Hľadaný výraz "myo" v Lekárskom slovníku

Nájdených 116 výsledkov (1 strana)

 • myo(r)rhytmia

  - myorytmia, pravidelne sa objavujúce zášklby svalu (napr. nystagmus)

 • myoblastos

  - myoblast, bunka dávajúca vznik svalovému tkanivu

 • myocardialis

  - myokardiálny, týkajúci sa srdcovej svaloviny

 • myocardiopathia

  - myokardiopatia, kardiomyopatia, ochorenie s porušenou činnosťou myokardu bez zjavnej primárnej poruchy na chlopniach, na koronárnych tepnách a bez známok vysokého krvného tlaku

 • myocardiopexis

  - myokardiopexia, spevnenie srdcového svalu, operačný výkon na srdci k zlepšenie krvného zásobenia srdcového svalu

 • myocarditis

  - myokarditída, zápal srdcového svalu

 • myocardium

  - myokard, srdcová svalovina

 • myocardosis

  - myokardóza, nezápalové ochorenie srdcového svalu

 • myocele

  - myokéla, svalová hernia, prietrž vystupujúca zo svalovej pošvy

 • myochroma

  - myochróm, svalové farbivo, myoglobín

 • myoclonia

  - myoklónia, krátke kŕčové zášklby, kŕče svalov alebo ich častí, často s malým pohybovým účinkom

 • myoclonus

  - myoklonus, kŕčovité stiahnutie svalu alebo skupiny svalov

 • myocoelialgia

  - myocelialgia, bolestivosť brušných svalov

 • myocolpitis

  - myokolpitída, zápal svalových štruktúr v pošve

 • myocytoma

  - myocytóm, nádor zo svalových buniek, myocytov

 • myocytus

  - myocyt, svalová bunka

 • myodegeneratio

  - myodegenerácia, degeneratívne zmeny svalu

 • myodemia

  - myodemia, tuková degenerácia svalov

 • myodiastasis

  - myodiastáza, rozostup svalov

 • myodynamia

  - myodynamia, svalová sila

 • myodynia

  - myodýnia, svalová bolesť

 • myodysplasia

  - myodysplázia, chybný vývoj svalov

 • myodystonia

  - myodystónia, abnormálny svalový tonus

 • myodystrophia

  - myodystrofia, porucha metabolizmu svalu so zmenou jeho vzhľadu a činnosti

 • myoelasticus

  - myoelastický, svalovo elastický

 • myoendocarditis

  - myoendokarditída, zápal srdcového svalu a vnútornej srdcovej blany

 • myoendometritis

  - myoendometritída, zápal maternicovej svaloviny a sliznice

 • myoepitheliocytus

  - myoepitelová bunka

 • myoepithelium

  - myoepitel, myoepitelové bunky hviezdicovitého tvaru, schopné skracovať svoje výbežky, tvoria hladkú svalovinu v niektorých exokrinných žľazách

 • myofacialis

  - myofaciálny, týkajúci sa svalov na tvári

 • myofibrilla

  - myofibrila, vlákno v cytoplazme svalových buniek

 • myofibroma

  - myofibróm, nezhubný nádor zo svalového a väzivového tkaniva

 • myofibrosis

  - myofibróza, premena svalových vlákien vo väzive

 • myofilamentum

  - vláknité ultraštruktúrne kontraktilné proteíny v cytoplazme vlákien kostrového alebo srdcového svalu

 • myogelosis

  - myogelóza, bolestivé ostrovčeky zvýšenej konzistencie vo svaloch pri svalovom reumatizme

 • myogenes

  - myogénny, svalového pôvodu

 • myogenesis

  - myogenéza, vývoj svalového tkaniva

 • myogenný

  - majúci pôvod v svale

 • myogenum

  - myogén, vo vode rozpustné svalové proteíny

 • myoglia

  - myoglia, vláknitá substancia svalu

 • myoglobinaemia

  - myoglobinémia, prítomnosť svalového farbiva v krvi

 • myoglobinum

  - myoglobín, farbivo obsiahnuté vo svaloch viažúce kyslík

 • myoglobinuria

  - myoglobinúria, prítomnosť myoglobínu v moči

 • myognathus

  - myognatus, jedinec s nadpočetnou dolnou čeľusťou, ktorá je spojená svalom s normálnou čeľusťou

 • myogramma

  - myogram, záznam svalovej činnosti

 • myograph(i)on

  - myograf, špeciálny prístroj k registrácií svalových sťahov

 • myographia

  - myografia, zaznamenávanie svalovej činnosti

 • myohypertrophia

  - myohypertrofia, svalová hypertrofia, zmohutnenie svalov

 • myohysterectomia

  - myohysterektómia, čiastočné chirurgické znesenie maternice

 • myohysteropexis

  - myohysteropexia, chirurgické spevnenie maternice pri maternicovej vydutine

 • myoides

  - "myoidný, svalový, svalu podobný

 • myoideum

  - myoideum, svalovina, svalové tkanivo

 • myoischaemia

  - myoischémia, miestna svalová nedokrvenosť

 • Myokard

  - stredná, svalová vrstva srdcovej steny

 • myokerosis

  - myoceróza, vosková degenerácia svalov

 • myokinesis

  - myokinéza, svalová hybnosť, pohyblivosť

 • myokymia

  - myokýmia, svalové vlnenie, vlnivé pohyby svalstva viditeľné v podkoží, fascikulácie

 • myolemma

  - myoléma, pošva svalových vlákien, jemný bezštruktúrny obal na povrchu svalových vlákien (sarcolemma)

