Hľadaný výraz "anti" v Lekárskom slovníku

Nájdených 136 výsledkov (2 strán)

 • anti

  - proti, opačne

 • antiagregancium

  - liek pôsobiaci proti zrážaniu krvi

 • antiallergicus

  - antialergický, pôsobiaci proti precitlivenosti, alergii

 • antiandrogenum

  - antiandrogén, látka znižujúca účinok mužských pohlavných hormónov

 • antianemikum

  - liek zvyšujúci tvorbu červených krviniek, proti anemický liek

 • antiarrhythmicus

  - antiarytmický, normalizujúci srdcový rytmus

 • antiarthriticus

  - ant(i)artritický, pôsobiaci proti kĺbovému reumatizmu

 • antiarytmikum

  - liek pôsobiaci proti srdcovej arytmii

 • antiasthmaticus

  - antiastmatický, liečiaci astmu, pôsobiaci proti astme

 • antiastmatikum

  - liek proti astme

 • antibacterialis

  - antibakteriálny, ničiaci, potláčajúci baktérie

 • antibiogramma

  - antibiogram, vyšetrenie citlivosti mikroorganizmov na antibiotika

 • antibiosis

  - antibióza, potlačenie rastu iných organizmov

 • antibioticum

  - antibiotikum, látka produkovaná mikroorganizmami, ktorá pri silnom riedení zabraňuje rastu iných mikroorganizmov (bakteriostatické antibiotikum) alebo ich úplne zabíja (baktericídne antibiotikum)

 • antibiotikum

  - látka pôsobiaca proti baktériám

 • antiblennorrhagicus

  - antiblenoragický, znižujúci hnisanie

 • antibrachium

  - predlaktie

 • anticephalalgicus

  - anticefalalgický, mierniaci bolesť hlavy

 • anticholinergikum

  - liek uvoľňujúci bolestivé kŕče hladkej svaloviny

 • anticipácia

  - tento termín sa používa na označenie stále včasnejšieho obdobia manifestácie a stále ťažšieho priebehu dedičnej choroby v generáciách nasledujúcich po sebe. Ide o jav, ktorý je zapríčinený spôsobom výberu.

 • anticipatio

  - anticipácia, predvídanie, predstihovanie udalosti

 • anticoagulans

  - antikoagulačný, zabraňujúci zrážaniu krvi

 • anticoagulatio

  - antikoagulácia, zníženie zrážanlivosti krvi

 • anticonceptionalis

  - antikoncepčný, zabraňujúci počatiu, oplodneniu

 • anticoncipiens

  - antikoncipiens, prostriedok zabraňujúci počatiu

 • anticus

  - predchádzajúci

 • antidepresívum

  - liek pôsobiaci proti depresii

 • antidepresivus

  - antidepresívny, zmierňujúci alebo odstraňujúci úzkosť a depresiu

 • antidiabeticus

  - antidiabetický, pôsobiaci proti cukrovke

 • antidiabetikum

  - liek pôsobiaci proti diabetu (cukrovke)

 • Antidiaroiká

  - látky pôsobiace proti hnačke

 • antidiaroikum

  - liek pôsobiaci proti hnačke

 • antidiarrhoicus

  - antidiaroický, protihnačkový, pôsobiaci proti hnačke

 • antidiphthericus

  - antidifterický, pôsobiaci proti záškrtu

 • antidiureticus

  - antidiuretický, tlmiaci nadmerné vylučovanie moča

 • antidiuretinum

  - i, n. (ř. anti proti, ř. uron moč) antidiuretin, adiuretin (vazopresin), hormon tlumící nadměrné vylučování moči

 • antidotum

  - protijed

 • antidysentericus

  - antidyzenterický, pôsobiaci proti červienke, infekčnému hnačkovému ochoreniu

 • antidyspepticus

  - antidyspeptický, odstraňujúci poruchy trávenia

 • antiemeticus

  - antiemetický, odstraňujúci zvracanie

 • antiemetikum

  - liek pôsobiaci proti zvracaniu

 • antiepilepticus

  - antiepileptický, liek proti epilepsii, chorobe prejavujúcej sa opakovanými záchvatmi a poruchami vedomia rôzneho stupňa

 • antiepileptikum

  - liek pôsobiaci proti epilepsii

 • antieroticus

  - znižujúci pohlavný pud

 • antifebrilis

  - antifebrilný, znižujúci horúčku

 • Antiflogistiká

  - protizápalové látky

 • antiflogistikum

  - protizápalová látka

 • antigalacticus

  - antigalaktický, znižujúci vylučovanie mlieka

 • antigalaktikum

  - látka zmierňujúca vylučovanie lieka

 • antigangraenosus

  - antigangrenózny, obsahujúci obranné látky proti sneti

 • antigén

  - cudzorodá látka, ktorá pri vniknutí do tela vyvolá tvorbu protilátok
  - akákoľvek makromolekula, ktorá je schopná vyvolať tvorbu protilátok imunokompetentnými bunkami a je schopná s týmito protilátkami reagovať.

 • antigén HY

  - substancia lipoproteínového typu. produkcia tohto antigénu je závislá na prítomnosti Y chromozómu, v embryonálnom vývoji je potrebný pre vývoj pohlavných žliaz vo varlatách

 • antigénny

  - vyvolávajúci tvorbu protilátok

 • antigenum

  - antigén, látka schopná vyvolať v organizmu imunitnú odpoveď

 • antigonorrhoicus

  - antigonoroický, nemierený proti kvapavke, infekčnej pohlavnej chorobe

 • antihaemolyticus

  - antihemolytický, zabraňujúci rozpadu červených krviniek

 • antihaemorrhagicus

  - antihemoragický, zastavujúci krvácanie

 • antihelminthicus

  - antihelmintický, namierený proti cudzopasným červom

 • antihelmintikum

  - látka pôsobiaca proti helmintom (črevným parazitom)

 • antihidroticus

  - anthidrotický, antihidrotický, zabraňujúci poteniu, pôsobiaci proti nadmernej činnosti potných žliaz

 • antihistamikum

  - liek blokujúci účinok histamínu, vyplavovaného do tela v prípade alergií. Užíva sa pri liečbe alergií ako senná nádcha a pod. Môže spôsobiť ospalosť, nevoľnosť, zvracanie.

 • antihistaminicus

  - antihistaminický, potláčajúci tvorbu a účinok histamínu, látky uplatňujúcej sa pri vzniku alergií

 • antihistaminikum

  - liek proti precitlivenosti organizmu, používa sa pri liečbe alergie

 • antihydropicus

  - antihydropický, namierený proti vodnatienke, nahromadeniu tkanivového moku v tkanive a dutých orgánoch

 • antihypertensivus

  - antihypertenzívny, znižujúci vysoký krvný tlak

 • antihypertenzívum

  - liek pôsobiaci proti vysokému krvnému tlaku

 • antihypertonicus

  - antihypertonický, znižujúci vysoký krvný tlak alebo vysoké svalové napätie

 • antihypertonikum

  - liek pôsobiaci proti vysokému krvnému tlaku

 • antihypnoticus

  - antihypnotický, pôsobiaci proti spánku

 • antikinesis

  - antikinéza, brániaci nežiadúcim, nechceným pohybom

 • antikoagulancium

  - liek pôsobiaci proti zrážaniu krvi

 • antikodón

  - trojica (triplet nukleotidov) v transferovej DNA

 • antikoncepcia

  - ochrana proti počatiu mechanickými, chemickými alebo hormonálnymi prostriedkami a koncepčnými metódami

 • antikonceptívum

  - liek, ktorý chráni pred nežiadúcim otehotnením

 • antikonvulzívum

  - liek, ktorý pôsobí proti kŕčom centrálneho nervového systému

 • antilueticus

  - antiluetický, pôsobiaci proti syfilisu, ťažkej infekčnej pohlavnej chorobe

 • antimalarikum

  - liek, ktorým sa lieči malária

 • antimesometrialis

  - antimezometriálny, nachádzajúci sa proti úponu širokého maternicového väzu alebo proti maternicovému rohu

 • antimetabolitus

  - antimetabolit, látka narušujúca látkovú premenu

 • antimetropia

  - antimetropia, stav charakterizovaný protichodnou poruchou lomivosti lúčov v očiach

 • antimicrobialis

  - antimikrobiálny, pôsobiaci proti mikroorganizmom

 • antimikrobiálny

  - pôsobiaci proti mikroorganizmom

 • antimikróbny

  - pôsobiaci proti mikroorganizmom

 • antimutagenum

  - antimutagén, látka znižujúca účinok mutagénov, faktorov vyvolávajúcich zmeny na genetickej úrovni

 • antimycoticus

  - antimykotický, pôsobiaci proti plesniam

 • antimykotikum

  - liek pôsobiaci proti hubám, plesni

 • antineuralgicus

  - antineuralgický, pôsobiaci proti bolesti

 • antioxidant

  - chemická látka, ktorá brzdí proces starnutia

 • Antioxidanty

  - látky vychytávajúce voľné radikály, t. j. Škodlivé častice vznikajúce pri biochemických reakciách
  - látky, ktoré predlžujú trvanlivosť potravín a chránia ich proti skaze spôsobenej oxidáciou. Oxidácia potravín sa môže prejaviť senzoricky v podobe zmien odtieňov farby, charakteru vône a kvality chuti produktu

 • antiparasiticus

  - antiparazitický, pôsobiaci proti parazitom, cudzopasníkom

 • antiparkinsonikum

  - liek ordinovaný proti Parkinsonovej chorobe

 • antipathia

  - antipatia, odpor, nechuť k niečomu

 • antiperistaltica

  - antiperistaltika, obrátenie normálnych peristaltických pohybov čreva

 • antiperistalticus

  - antiperistaltický, znižujúci črevnú peristaltiku

 • antiphlogisticus

  - antiflogistický, protizapalový

 • antiphobicus

  - antifóbický, odstraňujúci, zmierňujúci strach

 • antiproliferačný

  - pôsobiaci proti deleniu buniek, proti rozmnožovaniu buniek

 • antiproteasis

  - antiproteáza, látka blokujúca účinok proteáz, enzýmov zodpovedných za štiepenie bielkovín

 • antipruriginosus

  - antipuriginózny, znižujúci svrbenie

 • antipsychotikum

  - liek pôsobiaci proti psychóze

 • antipyogenicus

  - antipyogénny, brániaci tvorbe hnisu

 • antipyreticus

  - antipyretický, znižujúci horúčku

 • antipyretikum

  - liek znižujúci horúčku

 • antipyrinum

  - antipyrín, látka s protibolestivých a horúčku znižujúcim účinkom

 • antiquus

  - starý

 • antireumatikum

  - liek používaný na liečbu reumy

 • antirhachiticus

  - antirachitický, zabraňujúci krivici, ochoreniu vyvolanému nedostatkom vápnika

 • antirheumaticus

  - antireumatický, zabraňujúci reume, zápalovému ochoreniu kíbov

 • antiscabiosus

  - antiskabiózny, pôsobiaci proti svrabu

 • antiscorbuticus

  - antiskorbutický, pôsobiaci proti skorbutu, ochoreniu vyvolanému nedostatkom vitaminu C

 • antisepsa

  - ošetrenie rany proti pôsobeniu choroboplodných zárodkov a látok; likvidácia choroboplodných mikroorganizmov chemickými prostriedkami

 • antisepsis

  - antisepsa, ničenie choroboplodných zárodkov chemickými prostriedkami

 • antisepticus

  - antiseptický, zastavujuci alebo obmedzujúci rast choroboplodných zárodkov

 • antiserum

  - antisérum, sérum obsahujúci protilátky proti škodlivine

 • antisocialis

  - antisociálny, protispoločenský

 • antispasticus

  - antispastický, uvolňujúci kŕče hladkého svalstva

 • antisyphiliticus

  - antisyfilitický, zabraňujúci syfilisu, infekčnej pohlavnej chorobe

 • antitetanicus

  - antitetanický, protikŕčový

Naposledy hľadané výrazy:

Nárečový slovník: paprika, suble, vt, parte, turošina, cvíbak, bn, fucht, oliva, koperdula, boz, kub, hvaric, vyk, cip
Technický slovník: p, path, pk, cit, bet, im, pb, rttt, p ?, sít, imt, ã o, å mi, ã in, å ata
Ekonomický slovník: sjl, štafáž, pog, plså, dhs, hdn, zn, tgn, zut, ott, adv, shb, pvm, svc, tgf
Slovník skratiek: tws, deg, tek, usn, mdz, anl, tnh, la, bd, rl, zwl, vez, m3d, vap, hyp