Hľadaný výraz "spermat" v Lekárskom slovníku

Nájdených 29 výsledkov (1 strana)

 • spermatacrasia

  - spermatakrázia, semenotok, výtok semena

 • spermatemphraxis

  - spermatemfraxia, obštrukcia, prekážka pri vylučovaní semena

 • spermaticus

  - spermatický, semenný, vzťahujúci sa k semenu

 • spermatides

  - spermatídy, bunky vo vývojovej fáze tvorby spermií

 • spermatidium

  - spermatída, malá guľatá bunka v luminálnej vrstve semenotvorného epitelu, z ktorej sa v procese spermatohistogenézy vytvára spermia

 • spermatitis

  - spermatitída, zápal semenovodu

 • spermatoblastoma

  - spermatoblastóm, nádor semenníka

 • spermatoblastos

  - spermatoblast, predstupeň spermatozoí

 • spermatocele

  - spermatokéla, cystické rozšírenie semenovodov nadsemenníka, zvyčajne pozápalového charakteru, obsahujúce spermie

 • spermatocid

  - chemická látka ničiaca spermie

 • spermatocystectomia

  - spermatocystektómia, chirurgické odstránenie semenných vačkov

 • spermatocystitis

  - spermatocystitída, zápal semenných vačkov

 • spermatocystographia

  - spermatocystografia, röntgenové znázornenie semenných vačkov pomocou kontrastnej látky

 • spermatocytogenesis

  - spermatocytogenéza, spermiocytogenéza, prvá fáza vývoja mužskej pohlavnej bunky zahŕňajúca periódu množenia, rastu, zrenia, odohrávajúca sa v stočených kanálikoch semenníka od puberty až do smrti

 • spermatocytus

  - "spermatocyt, vývojové štádium mužskej pohlavnej bunky

 • spermatogenesis

  - spermatogenéza, spermiogenéza, spermiohistogenéza, premena spermatídy na zrelú spermiu

 • spermatogenicus

  - spermatogénny, spermiogénny, dávajúci vznik spermiám, produkujúci spermie

 • spermatogonia

  - "spermatogónia, najmenej diferencované ""semenné"" bunky v epiteli stočených kanálikov semenníka, ktoré sú vychádzajúcim elementom pre vývoj spermatozoa"

 • spermatogonioma

  - spermatogonióm, nádor zo semenotvorného epitelu semenníka

 • spermatogonium

  - spermatogonium, prvotná bunka spermiocytogenézy

 • spermatohistogenesis

  - spermatohistogenéza, druhá vývojová fáza zachytávajúca všetky štádiá premeny spermatídy na zrelý spermatozoon

 • spermatologia

  - spermatológia, náuka o spermiách, o mužskej fertilite, interdisciplinárny odbor histológie, fyziológie a embryológie zaoberajúci sa tvorbou a sekréciou spermií

 • spermatolysis

  - spermatolýza, rozpad spermií

 • spermatophagia

  - spermatofágiae, pohlcovanie spermy makrofágmi

 • spermatophobia

  - spermatofóbia, chorobný strach z predčasného alebo neprirodzeného výtoku spermií

 • spermatopo(i)esis

  - spermatopoéza, tvorba, produkcia pohlavných buniek

 • spermatorrhoea

  - spermatorea, semenotok, samovoľný, nechcený výtok semena (polúcia)

 • spermatozoon

  - spermatozoón, zrelá semenná mužská pohlavná bunka, spermia

 • spermaturia

  - spermatria, prítomnosť spermií v moči, vylučovanie spermií močom

Naposledy hľadané výrazy: