlevná vyvrelá hornina

 • spiloma

  - névus

 • spin

  - mechanický moment hybnosti elementárnej častice podľa kvantovej mechaniky

 • spina

  - "tŕň, hrebeň, hrbolček
  - hrbolček, tŕň; chrbtica
  - tŕň, hrebeň, hrbolček

 • spina bifida

  - rázštep chrbtice

 • spinalgia

  - spinalgia, bolestivosť chrbtice
  - bolestivosť chrbtice

 • spinalioma

  - spinalióm, dlaždicový karcinóm kože (carcinoma spinocellulare)

 • spinalis

  - "spinálny, tŕňový, hrebeňový
  - spinálny, tŕňový, hrebeňový

 • spinálny

  - týkajúci sa chrbtice, miechy
  - hrebeňový, tŕňový; chrbticový, miechový

 • spinatus

  - majúci tŕň, hrebeň, hrebeňovitý, tŕňovitý

 • spinel

  - oxid horčíka a hliníka, nerast

 • spinet

  - strunový klávesový nástroj, druh čembala; predchodca klavíra

 • spino-

  - prvá časť zložených slov s významom chrbtica, chrbticový

 • spinobulbaris

  - spinobulbárny, týkajúci sa chrbtovej a predĺženej miechy

 • spinocerebellaris

  - spinocerebelárny, týkajúci sa miechy a mozočka

 • spinocerebralis

  - spinocerebrálny, týkajúci sa mozgu a miechy

 • spinocerebrálny

  - týkajúci sa mozgu a miechy

 • spinocostalis

  - spinokostálny, týkajúci sa chrbtice a rebier

 • spinomuscularis

  - spinomuskulárny, vzťahujúci sa k chrbtici a svalstvu

 • spinomuscularis,

  - spinomuskulárny, vzťahujúci sa k chrbtici a svalstvu

 • spinoolivaris

  - týkajúci sa miechy a olivy predĺženej miechy

 • spinoreticularis

  - spinoretikulárny, týkajúci sa miechy a retikulárnej formácie

 • spinosus

  - tŕnitý, bohatý na tŕne

 • spinotectalis

  - týkajúci sa miechy a strechy stredného mozgu

 • spinothalamicus

  - spinotalamický, týkajúci sa miechy a talamu

 • špión

  - vyzvedač, pátrač

 • špionáž

  - vyzvedačstvo

 • spira

  - špirála, závit, Curschmannove špirály, špirálovité útvary často nachádzané v spúte pacientov s prieduškovou astmou

 • spiradenitis

  - spiradenitída, zápal potných žliaz

 • spiradenoma

  - spiradenóm, nádor potných žliaz

 • spiraj

  - v šarišskom nárečí - zdržuj

 • špirála

  - krivka v podobe závitu; závitnica, skrutkovnica

 • spiralis

  - špirálový, závitový, kruhový

 • spiranta

  - trená spoluhláska, napr. f, š, ch, frikatíva

 • spirea

  - krík s drobnými kvietkami; tavoľník

 • spirém

  - počiatočná fáza nepriameho delenia bunky

 • spirema

  - spirém, klbkovité zoskupenie maximálne dlhých nekondenzovaných chromozómov na začiatku mitózy jadra bunky

 • špirhaňec

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - netopier

 • spirillosis

  - spirilóza, ochorenie vyvolané spirilami

 • Spirillum

  - spirilum, rod mikroorganizmov, ktoré sa aktívne pohybujú šroubovitými pohybmi

 • spirit

  - duch, povaha, celkový ráz

 • špiritizmus

  - duchárstvo; viera v duchov, duše mŕtvych a možnosť komunikovať s nimi

 • spirituál

  - duchovná pieseň severoamerických černochov

 • spiritualita

  - duchovnosť, duchovná podoba alebo vlastnosť

 • spiritualizmus

  - extrémny idealizmus; názor, že bytie je duchovnej povahy

 • spirituálny

  - duchovný; duchový, nadzmyslový

 • spirituoso

  - v hudbe: s nadšením

 • spirituosus

  - spirituózny, obsahujúci alkohol, alkoholový

 • špiritus

  - lieh

 • spiritus

  - "dych, duch
  - duch; dych

 • spiritus agens

  - hlavný činiteľ; pôvodca, iniciátor

 • spiro-

  - prvá časť zložených slov s významom dych, dýchanie, dychový

 • Spirochaeta

  - spirochéta, mikroorganizmy s charakteristickými ostrými pravidelnými závitmi

 • spirochaetaemia

  - spirochetémia, prítomnosť spirochét v krvi

 • spirochaeticidus

  - spirocheticidný, ničiaci spirochéty

 • spirochaetosis

  - spirochetóza, infekčné ochorenie vyvolané spirochétami

 • spirochaeturia

  - spirochetúria, prítomnosť spirochét v moči

 • spirochéta

  - jednobunkový choroboplodný organizmus

 • spiroergometria

  - spiroergometria, vyšetrenie úrovne všeobecnej trénovanosti, telesnej zdatnosti, aeróbnej a anaeróbnej kapacity

Pozri výraz SPI v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: