Hľadaný výraz "mať" v Slovníku cudzích slov

nájdených 185 výsledkov (2 strán)

 • MAT

  - Skratka učebného predmetu Matematika
  - koniec šachovej hry

 • matador

  - zápasník s býkmi usmrcujúci toreádorom poranené zviera; vodca, predák

 • match

  - zhoda, párovať, spájať, lícovať

 • matchball

  - v tenise a iných loptových hrách rozhodujúce podanie, ktorým možno ukončiť celé stretnutie

 • maté

  - paraguajský čaj zo sušených listov rastliny obsahujúcej kofeín

 • matematika

  - veda, ktorá sa zaoberá pôvodne číslami a geometrickými tvarmi, ale v súčasnosti zahrňuje veľa relatívne samostatných odborov; náuka o číselných, kvantitatívnych a priestorových vzťahoch; vyučovací predmet; učebnica tejto náuky

 • mater

  - "matka
  - matka; tlačová matrica; predstavená katolíckeho ženského kláštora

 • Mater dolorosa

  - Matka Sedembolestná, zobrazenie Márie s ukrižovaným Kristom

 • Mater verborum

  - matka slov, v literatúre označenie stredovekých slovníkov

 • materia

  - "hmota, látka. Materiae filamentosae vlákniny. Materia medica náuka o liečivách
  - látka, hmota; surovina; predmet; obsah, námet, napr. Článku; skutočnosť existujúca mimo vedomia a nezávisle na ňom
  - látka, surovina, hmota; predmet, podstata, obsah; námet

 • materiál

  - hmota, surovina; látka, z ktorej sa niečo vyrába; podklad, prameň vedeckej, umeleckej alebo inej činnosti

 • materialis

  - materiálny, hmotný, látkový

 • materialistický

  - hodnotiaci z hľadiska hmotných statkov, peňazí; vychádzajúci z materializmu

 • materializácia

  - stelesnenie, zhmotnenie; uskutočnenie zámeru

 • materializmus

  - vedecký názor považujúci hmotu, prírodu a bytie za prvotné, vedomie a myslenie za vlastnosť hmoty, teda druhotné; sledovanie iba svojho vlastného záujmu a prospechu

 • materiálny

  - hmotný, vecný, telesný; hmotársky, prospechársky

 • maternita

  - materstvo

 • maternitas

  - maternita, materstvo

 • maternus

  - materský

 • MATIF

  - vo Francúzsku, skratka pre Marché á Terme International de France - Francúzska termínová a opčná burza

 • matika

  - v záhorskom nárečí - matematika

 • matiné

  - popoludňajšia slávnosť alebo umelecký program
  - predpoludňajšie spoločenské podujatie; menší koncert

 • matjes, mates

  - solený sleď naložený v oleji

 • matka materia

  - hmota, látka. Materiae filamentosae vlákniny. Materia medica náuka o liečivách

 • matolína

  - pevné zvyšky ovocia alebo hroznových bobúľ po vylisovaní

 • matoliny

  - hroznové výlisky, ktoré obsahujú strapinu, šupky, zrnká, menšie množstvo cukrov a nevylúhovaných aromatických látok

 • matovanie

  - odstraňovanie prirodzeného lesku rôznych materiálov

 • matriarchát

  - rodové zriadenie so ženou ako vedúcou osobnosťou; spoločnosť založená na príbuzenstve a dedení v materskej línii

 • matrica

  - negatívny tvar výrobku na odlievanie; podklad na výrobu kópií, napr. výkresov

 • Matricaria chamomilla

  - marmanček pravý

 • matriculatio

  - "registrácia, zapísanie študenta na univerzitu
  - registrácia, zapísanie študenta na univerzitu 'matrimonium'
  - registrácia, zapísanie študenta na univerzitu matrimonium

 • matrika

  - úradná kniha zápisov o narodeniach, sobášoch a úmrtiach obyvateľov

 • matrimonium

  - manželstvo
  - manželstvo, sobáš

 • matrioška

  - sada postupne do seba vkladaných figúrok, vyrábaná v Rusku

 • matrix

  - "maternica
  - aternica 'matromorphia'
  - aternica matromorphia

 • matrix printer

  - bodová, ihličková tlačiareň

 • matroklinita

  - u mimojadrovej dedičnosti dedičnosť znaku vždy po matke

 • matromorfia

  - vzhľadová podobnosť matke

 • matromorphia

  - matromorfia, vzhľadová podobnosť matke

 • matróna

  - staršia úctyhodná žena; v pejoratívnom zmysle žena silnejšej postavy, často s prehnane vznešeným chovaním

 • matronismus

  - matronizmus, urýchlenie pohlavného vývoja ženského typu s predčasnou menštruáciou

 • matronymia

  - odvodzovanie mena od mena matky

 • matróz

  - námorník, lodník

 • maturácia

  - dospievanie, dozrievanie

 • maturatio

  - maturácia, zrenie, dospievanie, dovršeníie

 • maturita

  - záverečná skúška na stredných školách; skúška dospelosti

 • maturitas

  - maturita, zrelosť, dospelosť

 • maturus

  - zrelý, dospelý

 • matutinus

  - ranný

 • Matuzalem

  - podľa biblie Noemov starý otec, ktorý sa podľa legendy dožil niekoľko sto rokov veku, v prenesenom zmysle veľmi starý človek

 • anadróma

  - presúvanie sa rýb z mora do rieky, aby sa v nej mohli neresiť

 • anatéma

  - cirkevné prekliatie, kliatba, exkomunikácia v katolíckej cirkvi a v židovstve

 • antidráma

  - forma modernej drámy, ktorej základom je protiklad k realistickej tradícii divadla

 • aporéma

  - sporná logická otázka, ťažko riešiteľný myšlienkový problém

 • aróma

  - charakteristická vôňa, napr. kávy; voňavá látka pridávaná do nápojov a potravín

 • axióm, axióma

  - zásada, tvrdenie, poučka; základná nedokázateľná veta samozrejmá aj bez dôkazov; v matematike tvrdenie, ktorého oprávnenosť sa prijíma bez dôkazov a overenia

 • bioklíma

  - súbor činiteľov podnebia vo vzťahu k živým organizmom

 • bohéma

  - bohémske prostredie, bohémsky život a spoločnosť

 • chrámať

  - v oravskom nárečí - krívať

 • chromonéma

  - tenké achromatické vlákno tvoriace základ chromozómu

 • chryzantéma

  - kvet z čeľade astrovitých

 • cirkoráma

  - panoramatické kino, premietanie filmu na kruhovú plochu

 • dalajláma

  - svetská a spolu s pančenlámom duchovná hlava Tibetu

 • dioráma

  - veľkorozmerný obraz s plastickým popredím, panoráma

 • dráma

  - scénický, literárny alebo filmový útvar zobrazujúci stretnutie ľudských charakterov; vzrušujúca, vážna udalosť

 • entyméma

  - skrátený úsudok; bez niektorého z predpokladov alebo bez záveru

 • féma

  - stredoveký nemecký tajný hrdelný súd; po II. svetovej vojne sprisahanecká teroristická organizácia

 • foném, fonéma

  - základná hláska s funkčným významom

 • frazéma

  - slovné spojenie, príslovie, vetný zvrat; prázdne rečnenie; najmenší skladobný obrat v hudbe, ktorý je bez porušenia nedeliteľný

 • gnóma

  - stručná historka, sentencia, výrok

 • grafém, graféma

  - písomný alebo grafický znak

 • íd s duchnáma

  - v trnavskom nárečí - odvážať neveste výbavu do ženíchovho domu

 • káma

  - juhoafrická antilopa

 • karčma

  - v spišskom nárečí - krčma

 • karposóma

  - plodnica vyšších húb

 • klíma

  - podnebie

 • kozmoráma

  - diaskopické znázornenie krajín, miest, vesmíru

 • kryptoklíma

  - mikroklíma uzavretých priestorov

 • loxodróma

  - krivka na glóbe pretínajúca poludníky pod rovnakým azimutom

 • MA

  - Marocké kráľovstvo, skrátený názov Maroko. Skratka štátu.
  - značka pre miliampér
  - značka pre fyzikálnu jednotku mach

 • mača dupa

  - v spišskom nárečí - mačací zadok

 • mača pukavka

  - v spišskom nárečí - mačací prdiaci zadok

 • mačac

  - v šarišskom nárečí - máčať

 • mačačinec

  - v oravskom nárečí - mačacie hovnisko

 • mačanka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hustá kaša

Pozri výraz MAŤ v synonymickom slovníku slovenčiny.