 • myolipoma

  - myolipóm, nezhubný tukový nádor vo svalovom tkanive

 • myologia

  - myológia, náuka o svaloch, ich funkciách, chorobách a liečení

 • myolysis

  - myolýza, degenerácia a deštrukcia svalového tkaniva

 • myoma

  - myóm, nezhubný nádor zo svalového tkaniva

 • myomalacia

  - myomalácia, zmäknutie, odumretie svalových vlákien (napr. srdcového svalu)

 • myomatosis

  - myomatóza, mnohopočetný výskyt nádorov zo svalového tkaniva (v maternici)

 • myomatosus

  - myomatózny, myómový, bohatý na myómy. Uterus myomatosus maternica s početnými myómami

 • myomectomia

  - myomektómia, chirurgické odstránenie svalového nádoru

 • myometritis

  - myometritída, zápal myometria, maternicovej svaloviny

 • myometrium

  - myometrium, svalovina maternice

 • myomohysterectomia

  - myomohysterektómia, chirurgické znesenie myomatóznej maternice

 • myomotilitas

  - myomotilita, svalová hybnosť

 • myomotomia

  - myomotómia, chirurgické preťatie nádoru zo svaloviny

 • myomotoricus

  - myomotorický, týkajúci sa svalových pohybov, svalovej hybnosti

 • myonecrosis

  - myonekróza, odumretie svalových vlákien

 • myoneuralgia

  - myoneuralgia, myalgia, svalová bolestivosť

 • myoneuralis

  - myoneurálny, nervosvalový, týkajúci sa svalu a nervu

 • myoneurasthenia

  - myoneuroasténia, svalová slabosť, svalová únava spojená s neurasténiou

 • myoneuroiunctio

  - myoneurojunkcia, nervosvalové spojenie, spojenie medzi svalom a nervom

 • myoneuroma

  - myoneuróm, zmiešaný nádor zo svalového a nervového tkaniva

 • myooedema

  - myoedém, opuch svalu

 • myoparalysis

  - myoparalýza, ochrnutie, obrna svalstva

 • myopathia

  - myopatia, všeobecný názov pre ochorenie svalstva

 • myopathicus

  - myopatický, týkajúci sa ochorenia svalstva

 • myopatia

  - ochorenie svalov (všeobecne)

 • myopericarditis

  - myoperikarditída, zápal srdcového svalu a osrdcovníka

 • myoperitonitis

  - myoperitonitída, zápal pobrušnice spojený so zápalom svalstva brušnej steny

 • myopia

  - krátkozrakosť

 • myopicus

  - myopický, krátkozraký

 • myoplasma

  - myoplazma, cytoplazma svalových buniek

 • myoplastike

  - myoplastika, chirurgická plastika svalového tkaniva, zvlášť po úraze, deformite

 • myoplegia

  - myoplégia, svalová obrna

 • myorelaxancium

  - látka vyvolávajúca ochabnutosť až ochrnutie kostrového svalstva zamedzením prenosu vzruchu z nervového zakončenia na sval

 • myorelaxans

  - myorelaxans, (liek) uvolňujúci napätie, stuhnutosť svalstva

 • myorelaxatio

  - myorelaxácia, uvolnenie svalového napätia

 • myorrhaphia

  - myorafia, chirurgicke zošitie svalu

 • myorrhexis

  - myorexia, natrhnutie, pretrhnutie svalu alebo jeho časti

 • myosalpingitis

  - myosalpingitída, zápal svaloviny vajcovodu

 • myosarcoma

  - myosarkóm, zhubný nádor zo svalového tkaniva

 • myosclerosis

  - myoskleróza, stvrdnutie svalového tkaniva ako následok degeneratívnej choroby

 • myosiderinum

  - "myosiderín, svalový pigment obsahujúci železo

 • myosinum

  - "myozín, proteín svalovej fibrily

 • myositída

  - zápal svalu

 • myositis

  - zápal svalu

 • myospasmus

  - myospazmus, svalový kŕč, kŕč svalstva

 • myostaticus

  - myostatický, vedúci ku koordinovanej automatickej spoluúčasti svalstva, vyváženosti svalových funkcií

 • myotaticus

  - myotatický, týkajúci sa citlivosti svalu na zmenu napätia

 • myotendineus

  - svalovo šľachový, týkajúci sa svalu a šľachy

 • myotenositis

  - myotenozitída, zápal svalu a šľachy

 • myotenotomia

  - myotenotómia, chirurgické preťatie svalu a šľachy

 • myotomia

  - myotómia, chirurgické preťatie svalu

 • myotomum

  - myotóm, časť prvosegmentu dávajúci vznik priečne pruhovanému svalstvu

 • myotonia

  - myotónia, tonické kŕče svalstva, spravidla dedičného ochorenia svalstva, charakterizované svalovým sťahom s veľmi oneskorenou relaxáciou

 • myotonometria

  - myotonometria, meranie napätia svalu

 • myotonometrum

  - myotonometer, prístroj k meraniu napätia svalu

 • myotoxicus

  - myotoxický, poškodzujúci svaly

 • myotropicus

  - myotropný, pôsobiaci na svalstvo

 • myovascularis

  - myovaskulárny, týkajúci sa svalu a cievy

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dap, via, å mar, v, tnc, mns, iatrc, rtx, ttw, prij, smz, ga, ä adiå, vl, udh
Slovník skratiek: ease, vgt, šm, o81, cve, w89, cmz, x22, vod, pzt, ach, bk, co, ã ã enã ã, c32