Hľadaný výraz "ab" v Slovníku cudzích slov

nájdených 257 výsledkov (3 strán)

 • ab

  - initio od začiatku

 • ab origine

  - od počiatku; pôvodom

 • ab ovo

  - od začiatku, od vajca

 • ABA

  - Skratka učebného predmetu Aplikačná tvorba

 • aba, abája

  - vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu

 • ABAG

  - skratka pre Associaç?o brasileira de agribusiness - Brazílska asociácia podnikania v poľnohospodárstve
  - skratka pre Associação brasileira de agribusiness - Brazílska asociácia podnikania v poľnohospodárstve

 • abája

  - tmavý plášť arabských žien zahaľujúci celé telo <a href="http://www.cudzieslova.sk/hladanie/http://sk.wikipedia.org/wiki/Aba_%28odev%29" title="Významy slova http://sk.wikipedia.org/wiki/Aba_%28odev%29 v Online slovníku cudzích slov na portáli cudzieslova.sk">http://sk.wikipedia.org/wiki/Aba_%28odev%29</a>

 • abak, abakus

  - časť hlavice antických stĺpov; počítadlo; stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov

 • abaka

  - tzv. manilské konope, textilná surovina z vlákien filipínskeho banánovníka

 • abakteriálny

  - bez prítomnosti baktérii
  - ktorý je alebo prebieha bez účasti baktérií

 • abakus

  - doska na hlavici stĺpa; staroveká počítacia tabuľka, počítadlo

 • abandon

  - vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu

 • abandonovať

  - prenechať štátu dovážaný tovar namiesto úhrady cla

 • ABAP

  - Advanced Business Application Programming Programovací jazyk od spoločnosti SAP pre vývoj aplikacií pre podnikateľský softwarový systém SAP. Novšia verzia, ABAP Objects, je rozšírená o objektové programovanie.

 • ABARE

  - skratka pre Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics - Austrálska agentúra pre výskum ekonomiky poľnohospodárstva

 • abatiša

  - predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi

 • abaton

  - nezasväteným neprístupná časť chrámového areálu

 • abaxiálny

  - odvrátený od stonky, od osi

 • abázia

  - neschopnosť chodiť

 • abažúr

  - tienidlo na lampu; šikmé okno pod stropom

 • ABB

  - skratka pre Australian Barley Board - Austrálsky výbor pre jačmeň

 • abbé

  - kňazský titul vo Fra., duchovný bez cirkevného úradu; označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
  - kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu; označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách

 • abbreviated addressing

  - skrátené adresovanie

 • ABC

  - American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť

 • abces

  - v spišskom nárečí - podpätok

 • abcibilder

  - v spišskom nárečí - obťahovací obrázok

 • abcoulomb

  - jednotka pre elektrický náboj, značka aC

 • abcúg

  - v bansko-štiavnickom nárečí - nesúhlas; zrážka z platu baníka

 • ABCZ

  - skratka pre Brazilian Association of Zebu Breeders - Brazílska asociácia chovateľov zebu

 • abd

  - v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských
  - v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských mien

 • Abdéra

  - starogrécke „Kocúrkovo“

 • Abdérita

  - obyvateľ Abdéry; v prenesenom zmysle malomeštiak, obmedzenec

 • abdikácia

  - vzdanie sa štátnej funkcie, úradu a pod.

 • abdikovať

  - vzdať sa trónu, vysokej funkcie či úradu

 • abdómen

  - brucho; zadoček hmyzu

 • abdominalis

  - brušný

 • abdominálny

  - brušný

 • abdukcia

  - odtiahnutie, pohyb smerom preč od tela
  - odtiahnutie, napr. paže od tela; odchýlenie, upaženie

 • abedy jere

  - v spišskom nárečí - mám tu česť (pozdrav)

 • ABEF

  - skratka pre Brazilian Poultry Exporters Association - Brazílska asociácia vývozcov hydiny

 • aberácia

  - odchýlka od normálneho stavu organizmu; chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením; omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu; chromozómová mutácia

 • abfal

  - v bansko-štiavnickom nárečí - odpadok, nepotrebný kus

 • abgébovať sa

  - špiniť sa s niekým; strácať čas zbytočným konaním

 • ABIEC

  - skratka pre Brazilian Beef Industry and Exporters Association - Brazílska asociácia spracovateľov a vývozcov hovädzieho mäsa

 • abiogenéza

  - samoplodenie, nesprávna predstava o vzniku života z neživého

 • abiogénny

  - bez účasti živých organizmov

 • abionóza

  - fyzikálnymi a chemickými vplyvmi vyvolaná chyba rastlín

 • abiotický

  - neživý, neschopný života; týkajúci sa anorganickej zložky prírody

 • ABIOVE

  - skratka pre Associaco Brasileira das Indústrias deÓleos Vegetais - Brazílske združenie výrobcov rastlinného oleja

 • ABIPECS

  - skratka pre Brazilian Pork Meat Industry and Exporters Association - Brazílska asociácia spracovateľov a vývozcov bravčového mäsa

 • abiturient

  - absolvent školy; študent krátko pred a po záverečnej skúške

 • abjudikácia

  - odmietnutie žaloby súdom; rozhodnutie súdu

 • abjurácia

  - verejné zrieknutie sa viery alebo učenia pod prísahou; krivá prísaha

 • abkeršajn

  - v bansko-štiavnickom nárečí - priepustný list baníka

 • AbL

  - v Nemecku, skratka pre Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V. - Združenie malých farmárov

 • ablácia

  - odnos sypkých zemín vetrom; povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca; chirurgický zákrok na povrchu tela; patologické odlúpnutie
  - odnos sypkých zemín vetrom; povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca; chirurgický zákrok na povrchu tela; patologické odlúpnutie sietnice

 • ablaktácia

  - odstavenie mláďaťa; spôsob šľachtenia rastlín

 • ablatív

  - 6. pád skloňovania, vyjadrujúci odluku, východisko deja

 • ablaut

  - striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom

 • able

  - môcť, je dovolené

 • ablefária

  - chýbanie rias, mihalníc

 • ablegácia

  - vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia

 • ablegát

  - v bansko-štiavnickom nárečí - poslanec do parlamentu

 • ablepsia

  - slepota

 • ablézung

  - v bansko-štiavnickom nárečí - smena baníkov

 • ablézuvat

  - v bansko-štiavnickom nárečí - vymieňať niekoho v službe

 • ABM

  - skratka pre Australian Bureau of Meteorology - Austrálsky meteorologický úrad

 • Abnormal termination

  - Ukončenie chodu programu, vyvolané operačným systémom alebo jeho súčasťou jeho z dôvodu chyby. Operačný systém takto skončí prebiehajúcu operáciu, alebo operácie čoho následkom je strata všetkých neuložených dát.

 • abnormalita

  - nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť, odlišný
  - nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť

 • abnormálny

  - nenormálny, nezodpovedajúci pravidlu, nezvyčajný, zvláštny, odlišný

 • abnormný

  - abnormálny

Pozri výraz AB v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: