Hľadaný výraz "trans" v Lekárskom slovníku

Nájdených 67 výsledkov (1 strana)

 • trans

  - cez, za

 • transactor

  - prostredník, sprostredkovateľ

 • transaminasis

  - transamináza, aminotransferáza, enzým sprostredkujúci prenos aminoskupiny z jednej látky na druhú

 • transaminatio

  - transaminácia, prenos aminoskupiny medzi ketokyselinou a aminokyselinou so súčasnou premenou ketokyseliny na aminokyselinu a naopak

 • transanimatio

  - transanimácia, oživovanie, resuscitácia dýchaním z úst do úst

 • transcobalaminum

  - transkobalamín, bielkovina viažuca vitamín B12 a zaisťujúci jeho transport z čreva do pečene a z pečene do tkanív

 • transcorticalis

  - transkortikálny, spájajúci jednotlivé polia mozgovej kôry

 • transcortinum

  - transkortín, plazmatický proteín viažuci kortizol

 • transcutaneus

  - transkutánny, cez kožu, kožou

 • transdermálny

  - podávaný cez kožu

 • transductio

  - "transdukcia, prevod, prevedenie, priebeh

 • transduodenalis

  - transduodenálny, idúci dvanástnikom

 • transfer factor

  - dialyzovateľný extrakt z aktivovaných lymfocytov, ktorý je schopný prenášať bunkovú imunitu na iné organizmy

 • transferrinum

  - transferín, plazmatický proteín podieľajúci sa na prenášaní železa

 • transfixio

  - transfixia, preťatie

 • transformatio

  - "transformácia, pretváranie, premenovanie, prestavba

 • transfusio

  - transfúzia, prelievanie

 • transhydrogenatio

  - transhydrogenácia, chemická reakcia spojená s prenosom vodíka medzi dvoma látkami

 • transilluminatio

  - transiluminácia, presvetľovanie dutín tvárových kostí za diagnostickým účelom

 • transistor

  - tranzistor, polovodičový prvok obsahujúci dve diódy, uplatňujúci sa ako zosilňovač napätia a prúdu

 • transitivismus

  - tranzitivizmus, bludná predstava jedinca pokladajúceho sa za zdravého, ostatných za chorých

 • transitivus

  - tranzitívny, prechodný, prestupný, spájajúci

 • transitorius

  - prechodný, krátko trvajúci

 • transitus

  - tranzit, prechod

 • transkripcia

  - syntéza RNA na templáte DNA.

 • transkutánny

  - podávaný cez kožu

 • translácia

  - syntéza polypeptidu, v ktorom zodpovedá postupnosť aminokyselín postupnosti kodónov zodpovedajúcej mediátorovej RNA.

 • translatio

  - translácia, proces, pri ktorom je genetická informácia uložená v poradí dusíkatých báz mesengerovej RNA využitá na syntézu špecifického peptidového reťazca (bielkoviny)

 • translocatio

  - translokácia, premiestnenie, napr. určitého segmentu chromozómu na iný chromozóm

 • translokácia

  - ide o prenos úseku jedného chromozómu na iný chromozóm. Ak si dva nehomologické chromozómy navzájom vymenia určité úseky, ide o recipročnú translokáciu.

 • transluminaris

  - transluminárny, prechádzajúci cievnou stenou

 • transmeabilis

  - priechodný

 • transmicroscopia

  - transmikroskopia, drobnohľadné pozorovanie prechádzajúcim svetlom

 • transmigratio

  - presťahovanie

 • transmissio

  - prevod, prenos (choroby z jednej osoby na druhú)

 • transmuralis

  - transmurálny, prechádzajúci stenou

 • transmutatio

  - "transmutácia, premena

 • transnasalis

  - transnazálny, nosom (napr. operačný prístup alebo zavedenie sondy)

 • transparens

  - transparentný, priehľadný

 • transparentia

  - transparencia, priehľadnosť, priesvitnosť, priepustnosť

 • transperitonaealis

  - transperitoneálny, idúci cez pobrušnicu

 • transplantatio

  - transplantácia, operačný prenos buniek, tkanív alebo orgánov

 • transplantatum

  - transplantát, prenikajúce, prenášané tkanivo

 • transpleuralis

  - transpleurálny, prenikajúci pohrudnicou, cez pohrudnicu

 • transpolarisatio

  - transpolarizácia, zmena polarizácie vlákna myokardu pri podráždení, keď sa povrch vlákna stáva záporným

 • transportatio

  - transportácia, prepravenie, dopravenie

 • transpositio

  - "transpozícia, prenesenie, premiestnenie, prevedenie

 • transpyloricus

  - transpylorický, prechádzajúci vrátnikom

 • transscriptasis

  - transkriptáza, enzým (polymeráza) zúčastňujúci sa na procese transkripcie, reverzná transkriptáza polymeráza prítomná vo viriónoch RNA vírusu

 • transscriptio

  - transkripcia, prenos genetických informácii (uchované v poradí dusíkatých báz DNA) z DNA do RNA, úsek DNA je prepísaný do štruktúry tzv. mesengerovej RNA za spoluúčasti RNA polymerázy

 • transsexualismus

  - transsexualizmus, porucha sexuálnej diferenciácie, jedinci sú podľa genitálu mužmi alebo ženami, ale cítia sa ako opačné pohlavie

 • transspiratio

  - transspirácia, potenie, vyparovanie vody povrchom

 • transsudatio

  - transsudácia, presakovanie

 • transsudatum

  - "transsudát, výpotok, tekutina hydropsu

 • transthoracalis

  - transtorakálny, cez hrudník, cez hrudnú stenu

 • transurethralis

  - transuretrálny, cez močovú trubicu, močovou trubicou

 • transvaginalis

  - transvaginálny, cez pošvu, pošvou

 • transversalis

  - transverzálny, priečny, na priečnom priereze

 • transversarius

  - transverzárny, priečny, naprieč vedený

 • transversectomia

  - transverzektómia, chirurgické odstránenie priečneho výbežku stavca

 • transversospinalis

  - vzťahujúci sa k priečnym výbežkom stavcov

 • transversostomia

  - transverzostómia, vyvedenie priečneho tračníka smerom von

 • transversum

  - priečny tračník

 • transversus

  - priečny, idúci naprieč

 • transverzná metóda

  - z francúzštiny - modifikovaná metóda výroby šumivého vína vo fľaši

 • transvesicalis

  - transvezikálny, prechádzajúci močovým mechúrom

 • transvesti(ti)smus

  - "transvestitizmus, chorobná túžba obliekať si šaty druhého pohlavia

Naposledy hľadané výrazy: