Hľadaný výraz "dek" v Slovníku cudzích slov

nájdených 79 výsledkov (1 strana)

 • DEK

  - Skratka učebného predmetu Dejiny kultúry

 • dekáda

  - obdobie desiatich dní; desiatka; desiatka niečoho, napríklad kníh, rokov; v elektronike zapojenie sčítavajúce impulzy od 0 do 9; rozdelenie kalendára počas Veľkej francúzskej revolúcie na desaťdňové celky

 • dekadencia

  - úpadok, zhoršenie, pokles; v umení označenie úpadkovosti; filozofický smer z prelomu 19. a 20.storočia orientovaný na nihilizmus, depresiu a individualizmus

 • dekadický

  - desatinný, desiatkový

 • dekaéder

  - desaťsten

 • dekalcifikácia

  - odvápnenie

 • dekalo

  - strata na hmotnosti tovaru prirodzeným spôsobom, napr. vyschnutím

 • dekalóg

  - desatoro prikázaní

 • dekameron

  - súbor desiatich príbehov; príbeh alebo príbehy desiatich dní

 • dekan

  - lineárny nasýtený uhľovodík s desiatimi atómami uhlíka; úsek ekliptiky o veľkosti 10°; cirkevný hodnostár; akademický hodnostár stojaci na čele fakulty

 • dekanát

  - správa fakulty vysokej školy alebo univerzity pod vedením dekana; farnosti v pôsobnosti dekana

 • dekantácia

  - oddeľovanie kvapalín od tuhých látok (usadenín)

 • dekapitácia

  - odťatie hlavy, v prenesenom zmysle odstránenie z funkcie

 • dekapitalizácia

  - zníženie kapitálu akciovej spoločnosti, aby sa znížilo jej daňové zaťaženie a zvýšila sa hodnota jej účastín

 • dekapovanie

  - morenie; odstraňovanie nežiaducich povlakov z povrchu kovu

 • dekarbonizácia

  - odstraňovanie uhlíka z určitej látky; zmäkčovanie vody

 • dekarboxylácia

  - odštiepenie oxidu uhličitého z karboxylovej skupiny

 • dekartelizácia

  - po porážke Nemecka v II. svetovej vojne opatrenie spojencov na zrušenie nemeckých kartelov, realizované len vo východnej časti krajiny, z ktorej sa stala NDR

 • dekatovanie

  - úprava vlnených, polovlnených a bavlnených látok naparovaním, čím sa ustaľuje ich lesk a zabraňuje sa zrážaniu

 • dekel

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - vrchnák
  - v spišskom nárečí - vrchnák

 • dekl

  - v záhorskom nárečí - vrchnák

 • deklamácia

  - recitácia, prednes, napr. vyhlásenia alebo básne; spev s dôrazom na rytmiku textu alebo slova; krasorečnenie

 • deklarácia

  - prehlásenie, najčastejšie verejné a slávnostné; vyhlásenie politika k závažnej otázke; prehlásenie o obsahu zásielky, kamióna a pod.

 • deklarant

  - kto podáva colné hlásenie, daňové priznanie

 • deklaratívny

  - vysvetľujúci, majúci povahu prehlásenia; navonok okázalý

 • deklaratórny

  - vysvetľujúci, zisťujúci, vyhlasujúci

 • deklarovať

  - vydať slávnostné prehlásenie; vyhlásiť; označiť obsah alebo cenu zásielky

 • deklasifikácia

  - preradenie tovaru do nižšej kvalitatívnej a cenovej skupiny; poníženie niekoho, znehodnotenie, zníženie, zneváženie

 • deklasovať

  - ponížiť, znížiť, znehodnotiť, vylúčiť z určitej spoločenskej vrstvy alebo triedy

 • dekĺik

  - v šarišskom nárečí - malý vrchnák

 • deklinácia

  - skloňovanie, uhol medzi magnetickým a zemským poludníkom, odchýlka, sklon

 • dekna

  - v bansko-štiavnickom nárečí - prikrývka

 • deknička

  - v liptovskom nárečí - záves na stenu

 • dekodér

  - zariadenie na dekódovanie signálu, dešifrátor

 • dekokt

  - odvar, vodný výťažok z rastlinných častí, spravidla z liečivých bylín

 • dekolonizácia

  - odstraňovanie všetkých foriem a prejavov koloniálneho systému

 • dekolorácia

  - odfarbenie

 • dekolorizácia

  - odfarbenie

 • dekoltáž, dekolt

  - hlbší výstrih ženských šiat

 • dekompenzácia

  - porucha zapríčinená zlyhaním funkcií v organizme
  - porušenie kompenzácie, zlyhanie, zhoršenie funkcie orgánu

 • dekompenzácia srdca

  - zlyhanie srdcovej šinnosti

 • dekompletovať

  - rozkladať celok

 • dekomponovaný

  - rozložený

 • dekompozícia

  - rozklad, hniloba

 • dekompresia

  - pôsobenie zníženého atmosférického tlaku na organizmus, napr. pri potápaní, lietaní; zníženie tlaku vo valci výbušného motora, v niektorom orgáne či priestore; odľahčenie

 • dekoncentrácia

  - rozklad, prenesenie pôsobnosti na nižší orgán; nedostatok koncentrácie; nesústredenosť

 • dekontaminácia

  - očistenie osôb, predmetov a vzduchu od jedovatých látok, odmorenie; odstraňovanie mikróbov z ľudského alebo zvieracieho tela a z okolitého prostredia

 • dekor, dekorácia

  - výzdoba, okrasa

 • dekorácia

  - vybavenie divadelnej scény pre určitú hru; výzdoba, skrášlenie prostredia

 • dekorativizmus

  - umelecký smer zdôrazňujúci dekoratívnosť

 • dekoratívny

  - okrasný, ozdobný

 • dekorovať

  - ozdobiť, robiť dekoráciu; udeliť rád, vyznamenanie

 • dekort

  - zníženie ceny tovaru z dôvody jeho poškodenia alebo nedostatočnej kvality

 • dekortifikácia, dekortikácia

  - odstraňovanie drevnatých a dužinatých častí vláknitých rastlín, aby sa získali čisté vlákna

 • dekortikácia

  - odstraňovanie drevnatých a dužinatých častí vláknitých rastlín, aby sa získali čisté vlákna

 • dekórum

  - formálna, len vonkajšia dôstojnosť, vážnosť, slušnosť; vonkajší vzhľad, vonkajšie zdanie dôstojnosti

 • dekovce

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - závažia (pre kuchynskú váhu)

 • dekrement

  - útlm, strata, znížene

 • dekrescencia

  - pokles, zmenšovanie

 • dekrét

  - právny akt hlavy štátu s účinnosťou zákona, ustanovujúci právny akt, úradný výmer

 • dekubit, dekubitus

  - preležanina

 • dekubitus

  - preležanina

 • dekurz

  - denník o priebehu ochorenia; beh, priebeh

 • dekurzívny

  - splatný po určitej lehote, pozadu

 • chuádek

  - v záhorskom nárečí - chládok

 • rádek

  - v záhorskom nárečí - riadok

Pozri výraz DEK v synonymickom slovníku slovenčiny.