Hľadaný výraz "hydr" v Slovníku cudzích slov

nájdených 267 výsledkov (3 strán)

 • hydr(o)encephalocele

  - hydr(o)encefalokéla, vydutina mozgu s výbežkom rozšírenej komory naplnenej mokom

 • hydr(o)omphalus

  - hydr(o)omfalus, pupočná cysta, vyklenutie pupočnej krajiny z nahromadením tekutiny

 • hydra

  - mnohohlavá príšera, obluda, bájny obrovský morský had; v prenesenom význame niečo hrozné, obludné

 • hydraemia

  - hydrémia, zmnoženie vody v krvi

 • hydragogus

  - odvádzajúci vodu, tekutinu z tela, podporujúci jej vylučovanie

 • hydramnion

  - hydramnión, nadmerné zmnoženie plodovej vody

 • hydranencephalia

  - hydranencefália, vnútorný hydrocefalus, zväčšenie mozgových komôr vyplnených mozgovomiechovým mokom s útlakom okolitého mozgového tkaniva

 • hydrant

  - zariadenie na odber vody na verejnom priestranstve

 • hydrargyria

  - hydrargýria, hydrargyróza, hydrargyrizmus, otrava ortuťou alebo jej zlúčeninami

 • hydrargyrum

  - ortuť

 • hydrarthrosis

  - hydrartróza, chorobné nahromadenie seróznej tekutiny v kĺbovej dutine

 • hydratácia

  - zavodnenie organizmu
  - zavodnenie organizmu; zlučovanie látky s vodou alebo jej zabudovanie do kryštálu, hydratizácia

 • hydratatio

  - "hydratácia (hydratizácia), zlučovanie látky s vodou

 • hydratatio, hydratisatio

  - hydratácia (hydratizácia), zlučovanie látky s vodou

 • hydratisatio

  - "hydratácia (hydratizácia), zlučovanie látky s vodou

 • hydratúra

  - stupeň nasýtenia rastliny vodou

 • hydraulický

  - týkajúci sa vody; využívajúci vodnú silu

 • hydraulika

  - odbor skúmajúci využitie mechaniky kvapalín, hydraulické zariadenie

 • hydremesis

  - hydreméza, vracanie vodnatých hmôt

 • hydrémia

  - štandardné množstvo vody v krvnej plazme

 • hydrencephalia

  - hydrencefália, vodnateľnosť mozgu, vnútorný hydrocefalus, zmnoženie tekutiny v mozgových komorách pri súčasnom úbytku okolitého mozgového tkaniva

 • hydriatria

  - hydriatria, liečenie vodou, vodné kúpele

 • hydrid

  - zlúčenina vodíka s inými chemickými prvkami

 • hydro-

  - prvá časť zložených slov s významom voda, vodný

 • hydroaerodynamika

  - dynamika kvapalín a plynov

 • hydroalternátor

  - alternátor poháňaný vodnou turbínou

 • hydroappendix

  - hydroapendix, vyplnenie červovitého výbežku čreva tekutinou

 • hydrobiologia

  - hydrobiológia, vedná disciplína zaoberajúca sa existenčnými podmienkami vo vodách, vzťahmi medzi článkami potravinových reťazcov a problémami produkcie i deštrukcie organickej hmoty vo vodných ekosystémoch
  - náuka o organizmoch žijúcich vo vode

 • hydrobiont

  - organizmus viazaný na vodné prostredie

 • hydrocalix

  - hydrokalix, čiastočná hydronefróza, dilatácia obličkového kalicha pri selektívnej blokáde odtoku moča

 • hydrocardia

  - hydrokardia, nahromadenie tekutiny v osrdcovníku, vodnateľnosť osrdcovníka

 • hydrocefália

  - nahromadenie mozgomiešneho moku vo vnútrolebečnom priestore, vodnateľnosť mozgu, hydrocefalus

 • hydrocele

  - hydrokéla, nahromadenie tekutiny medzi obalmi semenníka

 • hydrocele, hydrokele

  - hydrokéla, nahromadenie tekutiny medzi obalmi semenníka

 • hydrocentrála

  - vodná elektráreň

 • hydrocephalia

  - hydrocefália, zmnoženie tekutiny (likvoru) v mozgových dutinách, vodnateľnosť mozgu

