Hľadaný výraz "sek" v Slovníku cudzích slov

nájdených 51 výsledkov (1 strana)

 • šek

  - bankový príkaz alebo poukážka; poštová poukážka

 • SEK

  - kód meny švédska koruna. Mena sa používa v krajine Švédsko (Švédske kráľovstvo)
  - Skratka učebného predmetu Seminár z ekonómie

 • sekans, sekanta

  - jedna z goniometrických funkcií, pomer predpony v pravouhlom trojuholníku k priľahlej odvesne

 • sekantoida

  - krivka zobrazujúca priebeh sekanty

 • sekcia

  - úsek; oddelenie, odbor; pitva

 • šekel

  - základná menová jednotka v Izraeli

 • sekirovac

  - v spišskom nárečí - robiť napriek

 • sekman

  - v oravskom nárečí - sojka, vták

 • sekonda

  - v šerme spodná sklopná poloha zbrane ako výzva alebo krytie

 • sekrécia

  - vylučovanie sekrétov; rozpustenie nerastu v hornine a jeho vylučovanie v trhlinách

 • sekrét

  - výlučok, výpotok
  - výlučok; tajomstvo; záchod; pečať, pečatný prsteň

 • sekretariát

  - úradovňa vedúceho orgánu, ústavu, inštitúcie a pod.; pomocný správny orgán vyššej organizačnej zložky hospodárskej alebo politickej

 • sekt

  - prírodné šumivé víno s obsahom oxidu uhličitého, vyrobené kvasením vo fľašiach

 • sekta

  - náboženská skupina odštiepencov od základnej cirkvi; uzavretá politická alebo náboženská skupina

 • sektárstvo

  - odštiepenectvo

 • sektor

  - ohraničený úsek, pracovný odbor; kruhový alebo guľový výsek; definovaný výsek magnetickej stopy alebo skupiny stôp na magnetickom nosiči vymedzený určitým uhlovým natočením pamäťového nosiča a priradenou adresou

 • sektorový nábytok

  - zostavovací nábytok, skladajúci sa z jednotlivých voľne zostaviteľných dielov

 • sekularizácia

  - zoštátnenie cirkevného majetku; presadzovanie svetského pred cirkevným, laicizácia, obmedzovanie cirkevného vplyvu

 • sekulárny

  - neveriaci, nevyznávajúci náboženstvo, ateistický

 • sekunda

  - šesťdesiatina minúty, základná fyzikálna jednotka času; druhá trieda osemročných stredných škôl; druhý stupeň diatonickej hudobnej stupnice; interval medzi susednými tónmi

 • sekundant

  - svedok alebo rozhodca pri súboji; pomocník, ochranca; osoba sprevádzajúca boxera a starajúca sa o neho v prestávkach boja

 • sekundár

  - nemocničný lekár, ktorý nie je vedúcim oddelenia

 • sekundárna fermentácia

  - alkoholové kvasenie základného vína, z ktorého sa vyrába šumivé víno

 • sekundárna konstrikcia

  - stenčená heterochromatínová oblasť chromozómu. Sekundárna konstrikcia satelitových chromozómov obsahuje gény, ktoré kódujú ribozómovú RNA.

 • sekundárny

  - druhotný, druhoradý, vedľajší, odvodený

 • sekundárny buket

  - komplex aromatických a chuťových látok, ktoré vznikajú v priebehu alkoholového kvasenia

 • sekundogenitúra

  - feudálne dedičské a nástupnícke právo druhorodeného syna a jeho potomkov

 • sekundovať

  - pomáhať, podporovať, sprevádzať, prízvukovať

 • sekurita

  - istota, bezpečnosť; poistenie

 • sekvencia

  - následnosť, postupnosť; prenesenie hudobného motívu o stupeň vyššie alebo nižšie; sled filmových záberov toho istého motívu, nálady a pod.

 • sekvester

  - vnútená úradná správa majetku, sekvestúra; odumretá časť tkaniva

 • sekvestrácia

  - oddelenie, odlúčenie odumretého tkaniva od živého
  - odstránenie odumretej časti tkaniva zo živého tkaniva

 • sekvestrovať

  - prevádzať sekvestráciu

 • sekvestruvat

  - v bansko-štiavnickom nárečí - zabaviť, zhabať

 • sekvoja

  - dlhoveký mohutný ihličnatý strom, dosahuje výšku až 100 metrov

 • písek

  - v trnavskom nárečí - piesok

Pozri výraz SEK v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: v, mpg, cop, daã, customizácia, rom pamã ã, yb, lib, pla, aut, rai, filo, wave, mea, eemea
Ekonomický slovník: scp, ktr, hc, ia, skl, cpm, rdd, umt, aje, crb, sds, mye, kvm, cpg, česť