Hľadaný výraz "v" v Lekárskom slovníku

Nájdených 636 výsledkov (6 strán)

 • V

  - chemická značka vanádia

 • v.

  - skratka pre véna

 • V01

  - Skratka diagnózy - poranenie chodca pri zrážke s bicyklistom

 • V02

  - Skratka diagnózy - poranenie chodca pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

 • V03

  - Skratka diagnózy - poranenie chodca pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom

 • V04

  - Skratka diagnózy - poranenie chodca pri zrážke s kamiónom alebo autobusom

 • V05

  - Skratka diagnózy - poranenie chodca pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

 • V06

  - Skratka diagnózy - poranenie chodca pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

 • V09

  - Skratka diagnózy - poranenie chodca pri inej a bližšie neurčenej dopravnej nehode

 • V10

  - Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom

 • V11

  - Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s iným bicyklistom

 • V12

  - Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým, alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

 • V13

  - Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom

 • V14

  - Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom

 • V15

  - Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

 • V16

  - Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

 • V17

  - Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

 • V18

  - Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky

 • V19

  - Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách

 • V20

  - Skratka diagnózy - poranenie motocyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom

 • V21

  - Skratka diagnózy - poranenie motocyklistu pri zrážke s bicyklistom

 • V22

  - Skratka diagnózy - poranenie motocyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

 • V23

  - Skratka diagnózy - poranenie motocyklistu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom

 • V24

  - Skratka diagnózy - poranenie motocyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom

 • V25

  - Skratka diagnózy - poranenie motocyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

 • V26

  - Skratka diagnózy - poranenie motocyklistu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

 • V27

  - Skratka diagnózy - poranenie motocyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

 • V28

  - Skratka diagnózy - poranenie motocyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky

 • V29

  - Skratka diagnózy - poranenie motocyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách

 • V30

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom

 • V31

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s bicyklistom

 • V32

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s iným dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

 • V33

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom

 • V34

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s kamiónom alebo autobusom

 • V35

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

 • V36

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

 • V37

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

 • V38

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri dopravnej nehode bez zrážky

 • V39

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách

 • V40

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom

 • V41

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s bicyklistom

 • V42

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

 • V43

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom

 • V44

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s kamiónom alebo s autobusom

 • V45

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

 • V46

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

 • V47

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

 • V48

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v osobnom aute pri dopravnej nehode bez zrážky

 • V49

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v osobnom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách

 • V50

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom

 • V51

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s bicyklistom

 • V52

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

 • V53

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom

 • V54

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s kamiónom alebo s autobusom

 • V55

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

 • V56

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

 • V57

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

 • V58

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri dopravnej nehode bez zrážky

 • V59

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách

 • V60

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom

 • V61

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s bicyklistom

 • V62

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

 • V63

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom

 • V64

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s kamiónom alebo autobusom

 • V65

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

 • V66

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

 • V67

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

 • V68

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode bez zrážky

 • V69

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v kamióne pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách

 • V70

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom

 • V71

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s bicyklistom

 • V72

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

 • V73

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom

 • V74

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s kamiónom alebo autobusom

 • V75

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

 • V76

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

 • V77

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

 • V78

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v autobuse pri dopravnej nehode bez zrážky

 • V79

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v autobuse pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách

 • V80

  - Skratka diagnózy - poranenie jazdca alebo cestujúceho vo vozidle ťahanom zvieraťom pri dopravnej nehode

 • V81

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho vo vlaku alebo koľajovom vozidle pri dopravnej nehode

 • V82

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho vo vozidle miestnej dopravy pri dopravnej nehode

 • V83

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v priemyselných objektoch pri dopravnej nehode

 • V84

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v poľnohospodárstve pri dopravnej nehode

 • V85

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v motorovom vozidle špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode

 • V86

  - Skratka diagnózy - poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle, alebo inak upravenom motorovom vozidle na použitie mimo ciest pri dopravnej nehode

 • V87

  - Skratka diagnózy - presne určený typ dopravnej nehody, ale spôsob dopravy poraneného neznámy

 • V88

  - Skratka diagnózy - presne určený typ nedopravnej nehody, ale spôsob dopravy poraneného neznámy

 • V89

  - Skratka diagnózy - dopravná nehoda motorového alebo nemotorového vozidla bez bližšieho určenia typu vozidla

 • V90

  - Skratka diagnózy - nehoda plavidla zapríčiňujúca utopenie a topenie

 • V91

  - Skratka diagnózy - nehoda plavidla zapríčiňujúca iné poškodenie

 • V92

  - Skratka diagnózy - utopenie a topenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla

 • V93

  - Skratka diagnózy - nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla nezapríčiňujúca utopenie a topenie

 • V94

  - Skratka diagnózy - iné a bližšie neurčené nehody pri vodnej doprave

 • V95

  - Skratka diagnózy - dopravná nehoda motorového lietadla zapríčiňujúca poranenie cestujúceho

 • V96

  - Skratka diagnózy - dopravná nehoda bezmotorového lietadla zapríčiňujúca poranenie cestujúceho

 • V97

  - Skratka diagnózy - iné bližšie určené nehody pri vzdušnej doprave

 • V98

  - Skratka diagnózy - iné bližšie určené dopravné nehody

 • V99

  - Skratka diagnózy - bližšie neurčené dopravné nehody

 • vaccina

  - vakcína, očkovacia látka

 • vaccinatio

  - vakcinácia, očkovanie

 • vaccinella

  - vakcinela, nepravá vakcína (očkovacia látka), pseudovakcína

 • vaccinia

  - vakcínia, akútne infekčné ochorenie vyvolané vakcínou proti variole (pravým kiahňam)

 • vacciniformis

  - vakciniformný, podobný vakcíne

 • vaccinoides

  - vakcinoidný, podobný vakcíne

 • vaccinophobia

  - vakcínofóbia, chorobný strach z očkovania

 • vaccinotherapia

  - vakcínoterapia, liečba vakcínou

 • Vacherin Mont D

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom zo Švajčiarska

 • vacuola

  - vakuola, dutina obsahujúca vodu

 • vacuolaris

  - vakuolárny, dutinový

 • vacuolisatio

  - vakuolizácia, tvorba dutiniek

 • vacuum

  - vákuum, prázdnota, prázdne miesto

 • vacuumextractor

  - vákuumextraktor, prístroj, ktorý sa používa pri pôrodoch alebo pri interrupcii (tzv. miniinterrupcia)

 • vacuus

  - prázdny

 • vagalis

  - vagálny, vzťahujúci sa k nervus vagus

 • vagína

  - pošva

 • vaginalis

  - pošvový

 • vaginectomia

  - "vaginektómia, chirurgické odstránenie časti pošvy

 • vaginismus

  - vaginizmus, kŕčovitý sťah pošvového svalstva, ženská sexuálna porucha

 • vaginitída

  - zápal pošvy

Naposledy hľadané výrazy: