Pravopis slova "or" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 218 výsledkov (2 strán)

 • orabovať ‑uje ‑ujú dok.
  oráč ‑a m.
  orácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.
  oráčina ‑y ‑čin ž.
  oračka ‑y ‑čiek ž.
  orámčekovať ‑uje ‑ujú dok.
  orámovať ‑uje ‑ujú dok.
  Oran ‑u m. (mesto); Orančan ‑a mn. ‑ia m.; Orančanka ‑y ‑niek ž.; oranský
  orangutan ‑a mn. N a A ‑y m.; orangutaní
  oranisko ‑a ‑nísk s.
  oranžáda ‑y ‑žád ž.
  oranžovočervený
  oranžový; oranžovo prísl.
  orašpľovať ‑uje ‑ujú dok.
  orať ‑ie ‑ú nedok.
  orátor ‑a m.
  oratórium ‑ria D a L ‑iu mn. ‑iá ‑ií D ‑iám L ‑iách s.; oratórny
  Orava ‑y ž.; Oravec ‑vca i Oravčan ‑a mn. ‑ia m.; Oravka ‑y ‑viek i Oravčanka ‑y ‑niek ž.; oravský; Oravský zámok
  orávať ‑a ‑ajú nedok.
  Oravce ‑viec ž. pomn.; Oravčan ‑a mn. ‑ia m.; Oravčanka ‑y ‑niek ž.; oravský
  Orávka ‑y ž.; Orávčan ‑a mn. ‑ia m.; Orávčanka ‑y ‑niek ž.; orávčanský
  Oravská Jasenica ‑ej ‑e ž.; Oravskojaseničan ‑a mn. ‑ia m.; Oravskojaseničanka ‑y ‑niek ž.; oravskojasenický
  Oravská Lesná ‑ej ‑ej ž.; Oravskolesňan ‑a mn. ‑ia m.; Oravskolesnianka ‑y ‑nok ž.; oravskolesniansky
  Oravská Polhora ‑ej ‑y ž.; Oravskopolhorčan ‑a mn. ‑ia m.; Oravskopolhorčanka ‑y ‑niek ž.; oravskopolhorský
  Oravská Poruba ‑ej ‑y ž.; Oravskoporubčan ‑a mn. ‑ia m.; Oravskoporubčanka ‑y ‑niek ž.; oravskoporubský
  Oravské Veselé ‑ého ‑ého s.; Oravskoveselčan ‑a mn. ‑ia m.; Oravskoveselčanka ‑y ‑niek ž.; oravskoveselský
  Oravský Biely Potok ‑ého ‑eho ‑a L ‑om ‑om ‑u m.; Oravskobielopotočan ‑a mn. ‑ia m.; Oravskobielopotočanka ‑y ‑niek ž.; oravskobielopotocký
  Oravský Podzámok ‑ého ‑mku L ‑om ‑u m.; Oravskopodzámčan ‑a mn. ‑ia m.; Oravskopodzámčanka ‑y ‑niek ž.; oravskopodzámocký i oravskopodzámsky
  orba ‑y orieb ž.; orbový
  orbita ‑y ‑bít ž.; orbitálny
  orchester ‑tra L ‑i mn. ‑e m.; orchestrálny, orchestrový
  orchestrácia ‑ie ž.
  orchestrión ‑a m.
  orchidea ‑ey D a L ‑ei mn. ‑ey ‑eí ž.; orchideový
  ordinácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; ordinačný
  ordinačka ‑y ‑čiek ž.
  ordinand ‑a mn. I -dmi m. živ.; ordinandka ‑y ‑diek ž.
  ordinár ‑a mn. ‑i m. živ.; ordinárka ‑y ‑rok ž.
  ordinárny; ordinárne prísl.; ordinárnosť ‑i ‑í ž.
  ordinovať ‑uje ‑ujú nedok.
  ordovik ‑u m.
  Ordzovany ‑vian L ‑och m. pomn.; Ordzovanec ‑nca m.; Ordzovianka ‑y ‑nok ž.; ordzoviansky
  orech ‑a m.; orechový
  Orechová ‑ej ž.; Orechovčan ‑a mn. ‑ia m.; Orechovčanka ‑y ‑niek ž.; orechovský
  Orechová Potôň ‑ej ‑e ž.; Orechovopotônčan ‑a mn. ‑ia m.; Orechovopotônčanka ‑y ‑niek ž.; orechovopotônsky
  orechovník ‑a m.
  orechovohnedý
  oregano ‑a s.; oreganový
  Orešany ‑šian L ‑och m. pomn.; Orešanec ‑nca m.; Orešianka ‑y ‑nok ž.; orešiansky
  Oreské ‑ého s.; Orešťan ‑a mn. ‑ia m.; Oreštianka ‑y ‑nok ž.; oreštiansky
  orezať ‑že ‑žú ‑zal dok.
  orezávač ‑a m.
  orezávať ‑a ‑ajú nedok.
  Orfeus ‑ea m.
  organ ‑a m. (hudobný nástroj); organový
  orgán ‑u m.; orgánový
  organický; organicky prísl.; organickosť ‑i ž.
  organista ‑u m.; organistka ‑y ‑tiek ž.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ll, phn, bme, snu, eek, vye, merä, tbk, zi, vsu, ust, lsird, sjj, sc, soc
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV