Hľadaný výraz "myo" v Slovníku cudzích slov

nájdených 258 výsledkov (3 strán)

 • myo(r)rhytmia

  - myorytmia, pravidelne sa objavujúce zášklby svalu (napr. nystagmus)

 • myo-

  - prvá časť zložených slov s významom sval, svalový

 • MYOB

  - skratka z anglického "Mind Your Own Business" - staraj sa o seba

 • myoblast

  - bunka svalového tkaniva

 • myoblastos

  - myoblast, bunka dávajúca vznik svalovému tkanivu

 • myocardialis

  - myokardiálny, týkajúci sa srdcovej svaloviny

 • myocardiopathia

  - myokardiopatia, kardiomyopatia, ochorenie s porušenou činnosťou myokardu bez zjavnej primárnej poruchy na chlopniach, na koronárnych tepnách a bez známok vysokého krvného tlaku

 • myocardiopexis

  - myokardiopexia, spevnenie srdcového svalu, operačný výkon na srdci k zlepšenie krvného zásobenia srdcového svalu

 • myocarditis

  - myokarditída, zápal srdcového svalu

 • myocardium

  - myokard, srdcová svalovina

 • myocardosis

  - myokardóza, nezápalové ochorenie srdcového svalu

 • myocele

  - myokéla, svalová hernia, prietrž vystupujúca zo svalovej pošvy

 • myochroma

  - myochróm, svalové farbivo, myoglobín

 • myoclonia

  - myoklónia, krátke kŕčové zášklby, kŕče svalov alebo ich častí, často s malým pohybovým účinkom

 • myoclonus

  - myoklonus, kŕčovité stiahnutie svalu alebo skupiny svalov

 • myocoelialgia

  - myocelialgia, bolestivosť brušných svalov

 • myocolpitis

  - myokolpitída, zápal svalových štruktúr v pošve

 • myocyt

  - svalová bunka

 • myocytoma

  - myocytóm, nádor zo svalových buniek, myocytov

 • myocytus

  - myocyt, svalová bunka

 • myodegeneratio

  - myodegenerácia, degeneratívne zmeny svalu

 • myodemia

  - myodemia, tuková degenerácia svalov

 • myodiastasis

  - myodiastáza, rozostup svalov

 • myodynamia

  - myodynamia, svalová sila

 • myodynia

  - myodýnia, svalová bolesť

 • myodysplasia

  - myodysplázia, chybný vývoj svalov

 • myodystonia

  - myodystónia, abnormálny svalový tonus

 • myodystrophia

  - myodystrofia, porucha metabolizmu svalu so zmenou jeho vzhľadu a činnosti

 • myoelasticus

  - myoelastický, svalovo elastický

 • myoendocarditis

  - myoendokarditída, zápal srdcového svalu a vnútornej srdcovej blany

 • myoendometritis

  - myoendometritída, zápal maternicovej svaloviny a sliznice

 • myoepitheliocytus

  - myoepitelová bunka

 • myoepithelium

  - myoepitel, myoepitelové bunky hviezdicovitého tvaru, schopné skracovať svoje výbežky, tvoria hladkú svalovinu v niektorých exokrinných žľazách

 • myofacialis

  - myofaciálny, týkajúci sa svalov na tvári

 • myofibrila

  - stiahnuteľné svalové vlákno

 • myofibrilla

  - myofibrila, vlákno v cytoplazme svalových buniek

 • myofibróm

  - nezhubný nádor z väzivového a svalového tkaniva

 • myofibroma

  - myofibróm, nezhubný nádor zo svalového a väzivového tkaniva

 • myofibrosis

  - myofibróza, premena svalových vlákien vo väzive

 • myofilamentum

  - vláknité ultraštruktúrne kontraktilné proteíny v cytoplazme vlákien kostrového alebo srdcového svalu

 • myogelosis

  - myogelóza, bolestivé ostrovčeky zvýšenej konzistencie vo svaloch pri svalovom reumatizme

 • myogelóza

  - bolestivé stvrdnutie svalu pri svalovom reumatizme

 • myogenes

  - myogénny, svalového pôvodu

 • myogenesis

  - myogenéza, vývoj svalového tkaniva

 • myogenný

  - majúci pôvod v svale

 • myogenum

  - myogén, vo vode rozpustné svalové proteíny

 • myoglia

  - myoglia, vláknitá substancia svalu

 • myoglobinaemia

  - myoglobinémia, prítomnosť svalového farbiva v krvi

 • myoglobinum

  - myoglobín, farbivo obsiahnuté vo svaloch viažúce kyslík

 • myoglobinuria

  - myoglobinúria, prítomnosť myoglobínu v moči

 • myognathus

  - myognatus, jedinec s nadpočetnou dolnou čeľusťou, ktorá je spojená svalom s normálnou čeľusťou

 • myograf

  - prístroj na registráciu svalových sťahov

 • myogramma

  - myogram, záznam svalovej činnosti

 • myograph(i)on

  - myograf, špeciálny prístroj k registrácií svalových sťahov

 • myographia

  - myografia, zaznamenávanie svalovej činnosti

 • myohypertrophia

  - myohypertrofia, svalová hypertrofia, zmohutnenie svalov

 • myohysterectomia

  - myohysterektómia, čiastočné chirurgické znesenie maternice

 • myohysteropexis

  - myohysteropexia, chirurgické spevnenie maternice pri maternicovej vydutine

 • myoides

  - "myoidný, svalový, svalu podobný
  - myoidný, svalový, svalu podobný

 • myoideum

  - myoideum, svalovina, svalové tkanivo

 • myoischaemia

  - myoischémia, miestna svalová nedokrvenosť

 • Myokard

  - stredná, svalová vrstva srdcovej steny
  - srdcový sval, srdcová svalovina

 • myokarditída

  - zápal srdcového svalu

Pozri výraz MYO v synonymickom slovníku slovenčiny.