Hľadaný výraz "et" v Slovníku cudzích slov

nájdených 179 výsledkov (2 strán)

 • ET

  - Etiópska federatívna demokratická republika, skrátený názov Etiópia. Skratka štátu.
  - Etiópia, skrátený názov Etiópia. Skratka štátu.

 • et cetera

  - a iné, a tak ďalej, skratka etc., atď.

 • ETA

  - Skratka učebného predmetu Etiketa
  - v gréckej abecede písmeno „é“

 • etablovať

  - zariaďovať, zriaďovať, usporiadať

 • etablovať sa

  - usadiť sa, zariadiť si vlastné podnikanie

 • etalón

  - štandard, normál; model nahrádzajúci meraciu jednotku určitej veličiny, napríklad kilogram alebo meter

 • etán

  - nasýtený uhľovodík s dvomi atómami uhlíka, horľavý bezfarebný plyn

 • etanol

  - najjednoduchší alkohol, lieh, etylalkohol

 • etapa

  - časový alebo dráhový úsek, stupeň vývoja, obdobie; samostatný úsek športového závodu

 • etat

  - stav, rozpočet, výkaz

 • etatizácia

  - zoštátnenie, prevod neštátneho majetku do vlastníctva štátu

 • etatizmus

  - prehnané zdôrazňovanie funkcií štátu

 • etáž

  - rovina, vrstva; podlažie, poschodie

 • etažér, etažérka

  - stojan, polička s priehradkami, regál

 • ETB

  - kód meny etiópsky birr. Mena sa používa v krajine Etiópia

 • ETC

  - Skratka učebného predmetu Etiketa a clovek
  - skratka pre atď, a tak ďalej latinsky et cetera

 • etc.

  - skratka slov et cetera = a tak ďalej

 • ETD

  - Skratka učebného predmetu Etopédia

 • ETE

  - Skratka učebného predmetu Estetická a výtvarná výchova

 • etén

  - najjednoduchší alkén, etylén

 • éter

  - etyléter, bezfarebná kvapalina vyrobená z liehu a používaná ako rozpúšťadlo a k narkóze; látka, ktorej molekula obsahuje dve uhlíkaté skupiny prepojené kyslíkom; v starom Grécku látka vypĺňajúca vesmírny priestor

 • éterický

  - nehmotný, nadpozemský, jemný, vzdušný, veľmi prchavý

 • éterický olej

  - prchavá látka z rastlín, silica

 • eternit

  - krytina z azbestocementu

 • ETH

  - Etiópska federatívna demokratická republika, skrátený názov Etiópia. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Ekonomika traťového hospodárstva

 • Ethernet

  - Veľmi často použivaný protokol pre spájanie počítačov do sieti LAN. Ešte nedávno bol 10 Mbps Ethernet najrýchlejšia technológia bežná pre klasické LAN siete, momentálne je bežné pripojenie 100 Mbps a začína sa presadzovať Gigabit Ethernet.

 • ethica

  - etika, náuka o mravnom správaní, náuka o morálke, sústava mravných noriem, mravný kódex

 • ethicus

  - etický, mravný, morálny

 • ethmocarditis

  - etmokarditída, zapal spojivového srdcového tkaniva

 • ethmocephalia

  - etmocefália, jedinec s takmer splývajúcimi očami a chobotovitým nosom

 • ethmofrontalis

  - etmofrontálny, týkajúci sa čuchovej a čelovej kosti

 • ethmoidectomia

  - etmoidektómia, chirurgické odstránenie časti čuchovej kosti

 • ethmoides

  - "etmoideálny, čuchový
  - etmoideálny, čuchový

 • ethmoiditis

  - "etmoiditída, zápal čuchovej kosti
  - etmoiditída, zápal čuchovej kosti

 • ethmoidolacrimalis

  - etmoidolakrimálny, týkajúci sa čuchovej a slznej kosti

 • ethmoidomaxillaris

  - etmoidomaxilárny, týkajúci sa čuchovej kosti a hornej čeľusti

 • ethmoidonasalis

  - etmoidonazálny, týkajúci sa čuchovej a nosovej kosti

 • ethmoidopalatalis

  - etmoidopalatálny, týkajúci sa čuchovej kosti a podnebia

 • ethmoidotomia

  - etmoidotómia, chirurgické preťatie dutiny čuchovej kosti

 • ethnicus

  - etnický, týkajúci sa národnosti, národa

 • ethnographia

  - etnografia, náuka o dejinách, živote, kultúre určitého národa

 • ethologia

  - etológia, teoretická koncepcia o správaní zvierat v rôznych situáciách

 • ethopaedia

  - etopédia, výchova k mravnému správaniu

 • ethylismus

  - etylizmus, otrava etylalkoholom

 • ETI

  - Skratka učebného predmetu Etika

 • etický

  - mravný, morálny

 • etika

  - náuka o mravnosti, sústava mravných zásad; morálka, mravnosť

 • etiketa

  - pravidlá spoločenského chovania; nálepka na fľašiach, značka

 • etín

  - acetylén, bezfarebný plyn

 • etiolizácia

  - bielenie, blednutie; nedostatočné sfarbenie rastlín spôsobené nedostatkom svetla

 • etiológia

  - náuka o príčinách javov, chorôb a pod.

 • etiopatogenéza

  - náuka o príčinách vzniku chorôb a ich patologických prejavoch
  - súbor príčin a mechanizmov vedúcich ku vzniku choroby

 • etioplast

  - plast vytvorený nedostatkom svetla

 • ETK

  - Skratka učebného predmetu Etológia koní

 • ETL

  - extract, transform, load V súvislosti s databázami, programovací nástroj tvorený spojením troch funkcií. Funkcia Extract načítava dáta a vyberá z nich zadefinovanú časť, funkcia Transform spracováva extrahované dáta podľa zadaného algoritmu, funkcia Load ukladá výsledok do databázy.
  - Skratka učebného predmetu Etológia

 • ETM

  - Skratka učebného predmetu Ekonomická teória manažmentu

 • ETN

  - Skratka učebného predmetu Etická náuka

 • etnikum

  - skupina ľudí, ktorých spája spoločný pôvod, zvláštne kultúrne znaky, predovšetkým jazyk, tradície a mentalita; etnická skupina

 • etno-

  - prvá časť zložených slov s významom národ, ľud

 • etnocentrizmus

  - zveličovanie významu etnického hľadiska, spravidla nadmerné preferovanie určitého etnika

Pozri výraz ET v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: y98, ul, lad, zlg, ifs, toã â, ost, viď, c54, p s, , agris, i49, psz, vpb