Hľadaný výraz "parap" v Lekárskom slovníku

Nájdených 42 výsledkov (1 strana)

 • parapaludismus

  - parapaludizmus, záchvatové stavy u ľudí, ktorí prekonali tropickú maláriu

 • parapancreaticus

  - parapankreatický, nachádzajúci sa pri pankrease

 • parapapillaris

  - parapapilárny, nachádzajúci sa pri bradavke

 • paraparesis

  - paraparéza, čiastočné ochrnutie dolných končatín

 • paraparéza

  - čiastočné ochrnutie dolných alebo horných končatín

 • paraparotis

  - prídavná príušná žľaza (glandula parotis accessoria)

 • parapedesis

  - parapedéza, sekrécia vychádzajúca abnormálnym vývodom

 • paraperceptio

  - parapercepcia, porucha vnímania so splývaním aktuálne vnímaného s predtým vnímaným

 • parapertussis

  - parapertussis, infekčné ochorenie podobné čiernemu kašľu, ale s miernejšími prejavmi

 • parapharyngeus

  - parafaryngeálny, nachádzajúci sa vedľa hltanu

 • parapharyngitis

  - parafaryngitída, zápal tkaniva v okolí hltanu

 • paraphasia

  - parafázia, zámena, komolenie hlások, slov

 • paraphilia

  - parafázia, odchylná, zvrátená sexuálna aktivita

 • paraphimosis

  - parafimóza, pretiahnutie zúženej predkožky cez žaluď penisu

 • paraphlebitis

  - paraflebitída, zápal v okolí žily

 • paraphobia

  - parafóbia, ľahký stupeň fóbie

 • paraphonia

  - "parafónia, abnormálne vedľajšie zvuky pri tvorbe hlasu

 • paraphrasia

  - parafrázia, porucha vyjadrovania sa

 • paraphrenia

  - parafrénia, duševná porucha charakterizovaná bludmi a halucináciami, ale nedochádza pri nej k ťažkému rozvratu rozumových schopností a k rázštepu osobnosti

 • paraphrenitis

  - parafrenitída, zápal tkaniva okolo bránice

 • paraphrosyne

  - duševná zmätenosť pri horúčke

 • paraplacenta

  - paraplacenta, nadbytočná, prídavná placenta

 • paraplasia

  - paraplázia, neplnohodnotné utváranie

 • paraplasma

  - paraplazma, bunkové inklúzie (endogénne alebo exogénne), ktoré sú súčasťou bunky

 • paraplegia

  - paraplégia, obojstranná obrna, úplné obojstranné ochrnutie dolných končatín

 • parapleuritis

  - parapleuritída, zápal tkaniva okolo pohrudnice

 • parapneumonia

  - parapneumónia, ochorenie klinicky podobné pneumónii

 • parapneumonicus

  - parapneumonický, vyskytujúci sa pri zápale pľúc

 • paraportalis

  - paraportálny, ležiaci pri vrátnicovej žile

 • parappendicitis

  - parapendicitída, zápal v okolí červovitého výbežku - appendixu

 • paraproctitis

  - paraproktitída, zápal v okolí konečníka (periproctitis)

 • paraproctium

  - tkanivo okolo konečníka

 • paraprosexia

  - paraprosexia, porucha pozornosti, nevnímanie ani podnetu veľkej intenzity

 • paraprostatitis

  - paraprostatitída, zápal tkaniva okolo prostaty

 • paraproteinaemia

  - paraproteinémia, prítomnosť paraproteínu v krvi

 • paraproteinosis

  - paraproteinóza, prestúpenie tkaniva paraproteínmi (napr. obličky)

 • paraproteinum

  - paraproteín, imunoglobulín alebo jeho fragment vzniknutý z jedného klonu plazmatických buniek

 • paraproteinuria

  - paraproteinúria, vylučovanie paraproteínov močom (Bence-Jonesova bielkovina v moči)

 • parapsis

  - parapsia, neschopnosť rozpoznať predmety dotykom

 • parapsoriasis

  - parapsoriáza, kožné ochorenia rôzneho pôvodu, ktoré sa vzhľadom podobajú psoriáze

 • parapsychologia

  - parapsychológia, odvetvie psychológie zaoberajúce sa psychickými javmi, ktoré nie je možné vysvetliť objektívnymi zákonitosťami

 • parapyloricus

  - parapylorický, nachádzajúci sa okolo pyloru (časť tenkého čreva)

Naposledy hľadané výrazy: