Hľadaný výraz "te" v Lekárskom slovníku

Nájdených 198 výsledkov (2 strán)

 • Te

  - chemická zn. telúru

 • tectalis

  - tektálny, strešný, týkajúci sa strechy stredného mozgu

 • tectorium

  - krycia vrstva

 • tectorius

  - krycí

 • tectum

  - strecha, strieška, kryt, strop

 • tegmen

  - kryt, strecha, strop

 • tegmentalis

  - tegmentálny, stropný, strešný, krycí

 • tegmentum

  - kryt, obal, povlak

 • tegumentum

  - kryt, obal, povlak

 • teichopsia

  - teichopsia, dočasná porucha videnia so zrakovými preludmi

 • tela

  - pletivo, tkanivo, väzivo, bunkové tkanivo

 • telangiectasia

  - telangiektázie, rozšírenie koncových ciev

 • telangiectaticus

  - telangiektatický, týkajúci sa rozšírenia drobných ciev

 • telangiectodes

  - telangiektodes, obsahujúci veľa ciev (napr. nádor)

 • telangiektázia

  - rozšírenie koncových ciev

 • telangiitis

  - telangiitída, zápal koncových ciev, kapilár

 • telangioma

  - telangióm, nádor z ciev tvorený rozšírenými kapilárami a konečnými arteriolami

 • telangiosis

  - telangióza, ochorenie kapilár a koncových tepienok

 • telecardiographia

  - telekardiografia, prenášanie elektrokardiogramu na diaľku (napr. pomocou telefónu)

 • telediastolicus

  - telediastolický, vzťahujúci sa ku koncu diastoly

 • telekinesis

  - telekinéza, predpokladaná schopnosť vyvolávať mechanické účinky, napr. pohyby telies na diaľku pôsobením vôle

 • telemetria

  - telemetria, meranie, snímanie na diaľku bezdrôtovou cestou (napr. EKG záznamu)

 • telencephalicus

  - telencefalický, týkajúci sa veľkého mozgu

 • telencephalon

  - telencefalon, veľký, koncový mozog

 • telepathia

  - telepatia, pôsobenie na diaľku, prenášanie myšlienok, predstáv na diaľku, údajná schopnosť sledovať myšlienky iného človeka bez zmyslových orgánov

 • teleradiogramma

  - telerádiogram, rtg snímok robený z väčšej vzdialenosti

 • teleradiographia

  - telerádiografia, rtg vyšetrovanie, pri ktorom je zdroj lúčov vo väčšej vzdialenosti od tela

 • telereceptor

  - telereceptor, receptor zachytávajúci podnety z diaľky (zrak, sluch, čuch)

 • teleroentgenogramma

  - telerentgenogram, diaľkový röntgenový snímok, napr. hrudníka, s ohniskovou vzdialenosťou 2 m, umožňujúci získať skutočnú veľkosť srdca

 • teleroentgenoscopia

  - telerentgenoskopia, vyšetrovanie röntgenovými lúčmi s najväčšou možnou ohniskovou vzdialenosťou

 • teleroentgenotherapia

  - telerentgenoterapia, liečebné ožarovanie röntgenovými lúčmi z veľkej vzdialenosti

 • telesystolicus

  - telesystolický, vzťahujúci sa ku koncu srdcovej systoly

 • teletherapia

  - teleterapia, liečba sugesciou

 • tellur

  - prvok zn. Te

 • tellus

  - zem, pôda

 • telodendron

  - telodendrón, nervové zakončenie na periférii, telodendria

 • telofáza

  - štádium bunkového delenia, začína sa vtedy, keď dcérske chromozómy dosiahnu opačné póly deliacej sa bunky, a trvá až do utvorenia dvoch interfázových dcérskych buniek.

 • telogenum

  - telogén, konečná, pokojová fáza vlasového folikulu

 • telolecithalis

  - telolecitálne (vajíčko), typ s nerovnomerným rozložením žĺtka

 • telophasis

  - telofáza, štvrtá fáza nepriameho delenia jadra bunky

 • telophragma

  - "telofragma, T-prúžok rozdeľujúci izotropný úsek kostrového svalu na dve polovice

 • telúr

  - chemický prvok, striebrobiela krehká látka polokovového charakteru; značka Te

 • temperamentum

  - temperament, povaha, letora, súhrn citových a voľných znakov jedinca

 • temperans

  - zmierňujúci, utišujúci

 • temperantia

  - umiernenosť, striedmosť

 • temperatura

  - telesná teplota, miera pre stanovenie telesnej teploty

 • tempolabilis

  - tempolabilný, časovo nestály, kolísavý, podliehajúci zmenám v určitom časovom období

 • tempora

  - spánky

 • temporalis

  - temporálny, spánkový

 • temporálny

  - spánkový, týkajúci sa spánkovej oblasti

 • temporocerebellaris

  - temporocerebelárny, týkajúci sa spánkových kostí a mozočka

 • temporofacialis

  - temporofaciálny, týkajúci sa spánkov a tváre

 • temporofrontalis

  - temporofrontálny, týkajúci sa spánkovej kosti a čela

 • temporomandibularis

  - temporomandibulárny, týkajúci sa spánkovej kosti a dolnej čeľuste

 • temporomaxillaris

  - temporomaxilárny, týkajúci sa spánkových kostí a hornej čeľuste

 • temporooccipitalis

  - temporookcipitálny, týkajúci sa spánkových kostí a záhlavej kosti

 • temporoparietalis

  - temporoparietálny, týkajúci sa spánkových a temenných kostí

 • temporopontinus

  - temporopontinný, týkajúci sa spánkového laloka mozgu a Varolovho mosta

 • temporozygomaticus

  - temporozygomatický, týkajúci sa spánkovej a lícnej kosti

 • tempus

  - "čas, doba, chvíľa

 • temulentia

  - "opilosť, opitosť

 • temulinum

  - temulín, jedovatý alkaloid zo semien Lolium temulentum

 • tenacitas

  - "tvrdošijnosť, neústupnosť, tvrdohlavosť

 • tenaculum

  - držadlo

 • tenalgia

  - šľachová bolesť

 • tenax

  - pevný, pevne držiaci

 • tendineus

  - šľachový

 • tendinitída

  - zápal šľachy

 • tendinitis

  - zápal šľachy

 • tendinomuscularis

  - tendinomuskulárny, týkajúci sa šľachy a svalu

 • tendinosus

  - bohatý na šľachy, šľachovitý

 • tendinosutura

  - chirurgické zošitie šľachy

 • tendo

  - šľacha

 • tendomyosis

  - tendomyóza, degeneratívne ochorenie šľachy vrátane časti svaloviny

 • tendopathia

  - tendopatia, označenie pre ochorenia šliach

 • tendoperiostosis

  - tendoperiostóza, zápal šľachy s časťou okostice

 • tendoplastica

  - tendoplastika, plastická operácia na šľache

 • tendosynovitída

  - zápal šľachovej pošvy

 • tendosynovitis

  - tendosynovitída, tenosynovitída, zápal šľachovej pošvy
  - zápal šľachovej pošvy

 • tendotomia

  - tendotómia, tenotómia, chirurgické preťatie šľachy

 • tendovaginitis

  - tendovaginitíida, tenovaginitída, zápal šľachovej pošvy

 • tenectomia

  - tenektómia, operačné odstránenie časti šľachy

 • tenesmus

  - bolestivé nutkanie na stolicu (tenesmus rectalis) alebo močenie (tenesmus vesicalis)

 • tenezmus

  - bolestivé nutkanie (napr. na močenie, na stolicu)

 • tenodesis

  - tenodéza, operačné spevnenie, upevnenie šľachy ku kosti

 • tenodynia

  - tenodýnia, tenontodýnia, bolesť šliach

 • tenomyotomia

  - tenontomyotomia, tenomyotómia, tenontomyotómia, chirurgické preťatie šľachy a svalu

 • tenon

  - šľacha

 • tenonectomia

  - tenonektómia, operačné odstránenie šľachy alebo jej časti

 • tenonitis

  - tenonitída, tenontitída, zápal šľachy

 • tenontitis

  - tenonitída, tenontitída, zápal šľachy

 • tenontographia

  - tenontografia, znázornenie šliach pomocou kontrastnej látky

 • tenontophyma

  - tenontofýma, tenofýma, kostný alebo chrupkový výrastok na šľache

 • tenontoplastica

  - tenontoplastika, tenoplastika, plastická operácia na šľachách

 • tenoplastica

  - tenontoplastika, tenoplastika, plastická operácia na šľachách

 • tenorrhaphia

  - tenoráfia, operačné zošitie šľachy

 • tenostosis

  - tenostóza, skostnatenie šľachy

 • tenosutura

  - chirurgické zošitie šľachy

 • tenosynovectomia

  - tenosynovektómia, chirurgické odstránenie, resekcia šľachovej pošvy

 • tenosynovioma

  - tenosynovióm, nádor šľachovej pošvy

 • tenosynovitis

  - tenosynovitída, zápal šľachovej pošvy
  - tendosynovitída, tenosynovitída, zápal šľachovej pošvy

 • tenotomia

  - tenotómia, chirurgické preťatie šľachy
  - tendotómia, tenotómia, chirurgické preťatie šľachy

 • tenotomum

  - tenotóm, chirurgický nôž na preťatie šľachy

 • tenovaginitis

  - tendovaginitíida, tenovaginitída, zápal šľachovej pošvy

 • tensimetria

  - tenzimetria, meranie tlaku, napätia

 • tensio

  - tenzia, napätie, tlak

 • tensor

  - napínač (sval)

 • tensus

  - napnutý

 • tentamen

  - pokus, skúšanie

 • tentorium

  - napnutá blana

 • tenuitas

  - tenkosť, slabosť

 • tenzia

  - napätie

 • tepidarium

  - teplý kúpeľ

 • tepidus

  - teplý

 • ter

  - trikrát

 • teras

  - jedinec s nesprávnym vytvorením orgánov počas embryonálneho vývoja

 • teratoblastoma

  - teratoblastóm, nádor majúci pôvod v embryonálnom tkanive, invazívne rastúci, s možnosťou metastázovať

Naposledy hľadané výrazy: