Hľadaný výraz "la" v Lekárskom slovníku

Nájdených 212 výsledkov (2 strán)

 • labes

  - pád, skaza

 • labialis

  - labiálny, pyskový, perový, týkajúci sa pery

 • labialisatio

  - labializácia, porucha vo výslovnosti spoluhlások

 • labilis

  - vratký, nestály, kolísavý

 • labioalveolaris

  - labioalveolárny, vzťahujúci sa k perám a zubným lôžkam

 • labiocervicalis

  - labiocervikálny, týkajúci sa pier a krčka (zuba)

 • labiodentalis

  - labiodentálny, perovo-zubný, vzťahujúci sa k perám a zubom

 • labiogingivalis

  - labiogingiválny, týkajúci sa pery a ďasna

 • labioglossolaryngealis

  - labioglosolaryngeálny, perovo-jazykohrtanový, vzťahujúci sa k pere, jazyku a hrtanu

 • labiolingualis

  - labiolingválny, perovo-jazykový, vzťahujúci sa k pere a jazyku

 • labiomentalis

  - labiomentálny, perovo-bradový, týkajúci sa pery a brady

 • labionasalis

  - labionazálny, perovo-nosný, týkajúci sa pery a nosa

 • labiopalatinus

  - labiopalatínny, týkajúci sa pery a podnebia

 • labium

  - pera, pysk

 • labor

  - práca, námaha. Labores parturientium pôrodné bolesti. Labores praesagientes predpôrodné bolesti

 • laborator

  - odborný pracovník v laboratóriu, laborant

 • laboratorium

  - laboratórium, pracovňa zariadená pre vedeckovýskumnú prácu

 • laboratorius

  - laboratórny

 • laboriosus

  - pracný, obtiažny

 • labrum

  - pánva, vaňa, umývadlo, misa, nádržka. Labrum acetabulare okraj z väzivovej chrupavky jamky bedrového kĺbu.

 • labyrinthectomia

  - labyrintektómia, operačné odstránenie labyrintu (vnútorného ucha)

 • labyrinthicus

  - labyrintový, bludiskový, týkajúci sa bludiska

 • labyrinthitis

  - labyrintitída, zápal labyrintu

 • labyrinthotomia

  - labyrintotómia, operačné otvorenie labyrintu

 • labyrinthus

  - labyrint, kanáliková časť vnútorného ucha, bludisko

 • labyrintitída

  - zápal labyrintu (vnútorného ucha)

 • lac

  - mlieko. Lac neonatorum mlieko novorodencov, vylučovanie sekrétu podobného kolostru z prsných bradaviek novorodencov

 • lacer

  - tržný, potrhaný, nerovného okraja

 • lacerácia

  - potrhanie mäkkých častí tela pri úraze, roztrhanie, rozdriapanie

 • laceratio

  - lacerácia, drásanie, roztrhnutie, potrhanie

 • laceratus

  - tržný, roztrhnutý

 • lacertosus

  - svalnatý

 • lacertus

  - rameno, svalová hmota ramena. Lacertus fibrosus (aponeurosis m. bicipitis brachii) povrchová šľacha dvojhlavého svalu ramena

 • lacinia

  - cíp, roh, útržok

 • laciniatus

  - roztriasnený

 • lacrima

  - slza

 • lacrimabilis

  - slzavý

 • lacrimalis

  - lakrimálny, slzný

 • lacrimatio

  - slzenie, vylučovanie sekrétu slzných žliaz

 • lacrimoconchalis

  - lakrimokonchálny, týkajúci sa slznej kosti a nosovej mušle

 • lacrimomaxillaris

  - lakrimomaxilárny, týkajúci sa slznej žľazy a hornej čeľuste

 • lacrimonasalis

  - lakrimonazálny, týkajúci sa slznej žľazy a nosa

 • lacrimosus

  - slziaci, plačúci

 • lacrimotomia

  - lakrimotómia, chirurgické preťatie slznej žľazy

 • lactacidaemia

  - laktacidémia, koncentrácia kyseliny mliečnej v krvi

 • lactaciduria

  - laktacidúria, prítomnosť kyseliny mliečnej v moči

 • lactagogus

  - prostriedok zvyšujúci vylučovanie materského mlieka

 • lactalbuminum

  - laktalbumín, mliečny albumín, jednoduchá bielkovina obsiahnutá v mlieku

 • lactans

  - "dojčiaci

 • lactasis

  - laktáza, črevný enzým štiepiaci mliečny cukor

 • lactatio

  - laktácia, vylučovanie mlieka z mliečnej žľazy v období dojčenia

 • lactatum

  - laktát, soľ mliečnej kyseliny

 • lactens

  - sajúci mlieko, kojenec, dojča

 • lacteus

  - mliečny, plný mlieka

 • lactifer(us)

  - mliekovedúci, mliekovodný

 • lactifugus

  - laktifúgny, tlmiaci vylučovanie mlieka

 • Lactobacillus

  - laktobacil, laktobaktéria, mikroorganizmus vytvárajúci kyselinu mliečnu

 • lactobutyrometria

  - laktobutyrometria, meranie tučnosti mlieka

 • lactoflavinum

  - laktoflavín, mliečny flavín, vitamín B2 (starší názov pre riboflavín)

 • lactoscopia

  - laktoskopia, určovanie množstvo tuku v mlieku pomocou zvláštneho prístroja laktoskopu

 • lactosum

  - laktóza, mliečny cukor, disacharid zložený z glukózy a galaktózy

 • lactosuria

  - laktozúria, prítomnosť laktózy v moči

 • lactovegetabilis

  - laktovegetabilný, pozostávajúci z mliečnej, zeleninovej a ovocnej stravy

 • lactulosum

  - laktulóza, syntetický polysacharid, ktorý sa nevstrebáva v tráviacom ústroji a je rozkladaný črevnými baktériami na kyselinu mliečnu

 • lacuna

  - štrbina, krypta, otvor

 • lacunaris

  - lakunárny, otvorovitý, medzerovitý, štrbinovitý

 • lacunatus

  - dutinkovitý, bohatý na dutiny

 • lacunosus

  - vydutý, prehĺbený

 • lacunula

  - jamka

 • lacus

  - jazero. Lacus lacrimalis slzné jazierko, vkleslina vo vnútornom očnom kútiku

 • laesio

  - lézia, poškodenie, porucha určitej štruktúry. Laesio traumatica porucha traumatická, vyvolaná úrazom

 • laesus

  - poškodený, porušený

 • laevus

  - ľavý

 • lagoena

  - fľasa

 • lagoftalmus

  - neschopnosť zavrieť oka, porucha zavierania oka

 • lagophthalmus

  - "lagoftalmus, ""zajačie oko"", porucha v uzatváraní očných viečok, neschopnosť zavrieť oko, po jazvovitých zápaloch, pri obrne tvárového nervu alebo pri kŕči svalstva"

 • lagostoma

  - """zajačie"" ústa, tvar úst pri ráštepe pery (cheiloschisis)"

 • Laguiole

  - tvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • lakrimácia

  - slzenie, sekrécia slzných žliaz

 • laktát

  - kyselina mliečna

 • lalatio

  - lalácia, prvé obdobie vývoja reči, detské žvatlanie

 • lalopathia

  - lalopatia, označenie pre všetky poruchy reči

 • lalophobia

  - lalofóbia, chorobný strach pred hovorením, zvlášť u koktavých

 • laloplegia

  - laloplégia, obrna, ochrnutie svalstva umožňujúceho tvoriť reč

 • lambdacismus

  - "porucha výslovnosti hlásky ""l"", nemožnosť vysloviť hlásku ""l"""

 • lambdoides

  - "lambdový, lambdovitý, podobný gréckému písmenu ""l"" (lambda)"

 • lambitus

  - lízanie

 • Lamblia

  - lamblia, črevný parazit zo skupiny bičíkovcov žijúci v dvanástniku a žlčových cestách, tiež Giardia intestinalis

 • lambliasis

  - lamblióza, ochorenie vyvolané lambliami

 • lamella

  - lamela, dostička

 • lamellaris

  - lamelárny, vrstvovitý, vrstevnatý

 • lamellatus

  - dostičkovitý, zložený z lamiel alebo majúci tvar lamely

 • lamellosus

  - lamelárny, dostičkovitý, vrstvovitý

 • lamentatio

  - lamentácia, lamentovanie

 • lamina

  - blana, list

 • laminalis

  - laminálny, listový

 • laminectomia

  - laminektómia, operačné odstránenie tŕňa a oblúka stavca umožňujúca prístup do chrbtového kanála

 • lana

  - vlna

 • lanceola

  - chirurgický nožík

 • laneus

  - vlnený

 • Langres

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom z Francúzska

 • lanolinum

  - lanolín, tuk z ovčej vlny

 • lantán

  - chemický prvok, biely ťažný kov, značka La

 • lanugo

  - jemné chĺpky, ktorými je pokrytý plod v 4. až 8. mesiaci po oplodnení

 • laparocele

  - laparokéla, vydutina časti vnútorných orgánov rozostupom brušného svalstva, brušná hernia, prietrž

 • laparocolpotomia

  - laparokolpotómia, otvorenie brušnej dutiny pošvou

 • laparoenterotomia

  - laparoenterotómia, chirurgické preťatie čreva pri laparotómii

 • laparohysterectomia

  - laparohysterektómia, chirurgické odstránenie maternice pri otvorení brušnej dutiny

 • laparomonodidymus

  - podvojný jedinec, ktorého obidve polovice sú zrastené v krajine brušnej

 • laparomyitis

  - laparomyitída, zápal brušných svalov

 • laparomyomotomia

  - laparomyomotómia, otvorenie brušnej dutiny pre odstránenie myómu

 • laparorrhaphia

  - laparorafia, chirurgické zošitie brušnej steny

 • laparoscopia

  - laparoskopia, vyšetrovanie brušnej dutiny zrakom pomocou laparoskopu

 • laparoskopia

  - vyšetrovanie brušnej dutiny zrakom, pomocou laparoskopu

 • laparosplenectomia

  - laparosplenektómia, chirurgické vybratie sleziny po otvorení brušnej dutiny

 • laparothoracophrenotomia

  - laparotorakofrenotómia, otvorenie brušnej a hrudnej dutiny s preťatím bránice

 • laparothoracotomia

  - laparotorakotómia, chirurgické otvorenie hrudnej a brušnej dutiny

 • laparotómia

  - otvorenie brušnej dutiny

 • lapis

  - kameň

 • lapsus

  - lapsus, chyba, omyl, pád. Lapsus calami chyba pamäti. Lapsus pilorum vypadávanie vlasov (alopecia)

Naposledy hľadané výrazy: