Hľadaný výraz "tri" v Lekárskom slovníku

Nájdených 98 výsledkov (1 strana)

 • triados

  - "triáda, trojica, komplex dvoch terminálnych cisterien sarkoplazmatického retikula a T-tubulu v oblasti Z-prúžkov každej rabdomyofibrily

 • triangularis

  - triangulárny, trojuholníkový

 • trias

  - "triáda, trojica, komplex dvoch terminálnych cisterien sarkoplazmatického retikula a T-tubulu v oblasti Z-prúžkov každej rabdomyofibrily

 • tribadismus

  - neprirodzené pohlavné ukájanie žien, amor lesbicus

 • tribasilarsynostosis

  - tribazilársynostóza, predčasné zrastenie troch kostí lebečnej bázy

 • tribochémia

  - náuka o chemických procesoch v pevných látkach, súčasť fyzikálnej chémie

 • tribrachius

  - jedinec s tromi hornými končatinami

 • tricephalus

  - tricefalus, jedinec s troma hlavami

 • triceps

  - trojhlavý (sval)

 • tricesimus

  - triciaty

 • trichalgia

  - trichalgia, bolestivosť pri dotknutí sa vlasov

 • trichauxis

  - trichauxa, nadmerné ochlpenie

 • trichiasis

  - trichiáza, stáčanie jednej alebo celého radu očných rias smerom proti očnej guli

 • Trichinella

  - spiralis - svalovec špirálovitý, parazit vyvolávajúci trichinózu

 • trichinellosis

  - trichinóza, trichinelóza ochorenie svalov vyvolané svalovcom Trichinella spiralis

 • trichinosis

  - trichinóza, trichinelóza ochorenie svalov vyvolané svalovcom Trichinella spiralis

 • trichloraethylenum

  - trichloretylén, látka používaná ako rozpúšťadlo v priemysle

 • trichlormethanum

  - trichlórmetán, chloroform, látka dávnejšie používaná na celkovú anestéziu

 • trichoanaesthesia

  - trichoanestézia, strata citlivosti vlasov

 • trichobezoar

  - klbkovitý útvar v žalúdku zo zmotaných vlasov a chlpov

 • trichocardia

  - "trichokardia, ""chlpaté srdce"" v dôsledku zápalových chorôb osrdcovníka"

 • Trichocephalus

  - črevný cudzopasník tenkohlavec ľudský (bičíkový)

 • trichoclasis

  - trichokláza, nadmerná lámavosť vlasov

 • trichodangiitis

  - trichodangiitída, zápal krvných vlásočníc, kapilaritída

 • trichodarteriitis

  - trichodarteriitída, zápal drobných tepienok

 • trichodynia

  - trichodýnia, bolesť vyvolaná dotykom vlasov

 • trichoepithelioma

  - trichoepitelióm, epitelový nádor vychádzajúci z vlasových mieškov

 • trichoglossia

  - trichoglózia, ochlpený, chlpatý jazyk

 • trichohyalinus

  - trichohyalinný, vzťahujúci sa k hyalínu (keratohyalínu) vlasu

 • trichologia

  - trichológia, náuka o vlasoch a ochlpení

 • Trichomonas

  - bičíkovec pošvový

 • trichomoniasis

  - trichomonóza, infekčné venerické ochorenie pošvy vyvolané bičíkovcom pošvovým (Trichomonas vaginalis)

 • trichomycosis

  - axillaris, nodosa, palmellina - trichomykóza podpazušná uzlovitá, plesňové ochorenie ochlpenia v podpazuší vyvolávané Nocardiou tenuis Castellani

 • trichonodosis

  - nodosa - trichonodóza, trichorexa uzlová, uzlovité zhrubnutie vlasov a fúzov, spojené so zvýšenou lámavosťou

 • trichopathophobia

  - trichopatofóbia, patologický, chorobný strach z ochorení vlasov (napr. vypadávanie vlasov apod.)

 • trichophagia

  - trichofágia, chorobné obhrýzanie a prehĺtanie vlasov

 • trichophobia

  - trichofóbia, chorobný strach z vlasov (napr.. v jedle)

 • trichophytia

  - trichofýtia, ochorenie vyvolané hubami zo skupiny Trichophyton

 • trichopoliosis

  - trichopolióza, šedivenie vlasov

 • trichoptilosis

  - trichoptilóza, rázštep voľného konca vlasu

 • trichorrhexis

  - "nodosa - trichorex(i)a uzlová, vlas, najmä na koncoch, je segmentovaný šedivými silnejšími časťami
  - nodosa - trichonodóza, trichorexa uzlová, uzlovité zhrubnutie vlasov a fúzov, spojené so zvýšenou lámavosťou

 • trichos

  - vlas, chlp

 • trichoschisis

  - trichoschíza, chorobné zvláknenie a zvýšená lomivosť vlasov

 • trichosis

  - trichóza, označenie pre všetky chorobné stavy vlasov a fúzov

 • trichostrongylosis

  - trichostrongylóza, ochorenie tráviaceho ústrojenstva vyvolané niektorými druhmi nematódov rodu Trichostrongylus

 • trichotillomania

  - trichotilománia, chorobná snaha po vytrhávaní vlasov

 • trichotomia

  - trichotómia, trojdielnosť, trojklanosť

 • trichromasia

  - trichromázia, normálna schopnosť rozoznávať tri základné farby

 • trichuriasis

  - trichurióza, ochorenie tráviaceho ústrojenstva vyvolané hlístami Trichuris trichiura (Trichocephalus dispar)

 • tricrotismus

  - trikrotizmus, trojvlnový tep

 • tricuspidalis

  - trikuspidálny, trojcípy

 • tricuspidalisatio

  - trikuspidalizácia, pochod vedúci k rozšíreniu pravého srdca, s relatívnou nedomykavosťou trojcípej chlopne a s následným dokázateľným žilovým tepom

 • tridermoma

  - tridermóm, nádor obsahujúci tkanivá zo všetkých troch zárodočných listov (teratóm)

 • trigastricus

  - trojbruškový

 • trigemini

  - trojčatá

 • trigeminia

  - trigemínia, trojitý tep, porucha srdcového rytmu, pri ktorej na jeden normálny sťah pripadajú dve extrasystoly

 • trigeminus

  - trojitý, trojnásobný, trojklanný

 • trigonalis

  - trigonálny

 • trigonitis

  - trigonitída, zápal močového mechúra viazaný na jeho časť - trigonum Lieutaudi

 • trigonocephalia

  - "trigonocefália, trojhranná lebka, ""hruškovitá"" lebka"

 • trigonum

  - trojuholník, trojuholníkovitá oblasť

 • trigonus

  - trojuholníkový

 • trihemeralis

  - trojdňový (tri dni života novorodenca)

 • trilabe

  - trilab, nástroj na rozdrtenie a odstránenie kameňov z močového mechúra

 • trilaminaris

  - trilaminárny, trojblanitý

 • trilobatus

  - trojlaločný

 • trilocularis

  - trilokulárny, majúci tri dutiny

 • trimenon

  - trimenon, obdobie troch mesiacov (vo vzťahu k vývoju plodu a veku kojenca)

 • trimerismus

  - trimerizmus palca ruky, vytvorenie troch článkov na palci ruky

 • triopathia

  - diabetica -diabetická triopatia, výskyt troch prejavov mikroangiopatie diabetu súčasne: retinopatia, nefropatia, neuropatia

 • triophthalmia

  - trioftalmia, vrodené vyvinutie troch očí

 • triorchidia

  - triorchídia, vrodené vytvorenie troch semenníkov

 • triotus

  - jedinec s tromi ušami

 • tripartitus

  - trojdielny

 • triphalangia

  - trifalangia, vyvinutie troch článkov prstov namiesto dvoch

 • triplegia

  - triplégia, obrna troch končatín

 • triplet

  - v molekulovej genetike označuje trojicu báz DNA alebo RNA, ktorá kóduje konkrétnu aminokyselinu. Kodón.

 • triplex

  - trojitý, trojnásobný

 • triplicitas

  - triplicita, trojnásobný výskyt chorobného procesu u tej istej osoby

 • triploidea

  - triploídia, tri sady chromozómov

 • triploideus

  - triploidný, trojnásobný počet chromozómov

 • triploidný

  - bunka, ktorá má po tri chromozómy každého typu (3n), resp. jedinec, ktorý má triploidné bunky.

 • triplopsia

  - triplopsia, trojité videnie

 • tripodia

  - tripódia, jedinec s tromi dolnými končatinami

 • tripus

  - trojnožka

 • tripygus

  - tripygus, jedinec, ktorý má dolnú časť tela rozdelenú na tri rôzne časti

 • triquetrus

  - trojhranný, trojboký

 • trismus

  - tonické kŕče žuvacieho svalstva znemožňujúce otvorenie úst (napr. pri tetane)

 • trisomia

  - trizómia, prítomnosť troch homológnych chromozómov v diploidnom jadre (napr. pri Downovej chorobe)

 • tristimania

  - tristimánia, melanchólia

 • tristis

  - smutný

 • tritanomalia

  - tritanomália, znížená citlivosť na modrú farbu, čiastočná farbosleposť

 • tritanopsia

  - tritanopsia, neschopnosť vnímať, rozoznávať tretiu základnú farbu - modrú

 • triticeus

  - pšeničný, podobný pšeničnému zrnu

 • tritium

  - rádioaktívny izotop vodíku majúci trojnásobok hmoty obyčajného vodíka, zn. T, 3H

 • trituratio

  - triturácia, trenie, jemné roztieranie pevnej látky na prášok

 • trizómia

  - stav, pri ktorom sa vyskytujú namiesto obvyklého páru tri chromozómy, ako napr. trizómia 21 (Downov syndróm).