 • hydrocephalus

  - hydrocefalus, zväčšenie objemu tekutiny v mozgových komorách alebo v priestore pod mozgovou pavúčnicou s následným útlakom mozgového tkaniva

 • hydrochémia

  - náuka o chemických vlastnostiach vody

 • hydrochloricus

  - hydrochlorický, obsahujúci vodík a chlór

 • hydrochória

  - rozširovanie výtrusov a iných rozmnožovacích orgánov vodou

 • hydrocoelia

  - hydrocélia, tekutina obsiahnutá v dutine

 • hydrocolpocele

  - hydrokolpokéla, vydutina zadnej pošvovej steny pri veľkých retenčných cystách pošvy

 • hydrocolpos

  - hydrokolpos, retenčné cysty v pošve naplnené čírou tekutinou (napr. pri vaginálnej stenóze)

 • hydrocortisonum

  - hydrokortizón, hormón produkovaný kôrou nadobličky, zaraďovaný medzi glukokortikoidy

 • hydrocystis

  - hydrocysta, cysta obsahujúca tekutinu

 • hydrocystoma

  - hydrocystóm, cysty, pľuzgiere potných žliaz, najčastejšie na očných viečkach

 • hydrodipsomania

  - hydrodipsománia, periodické návaly nekontrolovateľného smädu

 • hydrodiuresis

  - hydrodiuréza, nadmerné vylučovanie málo koncentrovaného moču

 • hydrodynamika

  - náuka o prúdení kvapalín a pohyboch telies v kvapalinách, súčasť hydromechaniky

 • hydrofília

  - vodomilnosť; schopnosť látok zlučovať sa s vodou; opeľovanie rastlín prostredníctvom vody

 • hydrofilný

  - vodomilný; rozpustný vo vode; viažúci vodu

 • hydrofóbia

  - strach z vody; neschopnosť látky zadržiavať vodu

 • hydrofóbny

  - neznášajúci vodu, bojaci sa vody

 • hydrofyt

  - vodná rastlina

 • hydrogamia

  - opeľovanie rastlín sprostredkované vodou

 • hydrogén, hydrogénium

  - vodík, bezfarebný plyn, značka H; hovorové označenie peroxidu vodíku

 • hydrogenácia

  - pridanie molekuly vodíka na násobnú väzbu za prítomnosti katalyzátorov

 • hydrogenatio

  - hydrogenácia, chemický proces väzby vodíka na nenasýtené, násobné väzby v organických zlúčeninách (napr. využité pri stužovaní tukov)

 • hydrogenium

  - vodík

 • hydrogeochémia

  - náuka o chemických prvkoch a zlúčeninách v hydrosfére, súčasť geológie

 • hydrogeológia

  - náuka o podzemných vodách a zemskej kôre s výskytom podzemných vôd

 • hydroglossa

  - hydroglosa (ranula), retenčná cysta slinnej žľazy

 • hydrograf

  - prístroj na meranie vodného stavu

 • hydrografia

  - náuka o vodstve, vodopis

 • hydrogymnastike

  - hydrogymnastika, liečebné cvičenie vo vode, zvlášť pri chorobách pohybového ústroja

 • hydrohaematonephrosis

  - hydrohematonefróza, prítomnosť krvi a moču v rozšírenom dutom systéme obličky

 • hydrohepatosis

  - hydrohepatóza, nahromadenie tekutiny v pečeni

 • hydrokéla

  - vodná prietrž, ohraničené nahromadenie kvapaliny
  - vodná kýla, najčastejšie v obale varlát

 • hydrokele

  - hydrokéla, nahromadenie tekutiny medzi obalmi semenníka

 • hydrokortison

  - hormón kôry nadobličky, kortikoid

 • hydrokortizón

  - hormón kôry nadobličky, kortikoid
  - hormón produkovaný kôrou nadobličiek

 • hydrolabilitas

  - hydrolabilita, kolísanie množstva tekutín v organizme

Pozri výraz HYDR v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pog, npx, wto, adãƒæ ã â, r, smj, th, odz, am, icarda, fch, acmsf, hz, for, doåˆ