Hľadaný výraz "post" v Slovníku cudzích slov

nájdených 198 výsledkov (2 strán)

 • post

  - po, za, vzadu
  - miesto; funkcia, postavenie

 • post Christum (natum)

  - po Kristovi, po jeho narodení, nášho letopočtu

 • post factum

  - po čine, po prevedenom, keď sa stalo

 • post festum

  - až potom; neskoro; oneskorene; keď už je koniec; po skončení

 • post meridiem

  - po poludní, popoludní, skratka p.m.

 • post mortem

  - po smrti; nasledujúci po smrti

 • post partum

  - po pôrode

 • post radiationem

  - postradiačný, vzniknutý po ožiarení

 • post-

  - prvá časť zložených slov s významom po, nasleduje

 • postabortalis

  - postabortálny, prebiehajúci po potrate

 • postacutus

  - postakútny, v náväznosti na prudké ochorenie

 • postadolescentia

  - postadolescencia, obdobie nasledujúce po období dospievania

 • postaggressivus

  - postagresívny, po akútnej fáze, relapse (choroby)

 • postament

  - podstavec, základ napr. pre sochu, podnož

 • postanalis

  - postanálny, nachádzajúci sa za ritným otvorom

 • postaorticus

  - postaortický, nachádzajúci sa za aortou

 • poštár, poštárek

  - v záhorskom nárečí - vankúš

 • poštárka

  - v záhorskom nárečí - doručovateľka

 • postaxialis

  - postaxiálny, ležiaci za osou

 • postcapillaris

  - postkapilárny, ležiaci za vlásočnicou

 • postcavalis

  - postkaválny, ležiaci za dolnou dutou žilou

 • postcentralis

  - postcentrálny, nachádzajúci sa za stredom

 • postcerebralis

  - postcerebrálny, ležiaci za mozgom

 • postclavicularis

  - postklavikulárny, ležiaci za kľúčnou kosťou

 • postclimactericus

  - postklimakterický, objavujúci sa po prechode

 • postclimacterium

  - postklimaktérium, obdobie po prechode

 • postcoitalis

  - postkoitálny, vzniknutý po súloži

 • postcommotionalis

  - postkomočný, vzniknutý po komócii - po otrase mozgu

 • postconceptionalis

  - postconceptualis, postkoncepčný, vyvolaný koncepciou, počatím

 • postconvulsivus

  - postkonvulzívny, vzniknutý po kŕči

 • postcostalis

  - postkostálny, situovaný za rebrá

 • postcranialis

  - postkraniálny, situovaný pod lebkou

 • postdentalis

  - postdentálny, (hláska) vyslovovaná tesne za zubami

 • postdiastolicus

  - postdiastolický, nasledujúci po diastole

 • postdiphtericus

  - postdifterický, pozáškrtový

 • poste restante

  - zaslanie zásielky na poštu iba s udaním mena príjemcu alebo hesla, takže príjemca si ju vyzdvihne sám

 • postembryonalis

  - postembryonálny, v období nasledujúcom po embryonálnom štádiu

 • poster

  - výsledky práce zverejnené na vedeckej konferencii na tabuliach a stojanoch formou tabuliek, komentovaných témat a fotografií; plagát

 • posterion

  - neskorší; posledný; zadný

 • posterior

  - zadný

 • posteriorita

  - následnosť; neskoršie poradie; oneskorenie, meškanie

 • posteroanterior

  - smerom zozadu dopredu

 • posterolateralis

  - posterolaterálny, nachádzajúci sa vzadu a po stranách

 • posteromedialis

  - posteromediálny, nachádzajúci sa vzadu v strednej čiare

 • posteroparietalis

  - posteroparietálny, týkajúci sa zadnej časti temenného laloka

 • posterotemporalis

  - posterotemporálny, týkajúci sa zadnej časti spánkového laloka

 • postfebrilis

  - postfebrilný, týkajúci sa obdobia po horúčke

 • postganglionicus

  - situovaný za gangliom

 • postgraduál

  - ďalšie odborné štúdium po dokončení vysokej školy

 • postgradualis

  - postgraduálny, nasledujúci po ukončení štúdia

 • postgraduálne štúdium

  - odborné štúdium na vysokej škole po jej absolvovaní s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalifikáciu

 • posthaemorrhagicus

  - posthemoragický, vzniknutý po krvácaní

 • posthepatiticus

  - posthepatitický, vzniknutý po zápale pečene

 • posthetomia

  - postetómia, obriezka (cirkumcízia)

 • posthioplastica

  - postioplastika, plastická operácia predkožky

 • posthitis

  - postitída, zápal predkožky

 • postholithos

  - postolit, kamienok predkožky

 • posthumný

  - posmrtný

 • posthumum

  - dielo nájdené alebo vydané po smrti autora

 • posthumus

  - posthumný, posmrtný
  - dieťa narodené po smrti otca, pohrobok

 • posthypnoticus

  - posthypnotický, v období po hypnóze

 • posticus

  - zadný

 • postila

  - zbierka kázní a výkladov textov evanjelia

 • postilión

  - kočiš poštových vozov

 • postindustrializmus

  - teória vývoja spoločnosti po priemyselnej ére

 • postinfectiosus

  - postinfekčný, vzniknutý po nákaze

 • postinflammatorius

  - postinflamatórny, pozápalový

 • postkomunistický

  - vzťahujúci sa k obdobiu po páde komunistického režimu

 • postludium

  - dohra, spravidla voľne improvizovaná, najmä na organe

Pozri výraz POST v synonymickom slovníku slovenčiny.