Hľadaný výraz "pale" v Slovníku cudzích slov

nájdených 47 výsledkov (1 strana)

 • paľe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pozri

 • paľe hef

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pozri sem

 • paľe ni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pozri

 • palearktický, paleoarktický

  - vzťahujúci sa k severnej časti Starého sveta, teda k Európe, strednej a severnej Ázii a severnej Afrike

 • paľec

  - v spišskom nárečí - prst
  - v šarišskom nárečí - palec

 • paľem še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pozri sa

 • palenčar

  - v spišskom nárečí - majster v pálenici

 • paľenčareň

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pálenica

 • paleňčuha

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - ostrá pálenka
  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pálenka

 • paleňka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pálenka

 • paleo-, pale-

  - prvá časť zložených slov s významom dávny, starý

 • paleoantropológia

  - náuka o pravekom človeku

 • paleobiológ

  - znalec paleobiológie

 • paleobiológia

  - náuka o predvekých organizmoch, súčasť paleontológie

 • paleobotanik

  - odborník v paleobotanike, znalec predvekých rastlín

 • paleobotanika

  - náuka o vyhynutých predvekých rastlinách

 • paleocén

  - najstaršie oddelenie starších treťohôr, paleogénu

 • paleofytológia

  - náuka o vyhynutom predvekom rastlinstve, paleobotanika

 • paleogén

  - staršie treťohory

 • paleografia

  - náuka o vývoji písma a o starých textoch

 • paleoklíma

  - podnebie Zeme v najstarších časoch jej existencie

 • paleolit

  - staršia doba kamenná

 • paleontológ

  - znalec vyhynutých rastlín a živočíchov, odborník v paleontológii

 • paleontológia

  - náuka o vyhynulých živočíchoch a rastlinách uplynulých geologických období skúmajúca skameneliny, paleobiológia

 • paleotyp

  - prvotlač, kniha vytlačená pred rokom 1500, inkunábula
  - tlač z obdobia od r. 1501 do r. 1550

 • paleozoikum

  - prvohory; doba pravekého živočíšstva

 • paleozoológ

  - znalec vyhynutých živočíchov, odborník v paleozoológii

 • paleozoológia

  - náuka o vyhynutých živočíchoch

 • palestra, palaistra

  - staroveká zápasnícka škola; cvičisko, zápasište; pálka

 • paleta

  - maliarska doska na miešanie farieb; technický obal na prepravu tovaru a mechanickú manipuláciu s ním; bohatá ponuka; slangovo: vysoký účet, vysoká cena tovaru alebo služby

 • paletizácia

  - doprava a skladovanie tovaru na paletách, zavádzanie tejto metódy

 • paletka

  - lovecká trofej z pierok

 • paleto

  - polodlhý dámsky plášť

Pozri výraz PALE v synonymickom slovníku slovenčiny.